Academicianul Mircea BOLOGA, un Mare Om și un Mare Destin, la 85 de ani

31.05.2020
Vizitatori unici: 1598
Mircea Bologa

Academician Mircea Bologa: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei

este cel mai mare neadevăr despre ea”.

E.T.În ultima zi de Florar, când se lasă dus și cel mai frumos anotimp al anului, toate cuvintele frumoase, toate gândurile bune, de apreciere și gratitudine, toate florile recunoștinței, se îndreaptă către o personalitate de marcă a țării noastre, savant notoriu, un nume de rezonanță în știința națională, dar și internațională, academicianul Mircea BOLOGA, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, fondator al şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi electrofizică, Cavaler al Ordinului Republicii.

Parcă mai ieri îl întrebam cum a reușit să cucerească vârsta octogenară și iată că îl vedem cucerind deja și cele opt decenii și jumătate de viață, fiind un elitar în plutonul generației de aur a științei naționale. Academicianul Mircea Bologa și-a revendicat pragul de 85 de ani cu același chip de om solar, frumos, cu aceleași sclipiri de inteligență în priviri, cu aceeași ținută impecabilă, înzestrat cu o constituție fizică viguroasă, de ți-ar părea că e un voievod sau un fiu de împărat, modest însă ca un fir de iarbă, cu fruntea lată ce reflectă plinătatea de învățăminte, dominată de seninătatea bunătății și înțelepciunii. Cu o grație în vorbire, semn că are mereu un plus de ordine interioară, acad. Bologa revine mereu la o bună tradiție a cântăririi cuvântului spus, dezvoltându-și o virtute pe care e greu s-o treci cu vederea – cumsecădenia, moștenită cu siguranță de la blajinii săi părinți profesori, Chiril și Parascovia Bologa, care, alături de satul de baștină, Parcova, vor rămâne pentru totdeauna un reper definitoriu în memoria şi sufletul academicianului. Educat în atmosfera familială dominată de cultul pentru carte, a fost mereu absorbit de fascinația peisajului intelectual. De aici și felul său de a se prezenta ca o persoană discretă, cuviincioasă, echilibrată, pe alocuri chiar excesiv de ponderat.

Este condus de sentimentul că mereu se află şi trebuie să rămână la datorie. Preferă să fie însoţit de pozitivism şi să-l genereze în toate împrejurările şi activităţile care le îmbrăţişează, să depăşească incertitudinile motivat, colegial, binevoitor şi la calm, de a schimba lucrurile din bine în şi mai bine. Ascultă cu atenție maximă interlocutorul și se străduie să creeze un dialog cât mai eficient, cât mai util, să fie acolo, să-l audă, să-l asculte şi să-l înţeleagă. L-am întrebat: e greu să fii așa mereu? Nu, a fost răspunsul academicianului, deloc. Mi-a mărturisit că de fiecare dată, imaginar, încearcă să fie empatic, să se schimbe cu locurile şi se întreabă ce ar fi aşteptat el, cum ar fi procedat mai bine şi care ar fi rodul întâlnirii. „Respectând pe cineva te respecţi pe tine”, are certitudinea academicianul Bologa. În plus, se străduie să fie optimist, să-și asume responsabilitatea, să altoiască discipolilor şi continuatorilor ce a acumulat pozitiv şi folositor.

Deși din fragedă copilărie a fost mereu surprins de frumusețea legităților universale și, deși consideră că fizica este regina științelor, ne surprinde mereu sculptând sentimente și emoții, înbogățindu-ne și pe noi cu o experiență estetică de mare calibru. Apare rar la microfon, dar atunci când apare, are o cuvântare frumos rostită, asumată și cu multă demnitate. Are o voce cu personalitate, are vocația slovei scrise și rostite și se joacă cu măiestrie, pentru un fizician, cu puterea înnobilatoare a cuvintelor, de ai impresia că se află într-o continuă febră a creației și scrisului, fiind circumspect și împărtășind, în același timp, feliile de realitate și adevăr ale gândului care s-a vrut exprimat.

E greu să nu observi că în aparițiile sale publice, în luările sale de cuvânt, în stilu-i caracteristic, se remarcă ca un mediator, păstrând parcă niște repere diplomatice, prin care ne sugerează că orice situație, oricât de dramatică, încurcată sau dubioasă ar părea, poate fi contracarată, dacă îți pui la contribuție facultățile ce te definește ca ființă umană, demonstrând prin exemplul propriu că îți poți râvni viața ca o sărbătoare. M-am convins personal nu o dată că Domnia Sa știe a învinge multe inerții întâmplătoare, porniri dezechilibrate, afirmații îndoielnice sau vorbe lăsate libere a cuiva, indiferent de unde își au izvorul, acoperindu-le cu frumosul din el, cu decența sa, cu echilibrul său constant, izvorât din nesecata sa pasiune pentru atitudine exemplară, păstrând același fir al prețuirii și respectului față de ei, chiar dacă și pe el îl macină și îl dor anumite gânduri amare și aceasta poți observa la o privire foarte atentă.

