Academicianul Tudor LUPAȘCU la 70 de ani

02.03.2020
Vizitatori unici: 1254
Tudor Lupaşcu

Printre personalitățile remarcabile, care au fondat direcții noi în știința națională, au contribuit la dezvoltarea şi aprecierea ei la nivel mondial, se află, cu certitudine, şi Academicianul Tudor Lupaşcu. E semnificativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientând cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice şi ale protecţiei mediului ambiant, aducând contribuții esențiale şi astfel purtând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică în domeniul sintezei adsorbanților carbonici şi studiul mecanismelor de imobilizare a poluanţilor organici şi anorganici pe suporturi solide.

Republica Moldova nu dispune de bogății subpământene, care ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Din acest motiv, dezvoltarea economiei ţării trebuie să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Pentru chimişti o sursă de materie primă pentru cercetare sunt produsele secundare ce provin ca rezultat al tehnologiilor de procesare a produselor agricole. La fabricile de conserve şi de prelucrare a strugurilor în rezultatul procesării materiei prime se obţin cantități importante de sâmburi de fructe şi seminţe de struguri. În acest domeniu o contribuţie esenţială o au cercetările ştiinţifice realizate de profesorul Tudor Lupaşcu.

Domnia sa a studiat profund procesele chimice, fizico-chimice şi a stabilit mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbuni activi – un produs de certă valoare în diverse domenii ale economiei naţionale şi, în mod special, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii omului. Rezultatele cercetărilor fundamentale realizate de academicianul T. Lupaşcu în acest domeniu au permis elaborarea şi brevetarea a noi procedee de obţinere a unei game largi de adsorbanţi carbonici din cojile de nuci, sâmburii de piersici, prune, caise, seminţe de struguri. În baza cărbunilor activi sintetizaţi au fost obţinuţi enterosorbantul Medicas-E şi hemosorbantul Medicas-H pentru detoxicarea organismului uman. Cărbunii activi obţinuţi din subproduse vegetale au fost testaţi ca adsorbanți pentru imobilizarea substanţelor toxice din apele de suprafaţă şi ca suport catalitic pentru oxidarea poluanţilor din apele subterane. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate tehnologii de potabilizare a apei râului Nistru, precum şi tehnologii de eliminare din apele freatice şi subterane a hidrogenului sulfurat şi nitriţilor.

Cu energie incomparabilă şi consecutivitate de individiat, acad. T. Lupaşcu promovează elaborările sale în economia natională. Tehnologia de producere a cărbunilor activi din materie primă locală, elaborată de Domnia sa, a fost implementată cu succes la SRL „Ecosorbent” (or. Ştefan Vodă), capacitatea de producere a fabricii constituind 110-120 tone pe an.

Din punctul de vedere al chimiei, viaţa este o reţea de reacţii reciproc legate şi autoreglate. Această reţea complicată nu poate fi percepută fără a cunoaşte participanţii ei concreţi. Natura nu creează nimic de surplus. Fiecare substanţă în organism îndeplineşte o anumită funcţie concretă. Când este găsită în natură, nu doar că se stabileşte structura ei chimică, dar şi se tinde a percepe – pentru ce, în ce scop ea este sintetizată în organism. Rolul chimistului este să selecteze aceste substanţe, să studieze structura şi domeniul lor de utilizare. În unele cazuri chimistul este obligat să modifice compoziţia chimică a substanţelor pentru a-i da acesteia proprietăți pronunțate utile pentru diverse aplicări inclusiv şi în domeniul medicinii. Conducându-se de această strategie, profesorul T. Lupaşcu a elaborat un procedeu absolut nou de hidrosolubilizare a taninurilor naturale, obţinute din seminţe de struguri. În urma acestui procedeu se obţine un compus chimic care a fost numit ENOXIL, care nu este toxic şi posedă proprietăţi antioxidative, antibacteriene şi antifungice pronunţate. Cercetările preclinice realizate în comun cu specialiştii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie au demonstrat că preparatele medicinale produse în baza substanţei active Enoxil pot fi utilizate pentru tratarea maladiilor umane provocate de bacterii şi fungi. În baza substanței biologic active Enoxil au fost obținute preparate medicamentoase produse la SA „Farmaco”, care au fost testate în 4 clinici republicane din mun. Chişinău. Rezultatele obţinute au demonstrat că preparatele obţinute manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor şi micozelor umane în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice şi chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii şi leziunilor postradiante la bolnavele oncologice, precum şi în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi şi afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-faciale la copii. Rezultate bune au oferit şi testările preparatelor obţinute pe baza substanţei active Enoxil pentru combaterea putregaiului de rădăcină la sfecla de zahăr, grâu de toamnă şi soia.

