Acad. Tudor Lupașcu: „Acesta a fost darul meu, pentru că l-am ascultat pe Dumnezeu. Și eu ascultându-L, am acest rezultat”

04.03.2020
Vizitatori unici: 1244
Lupaşcu

Academicianul Tudor Lupașcu, doctor habilitat în chimie, ilustrul savant, valoarea științifică a căruia a fost recunoscută de-a lungul anilor atât de comunitatea științifică a chimiștilor din Republica Moldova, de marea familie a corpului academic autohton, cât și de comunitățile științifice de peste hotare, a împlinit 70 de ani.

Nu se știe cu siguranță ce gene științifice a moștenit acad. Lupașcu, dar cert este că oricare ar fi moștenirea, l-a condus spre cunoaștere, cunoaștere temeinică, făcându-se cunoscut astăzi ca autor al preparatului farmaceutic Enoxil, autor a peste 800 de articole științifice, 77 brevete de invenție, dar și o multitudine de alte descoperi. Intrarea în mișcarea științifică și al miraculosului drum al cercetării și le face sau vin din satul Flămânzeni. Poate de aici și dorința și curiozitatea de a ști… Colegii de la institut, dar și cei care au colaborat din alte instituții, confirmă că este manager prin vocație, Om cu literă Mare, iar toate acestea au fost răsplătite cu multe distincții și premii naționale și internaționale: este deținător al „Ordinului Republicii” și „Gloria Muncii”, Premiului Guvernului RM, Om Emerit al RM, dar și cu respectul prietenilor.

Acad. Teodor Lupașcu a fost omagiat, la 2 martie, la Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”, unde i-au fost alături colegii de la Institutul de Chimie, la cârma căruia a stat 17 ani, membri ai Academiei, prieteni, rude și, bineînțeles, familia sa.

Aleasa prețuire și admirație pentru ilustrul savant Tudor Lupașcu a fost exprimată de directorul Institutului de Chimie, dr.hab. Aculina Arâcu. Dna director a făcut o succintă incursiune în itinerarul biografic al septuagenarului, remarcând rezultatele remarcabile care l-au scos în evidență. Mai exact, a menționat activitatea științifică și managerială, rezultatele științifice fundamentale și aplicative, colaborări internaționale, pregătirea cadrelor științifice, asigurarea bazei tehnico-materiale, calitatea de redactor al Journal of Chemistry, vorbind argumentat despre meritele academicianului. „Pe parcursul a unei jumătăți de secol a fost dedicat și devotat domeniului de cercetare alături de colegii din Institutul de Chimie, unde continuă până în prezent cu multă abnegație să activeze pe tărâmul chimiei. Dragostea pentru cercetare și setea nestăvilită pentru cunoaștere îl însoțesc pe tot parcursul activității profesionale, alături de munca asiduă și energia de invidiat, creativitatea, perseverența și pasiunea față de chimie”, a relevat dr.hab. Arâcu, l-a care a adăugat că optimismul și încrederea în soluționarea diverselor și complicatelor probleme ale vieții impresionează indiscutabil. Directorul IC a remarcat că acad. Tudor Lupașcu a adus o mare contribuție cercetării în domeniul obținerii absorbanților carbonici, iar fidelitatea pentru această ramură a științei chimice este confirmată și prin crearea școlii științifice naționale din domeniul chimiei absorbanților. „La temelia frumoaselor realizări stă sufletul savantului, corectitudinea și verticalitatea, demnitatea și onestitatea, modestia, bunăvoința și multe altele”, a spus dna Aculina Arâcu, precizând că anume aceste trăsături de caracter ale prof. Tudor Lupașcu formează esența activității dumnealui, contribuind la obținerea rezultatelor științifice și sporind constant respectul din partea colegilor și al discipolilor săi, fapt dovedit și de prezența acestora în sală.