A crezut și continuă să creadă cu tărie că statutul omului de ştiinţă, al intelectualului, în toate timpurile este de a sluji cu devotament profesionalismul, pe care-l consideră scopul şi esenţa vieţii. Susține că savantul ar trebui să fie mereu cu un pas înainte, să fie previzibil, chiar dacă în ultima perioadă, prin vocile unora, se observă o subestimare a ştiinţei sau se pune la îndoială rolul ştiinţei și cercetătorului. Este sigur că rolul, impactul, utilitatea ştiinţei penetrează toată activitatea omenirii şi a fiecărui individ aparte. Din primele clipe ale vieții, hrana şi aerul respirat, jucăriile şi bucuriile copilăriei, abecedarul şi necesităţile vieţii, la direct şi figurat, totul ce folosim şi ne înconjoară este prinosul ştiinţei. Întrebat care este cel mai mare neadevăr despre știință, academicianul Mircea Bologa a răspuns fără ezitare: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei este cel mai mare neadevăr despre ea”.

Îți face sufletul să vibreze, atunci când citești că palmaresul savantului Mircea Bologa include peste 1000 de lucrări şi comunicări ştiinţifice, autor şi coautor a 14 monografii, peste 300 de brevete de invenţie şi patente, a pregătit peste 50 de doctori şi doctori habilitaţi, este laureat al Premiului de Stat (1985), distins cu ordinele  „Prietenia Popoarelor” (1985), „Gloria Muncii” (1995), „Ordinul de Onoare” (2009), „Ordinul Republicii” (2016), titlul de „Om Emerit” (2001), Medalia „Gheorghe Biruitorul” (Ucraina, 2002), premiul academiilor de ştiinţe din Belarus, Republica Moldova şi Ucraina (2000), Premiul special al Societăţii Termotehnicienilor din România (1997), „Savant al anului 2007 în domeniul ştiinţelor reale”, Cetăţean de Onoare al satului natal, cu gimnaziul care îi poartă numele (2007).

Toate acestea vin și cu sublinierea faptului că acad. Mircea Bologa, personalitate care onorează știința, s-a remarcat ca un conducător de succes al Institutului de Fizică Aplicată, la timona căruia s-a aflat aproape două decenii, timp în care a manifestat flexibilitate, înțelepciune, consecvență, echilibru, dar și verticalitate, reușind să consolideze colectivul, care nu o dată a fost încercat de tentative de scindare. Nu vom lăsa în umbră și un alt proiect de suflet al academicianului -  Revista ştiinţifico-tehnică „Электронная обработка материалов”, pe care a coordonat-o jumătate de secol. Astăzi putem vorbi de o ediție internațională, fiind prima revistă din Republica Moldova recunoscută la nivel internațional sub denumirea „Surface Engineering and Applied Electro-chemistry”, care este difuzată de prestigioasa Editură germană Springer și care este inclusă în diferite baze de date internaționale.

Dincolo de dragostea nemărginită faţă de fizică, jubiliarul mai are și alte pasiuni. Se consideră o fire devotată neamului, plaiului natal, baștinei, tradiţiilor seculare, moştenirilor spirituale care îl însoţesc şi încurajează mereu. Nu-și poate imagina viaţa în afara hotarelor țării, nu-și poate imagina viaţa fără munca permanentă, grijile de familie, nepoţei, cei apropiaţi, faţă de colegi, fără susţinerea şi ajutorul aşteptat din partea sa, iar Cuvântul care-i caracterizează starea de spirit este Armonie. Armonie în ceea ce gândeşte, vorbeşte, realizează.

Este o adevărată revelație și o sublimă onoare să fii contemporan cu o personalitate, precum este academicianul Mircea Bologa, un Om nobil, dedicat științei și adevărului despre tot ce înseamnă semnificația ei. Îi dorim acad. Mircea Bologa să rămână mereu un Om plin de lumină, cu alura sa regală, împovărat de idei, speranțe și împliniri. Chiar dacă mai suntem încă separați zilele acestea, din cauza situației nefaste create de pandemie, chiar dacă nu ne putem îmbrățișa cum o făceam altă dată cu acest frumos prilej, să nu lăsăm să treacă această zi fără a-i trimite cele mai calde gânduri de apreciere și considerație celui care a făcut glorie în știință - academicianului Mircea Bologa, având încrederea că în curând îi vom putea fi alături.  