O atenţie deosebită profesorul T. Lupaşcu acordă elaborărilor ce ţin de obţinerea noilor materiale de construcție în baza materiei prime locale. Sub conducerea Domniei sale au fost elaborate şi implementate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioare şi exterioare ale clădirilor. Aceste compoziţii sunt implementate pe larg în republică precum şi în alte state din CSI. Efectul economic obţinut în urma implementării acestor compoziţii doar la o companie de construcţie se ridică la circa 2 mln lei.

Acestea sunt doar câteva dintre multitudinea realizărilor ştiinţifice ale savantului. Rodul muncii creative a profesorului T. Lupaşcu s-a materializat în cele peste 790 de publicaţii ştiinţifice, dintre care 6 monografii, 4 capitole în monografii colective, 262 de articole ştiinţifice în reviste şi culegeri internaţionale, dintre care 64 de lucrări publicate în reviste cu IF, 62 de articole în reviste şi culegeri naţionale, 77 brevete de invenție, sute de rezumate la manifestări științifice internaționale

Despre nivelul şi importanţa cercetărilor ştiinţifice realizate de către profesorul T. Lupaşcu şi discipolii Domniei sale denotă şi faptul că d-lor au câştigat prin concurs 23 de proiecte de cercetare – de dezvoltare internaţională în comun cu savanţi din România, Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Armenia, Norvegia, Anglia, Franţa, Spania, Germania, Austria, Elveția, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Ungaria, Slovacia, Turcia, SUA etc.

Dl profesor T. Lupaşcu lucrează insistent şi rezultativ, îmbină cu succes lucrul ştiinţific cu activitatea managerială, manifestând capacități de conducător principial şi onest. Timp de 17 ani, savantul a deținut funcția de director al Institutul de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât de utilă, pentru că Domnia sa este mereu cu mâna pe pulsul eforturilor pe care le fac colegii în domeniul ştiinţei, tinde să le acorde ajutor, să-i susţină şi, de ce nu, să se angajeze într-o competiție sănătoasă, muncind alături de ei zi şi noapte, inclusiv în zilele de odihnă, în văzul celor care împărțim pe din două patima cercetării. Pe parcursul acestor ani Institutul de Chimie a prosperat atât în aspect teoretic, cât şi aplicativ. Graţie eforturilor Dumnealui a fost consolidată baza tehnico-materială a institutului şi realizate acţiuni concrete în vederea amenajării acestuia.

Generos şi cu dăruire de sine, acad. T. Lupaşcu împărtăşeşte cunoştinţele şi experienţa, acumulată pe parcurs, generaţiei tinere de chimişti, fie studenţi ai facultăţii de chimie a Universităţii de Stat din Moldova, fie tineri cercetători şi colegi din institut. Dumnealui a îndrumat generaţii întregi de chimişti, activând ca profesor la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM şi în calitate de conducător ştiinţific a 3 teze de doctor habilitat şi 8 teze de doctor în chimie.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale profesorului T. Lupaşcu au fost înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. Academicianul este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii, laureat al Premiului Președinților Academiilor de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova, laureat al Premiului Prezidiului AŞM. Dlui T. Lupaşcu în anul 2015 i-a fost conferit Premiul Guvernului Republicii Moldova „Cel mai dotat inventator al anului”, iar in anul 2016 a câștigat prin concurs premiul Academiei de Științe a Moldovei „Savantul Anului”. Este decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, este deţinător al titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova”, are în palmaresul sau medaliile „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae Testemiţanu” s.a.

Mult stimate Domnule Academician, în această zi, când încununați frumoasa vârstă de 70 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă profunde sentimente de aleasă stimă şi înaltă apreciere, adresându-vă urări de viaţă îndelungată şi fericită plină de mari realizări, multă sănătate şi forţă de muncă pentru a contribui şi pe viitor la dezvoltarea ştiinţei în republică.

La mulți ani, stimate domnule academician Tudor Lupașcu!

Categorie:

Înregistrări online