Acesta este și motivul pentru care mai mulți colegi, prieteni, discipoli, personalități marcate ale științei i-au adresat acad. Mircea Bologa mesaje calde de felicitare, i-au transmis gânduri și urări de sănătate, dar și aprecieri înalte ale meritelor și calităților Domniei Sale. Au împărtășit amintirile și bucuriile care îi întăresc și îi ghidează deopotrivă.

La Mulți Ani, distinse academician Mircea Bologa!

 

A consemnat:

Eugenia TOFAN,

Serviciul de Presă al AȘM

I.T.Academician Ion TIGHINEANU, președinte al Academiei de Științe a Moldovei

L-am cunoscut pe distinsul academician Mircea Bologa la finele anului 1981. După finalizarea studiilor universitare și doctorale la Moscova, am revenit la Chișinău, la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, unde directorul IFA, pe atunci membru corespondent Mircea Bologa, mi-a semnat cererea de angajare la serviciu. Țin să menționez că anii ’80 au fost foarte rodnici pentru Institutul de Fizică Aplicată, fiind o instituție de prestigiu, unde se făcea nu doar cercetare de calitate, dar se pregăteau și cadre de înaltă calificare. Îmi aduc aminte cu nostalgie că în acele vremuri lista pretendenților de a susține teza era cu adevărat una impunătoare. Pentru a susține tezele de doctor în științe sau de doctor habilitat în cadrul Consiliilor științifice specializate formate la IFA, aceste Consilii organizau cu regularitate sesiuni de una-două zile. Cel mai mult m-a impresionat însă activitatea Consiliului științific al IFA, constituit din cercetători de forță – academicieni, membri corespondenți, doctori habilitați recunoscuți departe de hotarele Republicii Moldova. În ședințele Consiliului științific erau abordate concepte științifice noi, erau discutate și aprobate rapoartele pe proiecte desfășurate în cadrul institutului, se aprobau planuri de cercetare pentru viitor, iar temperatura dezbaterilor, la figurat vorbind, atingea deseori valori foarte înalte.

Discuțiile aprinse și luările de cuvânt emoționante totdeauna finalizau cu decizii raționale, echilibrate și argumentate din punct de vedere științific. În rezultatul participării la mai multe evenimente m-am convins că luarea deciziilor corecte se datora, în mare parte, capacităților impresionante ale directorului Mircea Bologa, de a dirija mersul discuțiilor, de a atinge scopul propus și de a prezida ședințele în așa fel, încât să fie evitate cele mai ascuțite aspecte ale unei discuții aprinse. Cu adevărat vorbim despre o măiestrie, cu certitudine și înnăscută, dar și șlefuită cu sârguință în decursul vieții.

Academicianul Bologa este inconfundabil: comportamentul Domniei Sale este un exemplu de o veritabilă conduită academică, iar luările de cuvânt la numeroase ședințe și evenimente reflectă în toată profunzimea starea științei la o etapă sau alta. A reușit să pună bazele unor noi direcții în științele tehnice, să pregătească cu dăruire de sine cadre profesioniste și responsabile pentru domeniul cercetării și sectorul real al economiei, să dezvolte și să promoveze Revista științifică „Электронная Обработка Материалов„ nu doar la nivel național și regional, dar și la scară internațională, fiind una din puținele reviste autohtone din categoria A. Mai mult chiar, actualmente, această revistă, editată și diseminată în limba engleză de prestigioasa Editură Springer sub denumirea „Surface Engineering and Applied Electrochemistry”, se regăsește în principalele baze de date internaționale Web of Science și SCOPUS, ducând numele țării noastre departe de hotarele ei.

În pofida dificultăților, provocărilor timpurilor noastre, academicianul Mircea Bologa rămâne fidel cercetării științifice, emanând energie constructivă și pozitivă, dar și un optimism de invidiat, fiind ferm convins că doar prin eforturi consolidate, împreună vom reuși.

La Mulți Ani, multstimate Domnule Academician Mircea Bologa, multă sănătate, bucurii de la cei apropiați și noi împliniri!

 

T.F. Academician Teodor FURDUI, prim-vicepreședinte de onoare al Academiei de Științe a Moldovei

 

Remarcabil savant, manager chibzuit, etalon al inteligenței

Academicianul Mircea Bologa îmi este cunoscut mai bine de 60 de ani. În toată această perioadă i-am urmărit activitatea științifică, managerială și socială. Mi-a atras atenția prin cunoștințele sale profunde, ce le manifestă în dialog cu colegii săi fizicieni, prin entuziasmul de a dezvolta aici, la noi în țară, fizica, prin capacitățile sale distinse de orator de forță, înzestrarea cu inteligență și atitudine binevoitoare față de toți colegii din Academia de Științe a Moldovei.

Capacitățile intelectuale deosebite s-au manifestat la o vârstă fragedă, grație efortului părinților de a crește un fiu destoinic familiei inteligente de la țară, cât și a muncii asidue și cu jertfire de sine a Dumnealui.

Absolvă școala de 10 ani cu eminență, apoi studiile superioare cu diplomă roșie. La vârsta de 26 de ani susține cu brio teza de doctor în științe fizice.

Ansamblul aptitudinilor și capacităților intelectuale ale viitorului academician au fost apreciate de lumea științifică încă în anii `60 ai secolului trecut, perioadă de formare stabilă a savantului: la vârsta de 27 de ani este ales cercetător științific superior; la 29 de ani - șef de laborator; la 38 de ani, în rezultatul susținerii tezei de doctor habilitat – titlul corespunzător; la 39 de ani este numit director adjunct pe probleme de știință al Institutului de Fizică Aplicată, Institut în care activau patru membri ai Academiei de Științe a Moldovei, iar la vârsta de 44 de ani – director al aceluiași Institut, funcție pe care a îndeplinit-o cu mare chibzuință timp de 18 ani, perioadă de un succes deosebit al colectivului Institutului.

Cercetările științifice, realizate cu mare competență în una din cele mai complexe probleme în fizică – mecanismele și metodele electrice de reglare a proceselor termice – i-au permis, grație cunoștințelor profunde, capacităților creative și metodelor originale de studiu, să evidențieze și să descrie noi procese și legități fizice, care au stat la baza elaborării noilor metode practice cu aplicație nu numai în fizică, dar și în biologie, agricultură și industria alimentară și să dezvolte o nouă direcție științifică în termo- și electrofizică, recunoscută și înalt apreciată în lumea științifică. Despre activitatea științifică excepțională mărturisesc cele peste 900 publicații, printre care 15 monografii și peste 300 brevete de invenții.

Coordonarea și redactarea pe parcursul a mai mult de 40 de ani a Revistei științifice „Электронная обработка материалов”, care se editează în limba engleză, este încă un merit și o realizare deosebită cu caracter social a Omului de știință – academicianul Mircea Bologa, personalitate care onorează știința națională.

Noi, cei, care elaborăm bazele științifice și practice ale formării și menținerii dirijate a sănătății, Vă dorim să Vă păstrați sănătatea, ca pe cel mai scump patrimoniu al omului.

 

L.C. Academician Leonid CULIUC

Mult stimate Mircea Chirilovici,

Mă adresez așa, întrucât pe parcursul celor peste 44 de ani de când Vă cunosc, adică de la angajarea mea în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, aceasta adresare, de fapt, nu s-a schimbat. Cel puțin, pentru veteranii institutului. Trei ani mai târziu, în 1979, Vi s-a încredințat funcția de director, pe care ați exercitat-o cu onoare timp de aproape două decenii. Au fost ani de succes, când elaborările Institutului erau implementate la uzina sa experimentală, în baza IFA a fost organizat Biroul Specializat de Electronică a Solidului (predecesorul actualului Institut de Inginerie și Nanotehnologii), iar fizicienii noștri s-au impus ca cercetători notorii în comunitatea științifică internațională.

Au fost însă și ani de grea cumpănă și mari încercări, urmare a schimbărilor geopolitice și economice radicale, atunci când pentru a asigura existența IFA, au fost necesare supraeforturi, flexibilitate, dar și verticalitate, pe care Dumneavoastră, ca director, le-ați manifestat din plin. În pofida tuturor oscilațiilor politice din acea vreme și a situației economice precare, Dumneavoastră ați manifestat o poziție corectă, echilibrată și înțeleaptă, contribuind în mod hotărâtor la menținerea unei atmosfere sănătoase și tolerante între colegi, împiedicând orice tentativă de scindare a colectivului. În așa fel, stimate academician Bologa, Dumneavoastră ați asigurat toate premisele ca deja în noile condiții și realități, Institutul nostru de Fizică Aplicată să-și continue cu succes activitatea, ceea ce se întâmplă până în ziua de astăzi.

Dragă Mircea Chirilovici, cu ocazia celor 85 de ani împliniți, Vă urez multă sănătate, să Vă bucurați de reușitele feciorilor Dumneavoastră, să prosperați ca savant, ca și conducător al revistei științifice a Institutului și să avem posibilitatea să conlucrăm ani de zile în viitor.

La mulți ani, iubite academician Mircea Bologa!

 

Tibirna Academician Gheorghe ȚÎBÎRNĂ

Zilele acestea comunitatea fizicienilor din Republica Moldova îl omagiază pe renumitul savant academicianul Mircea Bologa. Cu acest prilej, vreau să-l felicit din suflet și să-i doresc multă sănătate. Eu am avut onoarea să colaborezs cu Domnia Sa la implementarea metodei de criochirurgie în tratamentul cancerului. Revenit în țară după susținerea tezei de doctor în medicină la Centrul Oncologic Unional din or. Moscova, am decis să aplic metoda criogenă la noi.

Academicianul Mircea Bologa a fost receptiv la rugămintea mea de a perfecționa aparatul criogen, de a elabora metodica de aplicare a azotului lichid. Era foarte important de a stabili cu exactitate regimul de congelare-decongelare a țesuturilor, de a determina cu precizie timpul acțiunii și adâncimea focarului.

În toate aceste probleme Domnul academician Bologa mi-a fost de mare folos. Am avut și alte ocazii să mă adresez Domniei Sale pentru un sfat sau ajutor și de fiecare dată am avut parte de o atenție deosebită. Este cunoscut faptul, că există o legătură strânsă între aceste două disciplini – fizică și medicină, iar prin atitudinea față de problemele medicale, pe care le-am rezolvat cu ajutorul Domniei Sale, academicianul Mircea Bologa a confirmat existența acestei legături.

Am tratat prin criochirurgie mulți pacienți și în fiecare din ei a rămas o părticică din sufletul dlui academician.

Astăzi, cu ocazia frumoasei aniversări, țin să Vă mulțumesc din suflet, Domnule Academician - ca medic, Vă doresc multă sănătate, iar ca savant, Vă doresc noi împliniri.

La Mulți Ani!

 

SidorencoAcademician Anatol SIDORENKO,

Глубокоуважаемый академик Болога, дорогой  Мирча Кириллович,

В день Вашего юбилея,  85-летия,  хочу выразить  искреннее и глубокое уважение Вашему  многолетнему служению Науке. Ведь с Вашим именем связана целая эпоха – пожалуй, наиболее  эффективный и результативный период  Молдавской науки и инженерии. Какие яркие научные открытия  были сделаны в Институте  прикладной физики за период Вашего 18 летнего директорства!  Какие уникальные разработки для электрохимической, электроискровой обработки  металлов и  продукции агрокомплекса были  внедрены в практику – изготовлены на Опытном заводе Института, руководимого Вами и внедрены в промышленность и аграрный сектор Республики! Журнал, главным редактором которого Вы являетесь, заслужил за более чем 40 летнюю историю своей активности международное признание, переводится и печатается за рубежом и служит одним из явных свидетельств  мирового уровня научных исследований молдавских ученых. Целую плеяду учеников   воспитали Вы за долгие годы  научной и педагогической работы. Говоря о Ваших научных достижениях, необходимо отметить одну очень важную черту Вашего характера, которая формирует хорошую коллегиальную атмосферу рядом с Вами: зная Вас с 1975 года, когда я пришел в Институт после окончания Технического Университета Молдовы, я обратил внимание на Ваше ровное, спокойное и доброжелательное обращение с сотрудниками – и с аспирантами, и с академиками.  Это  является ярким признаком интеллигентного человека и важнейшим качеством руководителя коллектива.  Искренне желаю Вам еще долгих лет активной и плодотворной деятельности и передаче Вашего  богатейшего опыта  молодому поколению коллег.

 

 DragnevMembru corespondent Demir DRAGNEV

În ultima zi a lunii mai, când florile primăverii sub razele fierbinți ale soarelui devin roade dominatoare, distinsul academician, Mircea Bologa, vine la un nou popas jubiliar, fiind omagiat pentru aportul sau excepțional în prosperarea științei din Republica Moldova. Cu aceasta fericita ocazie, vom poposi si noi, succint, la Domnia Sa, la cercetarea acelui domeniu științific, căruia i-a consacrat, circa șase decenii de munca asiduă creatoare.

Spre cercetări de proporții în domeniul electrotehnologiilor, omagiatul nostru, a pornit îndată după absolvirea, în anul 1956, a Facultății de Fizică a Universității de Stat din Chișinău, urmând apoi studii doctorale la Institutul de Energetica de la Moscova, în anii 1956-1961. In 1961, când s-a constituit Academia de Științe a Moldovei, tânărul savant devine cercetător științific la Institutul de Energetică și  Automatică a Academiei, reorganizat apoi în Institutul de Probleme Electrofizice și,  în sfârșit, în Institutul de Fizică Aplicată, căruia apoi i-a fost atașat Centrul Probleme Electrofizice. In cadrul acestei instituții academice, savantul Mircea Bologa se include într-un mediu științific creativ de cercetare aprofundată, coordonată de oameni de știința notorii, printre care și academicianul Boris Lazarenco, fondator al Școlii științifice în domeniul prelucrării metalelor prin eroziune, atât la Moscova, cât și la Chișinău. Anume în acest mediu științific, tânărul savant, Mircea Bologa a inițiat cercetări științifice, creându-și propria sa scoală științifică în domeniul electrotehnologiilor de transfer al căldurii și  masei, bazate pe influența câmpurilor electrice și magnetice, fiind o direcție nouă în Electrotehnică și Electrofizică. Rezultatele cercetărilor au fost expuse în circa 1500 de diverse studii, comunicări, rapoarte științifice etc., precum și 10 cercetări monografice de autor sau în colaborare. Domnia Sa este autor a circa 300 de brevete și cercetări de invenție, iar în cadrul scolii sale științifice a pregătit circa 60 de doctori și doctori habilitati. Academicianul Mircea Bologa, împreună cu academicianul Boris Lazarenco, a fondat Revista științifică „Electronnaia obrabotka materialov", unică în acest domeniu la nivel internațional. Activitatea de cercetare întreprinsă cu succes de omagiatul academician s-a îmbinat cu o contribuție substanțială în managementul științei, prin exercitarea funcțiilor: șef de laborator, din 1964, apoi de director-adjunct, în anul 1974-79, de director al Institutului de Fizică Aplicată a ASM, din 1979 până în 1997 și, în sfârșit, de director al Centrului probleme electrofizice ale acestui institut, din 1997. Prin coordonarea științifică a directorului de cercetare, Domnia Sa a adus contribuții substanțiale la consolidarea unui colectiv profesionist care a studiat profund diverse direcții științifice, cum ar fi cele ale semiconductorilor,  problemelor neexplorate ale electricității, ale dezvoltării bazei experimentale de producere etc.

Concomitent, acad. Mircea Bologa a contribuit substanțial la stabilirea unor relații de colaborare cu instituții de învățământ și cu numeroase instituții de peste hotare. Cunoscând-l personal pe Domnul academician, încă din anii când făcea primii pași în cercetare științifică, l-am conceput drept o personalitate cu deosebite capacitați intelectuale, talentat, dedicat cultului muncii, comunicativ, modest, înzestrat cu deosebite calități oratorice. Toate aceste calități i-au permis să se afirme în specialitatea aleasa, devenind o personalitate notorie a științei din RM, cunoscut și  în plan internațional. Realizările sale au fost înalt apreciate, cu premii de stat și academice, titluri de onoare, inclusiv de Om emerit, înalte distincții guvernamentale etc.

Practica de organizator al științei academice, desfășurată într-o instituție științifică, pe o perioada îndelungată, încadrată în ASM, demonstrează că aceasta este calea corectă a dirijării științei fundamentale și aplicative care nu poate fi doar un apanaj al dirijărilor ministeriale.

Va doresc, mult stimate coleg, ani buni și productivi înainte și, îndeosebi, multă sănătate, satisfacție de la rezultatele obținute pe parcursul activității Dumneavoastră prodigioase și multilaterale, de la activitatea discipolilor scolii Dumneavoastră care vor continua edificiul, bazele căruia le-ați pus cu atâta strădanie. La Mulți Ani!

                                                

Tiuleanu Membru corespondent Dumitru ȚIULEANU

Mult stimate  Domnule Academician Mircea Bologa,

Cu prilejul jubileului onorabilii vârste de 85 ani, Vă doresc multă sănătate, voie bună și noi  realizări  în domeniul ramurii științifice, în  care activați de-a lungul mai multor decenii, educând și promovând cadre de înaltă calificare.

Cu o deosebită plăcere îmi amintesc de anii tinereții, când activam la Institutul de Fizică Aplicata, condus de Dumneavoastră. Noi, tinerii cercetători din toate  subdiviziunile  Institutului, eram încântați de înțelepciunea, toleranța și blândețea cu care ne tratați pe noi. Pentru mine personal, ați fost și veți rămâne pentru totdeauna  un exemplu de conducător și organizator al colectivelor științifice, cu capacitatea de a mobiliza și de a uni cercetători din diferite domenii, de diferite vârste și cu diferit potențial științific, pentru realizarea unui scop comun de cercetare cu o finalitate de aplicare în practică.

Mulți ani înainte  Domnule Academician!  Succese, bunăstare și satisfacție de la cele realizate și de la oamenii ce Va înconjoară!

 

Ursachi Doctor habilitat Veaceslav URSACHI, adjunct al conducătorului Secției științe exacte și inginerești a AȘM

Vă aduc sincere felicitări cu prilejul celei de-a 85 aniversări din ziua nașterii. Prețuim nespus de mult aportul Domniei Voastre la dezvoltarea unui domeniu extrem de important al fizicii și tehnologiilor, care este legat de transferul de masă și căldură. Ați contribuit enorm la dezvoltarea noilor direcții în electrofizică și termofizică, fondând și școala științifică în domeniul intensificării transferului de căldură și masă sub acțiunea câmpurilor electrice și magnetice, în cadrul căreia au fost pregătiți peste 50 de doctori și doctori habilitați. Ați fundamentat, din punct de vedere teoretic, particularitățile hidrodinamice în curgeri cavitaționale, ale interacțiunii mediilor lichide, gazoase și a sistemelor disperse termic neomogene cu câmpurile electrice intense. Ați dedus ecuațiile hidrodinamice și electro-hidrodinamice, folosind analiza dimensională, care ulterior au fost aplicate în practică prin stabilirea relaţiilor de creștere a transferului de căldură la fierbere şi realizarea schimbătoarelor de căldură performante.

Elaborările Dumneavoastră reprezintă un aport important la dezvoltarea economică a țării prin optimizarea parametrilor de procesare electrofizică a zerului și elaborarea schemelor tehnologice ale instalațiilor, dezvoltarea conceptelor de creștere a performanțelor generatoarelor de cavitație, utilizate pentru extracția rapidă și completă a substanțelor biologic active din materie primă autohtonă, realizarea pompelor și termostatelor electrohidrodinamice, elaborarea  metodelor, dispozitivelor și tehnologiilor electrofizice pentru aplicare în termo- şi electroenergetică, industria de prelucrare, industria uşoară, agricultură, farmaceutică și medicină. Rezultatele științifice ale acestei activități au fost prezentate la numeroase conferințe, simpozioane și expoziții internaționale, fiind înalt apreciate de comunitatea științifică internațională.

Va aduc mulțumiri și pentru susținerea Dumneavoastră în lunga perioadă de activitate a mea la Institutul de Fizică Aplicată, pe care l-ați condus timp de aproape două decenii, demonstrând extraordinara capacitate de a combina calitățile de savant notoriu și organizator al științei, contribuind enorm la consolidarea echipelor de profesioniști în diferite domenii ale corpului solid, semiconductorilor, supraconductibilităţii etc. Pe lângă administrarea Institutului de Fizică Aplicată, ați condus timp de 56 de ani una din unitățile centrale ale institutului - Laboratorul metodelor electrice de dirijare a proceselor termice, actualmente, Laboratorul procese termice și hidrodinamice.

Vă exprim prețuire și sunt mândru, alături de Dumneavoastră, pentru proiectul Dumneavoastră de suflet - Revista ştiinţifico-tehnică „Электронная обработка материалов”, pe care ați fondat-o împreună cu academicianul Boris Lazarenco. Această revistă a parcurs drumul de jumătate de secol, a devenit cu adevărat o ediție internațională, fiind prima revistă din Republica Moldova recunoscută la nivel internațional sub denumirea „Surface Engineering and Applied Electro-chemistry”, care este difuzată de vestita Companie germană Springer și care este inclusă în diferite baze de date internaționale.

La mulţi ani şi la noi realizări și performanţe în activitatea Dumneavoastră nobilă, stimate Domnule academician!

 

Macovei Doctor habilitat Mihai MACOVEI, directorul Institutului de Fizică Aplicată

Academicianul Mircea Bologa, atinge o vârstă respectabilă, cu realizări numeroase și pline de conținut. Acest eveniment oferă un prilej și o plăcere deosebită să îi urăm mulți ani fructuoși și spornici, presărați cu sănătate și respect.

Descendent dintr-o familie de intelectuali de la țară, distinsul savant s-a format la cele mai bune școli ale vremii și a muncit rodnic pe tărâmul mirific al științei, valorificând competența și potența intelectuală la maxim. Înconjurat de numeroșii discipoli, care i-a încurajat și i-a crescut, profesorul Mircea Bologa este la o aniversare a realizărilor și roadelor muncii asidue. Fiind la o vârstă onorabilă, dl academician continuă cu spor naveta zilnică la Institutul de Fizică Aplicată, institut în care Domnia Sa a avut și funcția de director și este unul din pilonii de la temelia institutului, un actor important pe scena științei mioritice. Sub îndrumarea directă, împăciuitoare și atentă au (con)lucrat fructuos mai mulți ani colegii din acest institut. Dl academician Bologa continuă valorificarea inteligenței administrative, conducând cu succes ultimii ani Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice al Institutului de Fizică Aplicată. Meritele Domniei Sale au fost apreciate consecutiv de-a lungul anilor de numeroase distincții.

În numele colectivului Institutului de Fizică Aplicată, Vă urăm încă o dată un călduros La Mulți Ani și Vă asigurăm de tot respectul nostru!

 

Berzan Doctor habilitat Vladimir BERZAN

Mult stimate Domnule academician Mircea BOLOGA,

Cu multă sinceretate și căldură Va felicit cu frumosul jubileu și Va doresc mulți ani înaite. Vă cunoaștem ca pe o persoană care ați avut și aveți permanent activități fructuoase în domeniul cercetării și cunoașterii, grație efortului personal al Dumneavoastră, precum și al colectivului de cercetători din domeniul fizicii teoretice și aplicative. Rezultatele obținute în cercetare au fost orientate spre soluționarea problemelor atât din Republica Moldova, cât și problemelor specifice de rezonanță mondială, care au fost utilizate și în cosmonautică. Viziunea novatoare, capacitatea de a vedea după orzont sunt calitățile Dvs de cercetător și organizator al activităților de cercetare în Republica Moldova.

Sunt foarte fericit să Vă cunosc de mai mult timp, având cu Dvs puncte de tangentă în cercetarea noilor concepte de transformare a energiei cinetice a fluxurilor naturale de aburi încărcate în câmp electric în energie electrică, bazate pe aplicarea fenomenelor hidrodinamice și teoria proceseor de transfer de masă și căldură.

Aveți un frumos parcurs în domeniul pregătirii cadrelor de cercetare de calificare superioară, care activează în prezent nu numai în instituții de cercetare din Moldova, dar și în universități din afara țării. Capacitatea de a organiza și promova persoane care manifestă interes de a activa în cercetare constituie o trăsătură a personalității Dvs mereu actuală.

Amabilitatea, inteligența, capacitatea de a face față celor mai neașteptate provocări, atât în spațiul de cercetare, cât și în spațiul public constituie pentru noi toți o bună școală de viață și comportare în colectiv.

Am mereu o mare plăcere să Va întâlnesc dimineața în drum sau în incinta Institutului de Fizică Aplicată, precum și adesea la plecare de la serviciu, deja după programul zilnic de lucru. Orice adresare la Dvs are o rezonanță binevoitoare și întotdeauna se finalizează cu un sfat de mare valoare, deoarece este trecut nu numai prin sufletul Dvs, dar are la temelie și bogata experiență de viață. Mă bucură faptul, că având ca prioritate domeniul de cercetare în fizică, aveți și doctoranzi care au susținut tezele de doctorat în domeniul energeticii. Această interacțiune a diferitor domenii de cercetare se soldează cu rezultate remarcabile, deoarece au la bază nivelul ridicat de cunoaștere a fizicii proceselor și viziunea inginerilor de a aplica aceste cunoștințe in energetică.

Aveți mari merite în promovarea vizibilității științei moldovenești pe plan internațional, inclusiv, prin faptul editării și menținerii nivelului de calitate a Revistei „Электронная обработка материалов”, care este asigurat de către Dvs. În acest context, am avut mereu suportul Dvs privind editarea, de către Institutul de Energetică, a Revistei „Problemele energeticii regionale”, inclusiv, prin preluarea directă a experienței acumulate de Dvs în acest domeniu.

Cu prilejul aniversării, Vă doresc sănătate, bucurie de la copii și nepoți pentru care Dvs sunteți  un Luceafăr. La Mulți Ani, mult stimate Dle academician Mircea Bologa.

 

Topala Doctor habilitat Pavel TOPALĂ, președintele Consiliului științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Cu ocazia celebrării acestei frumoase vârste, noi, membrii comunității științifico-academice de la Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălți, avem deosebita plăcere de a ne exprima respectul profund și înalta considerațiune pentru contribuția Dumneavoastră în procesul de cercetare și educație din Republica Moldova și Vă adresăm cele mai calde felicitări și urări de bine.

În decursul a mulți si fructuoși ani, ați devenit o personalitate marcantă în cercetare, un important pilon pentru învățământ, știință și cultură. Rezultatele eforturilor depuse de către Dumneavoastră ca manager si savant, cercetărilor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată, s-au materializat în sute de lucrări științifice și teze de doctorat și doctor habilitat. Sunteți autor a numeroase, importante și valoroase monografii, manuale, titular al numeroaselor brevete de invenție și patente (75). Datorită muncii perseverente și entuziasmului Dumneavoastră, atât Institutul de Fizică Aplicată, cât și Academia de Științe a Moldovei au fost reprezentate cu succes în numeroase proiecte de cercetare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Ați promovat știința națională și în calitate de editor-șef al uneia dintre cele mai prestigioase Reviste Surface Engineering and Applied Electrochemistry”.

Toate acestea vin să ne convingă de faptul că misiunea Dumneavoastră de a realiza cercetări științifice de valoare și a pregăti specialiști în fizica aplicată, inginerie și domenii conexe a fost îndeplinită cu succes.

Vă dorim, cu prilejul acestei aniversări, să fie un nou și bun drum deschis spre noi ascensiuni și frumoase realizări în procesul de învățământ și în cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul fizicii și  tehnicii, în general, și schimbului de căldură, în special.

Să trăiți mulți ani fericiți, Domnule academician Mircea Bologa!

Categorie:

Înregistrări online