La aniversarea colegului a fost prezentă conducerea Academiei de Științe, în persoana președintelui, acad. Ion Tighineanu și vicepreședinte, m.c. Svetlana Cojocaru. Președintele AȘM a ținut să specifice că acad. Lupașcu nu întâmplător a ales ziua de 2 martie, înțelegea că 1 martie este deja ocupat, iar 2 martie este tot un început de primăvară. Deși omagiatul numără 70, totuși este tânăr și asta, probabil, din cauza timpului care trece foarte repede. În contest, acad. Tighineanu s-a adresat cu rugămintea către m.c. Ion Geru, care se ocupă de probleme legate de simetria inversării timpului: dacă nu putem inversa timpul, măcar, cel puțin, să-l mai oprim, ca să nu se scurgă atât de repede. Glumă-gluma, dar președintele Tighineanu consideră că, totuși, cu timpul vin succesele și este impresionant faptul că dl academician Lupașcu a venit din școala medie din satul Flămânzeni, Sângerei, a absolvit USM, a parcurs o cale lungă, dar care l-a a dus la o înălțime impresionantă, ajungând director al Institutului de Chimie în decursul a 17 ani, academician. „Acad. Tudor Lupacu și-a demonstrat abilitățile și setea de cunoaștere, de a acumula cunoștințe și experiență, într-o modalitate mult mai pronunțată și eu cred că faptul că a venit din Flămânzeni a avut un impact. Acad. Lupașcu s-a impus și prin cercetări fundamentale și prin cercetări aplicative și poate prin prisma cercetărilor complexe și a reușit multe implementări”, a relevat președintele AȘM, făcând referință la cazuri concrete, cum ar fi valorificarea produselor secundare, enoxil, diverse cazuri de succes. Ne impresionează cifrele care sunt cumva legate de activitatea sa științifică. „23 de proiecte de cercetare, a pregătit trei doctori habilitați și opt doctori în științe, conform datelor publicate, adică, eu aș zice că este vorba de o echipă de fotbal a Institutului de Chimie, toți cu titlul de înaintași. A publicat peste 300 de articole științifice și posedă 77 brevete de invenție, ultima cifră fiind și frumoasă și impresionantă”, a punctat acad. Tighineanu, subliniind și faptul că acad. Lupașcu bucură mereu cu rezultate, bucură cu abordări interesante, exemplu, acel ceas care se bazează pe 12 elemente chimice, care se află în birourile multor colegi.

Pentru rezultate remarcabile obținute în cercetare-inovare, managementul științei, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, Prezidiul AȘM i-a conferit acad. Tudor Lupașcu Medalia „Meritul științific”.

Mesajul patriarhului chimiei ecologice, acad. Gheorghe Duca, a luat forma unui eseu despre prietenul, colegul, pământeanul său sângerenean, Tudor Lupașcu. L-a caracterizat ca pe un suflet bun, iar la un suflet bun vin și oameni buni. Vorbind despre acad. Lupașcu ca manager al științei, acad. Duca a spus că el este un noroc al Institutului de Chimie, o personalitate. A devenit director, preluând conducerea Institutului de Chimie de la academicienii Ablov, Gărbălău, Vlad, reușind astfel să se învețe a conduce și să pregătească o conducere bună care astăzi îi continuă practica și experiența. „Acad. Tudor Lupașcu este un exemplu de bun manager, este o istorie de succes în administrarea chimiei în Republica Moldova. A condus cu succes 7 ani, în calitate de vicedirector IC. A reușit să folosească eficient timpul având o productivitate înaltă și cu mult succes a realizat obiectivele pe care și le-a propus”, a rezumat acad. Duca, doridu-i colegului său sănătate, ani mulți de viață, iar din partea colegilor din proiectul științific – un buchet de flori.

Despre cine este astăzi acad. Tudor Lupașcu, despre realizările sale științifice, recunoașterea și aprecierea meritelor sale atât în țară, cât și peste hotare, a vorbit și acad. Teodor Furdui. „Mărturisesc și eu că succesele dumneavoastră sunt deosebite și asta pentru că V-ați consacrat pe deplin științei. Ați devenit o persoană recunoscută nu numai la noi în țară, dar și peste hotare. Eu sunt sigur că ceea ce ați realizat este rezultatul activității științifice și al capacităților intelectuale. Sunteți o persoană care într-adevăr cunoașteți cerințele și necesitățile acestei țări. Dvs ați continuat ceea ce este caracteristic pentru IC, ați utilizat deșeurile din agricultură, și nu doar, ați elaborat tehnologii originale care au dat posibilitatea să creați noi substanțe materiale care au devenit recunoscute și ulterior au fost implementate în diferite ramuri ale economiei naționale, inclusiv, în medicină. Un exemplu elocvent fiind Enoxil-ul care și-a găsit utilizare nu doar în medicină, dar și în agricultură”, a subliniat acad. Furdui, reiterând și calitatea de patriot al țării, vocația de om de știință, dar și veleitățile de savant care ies în evidență prin aspectul fizic.

„Noi, medicii ce am face fără Dvs. Când vorbim noi de enterosorbenți, asociem cu numele acad. Tudor Lupașcu care a lucrat cu noi în diferite cercetări și a demonstrat capacitatea acestor preparate. Un țăran este fericit atunci când vede roada muncii sale, iar un om de știință, un academician, când își aude numele. Și iată acest nume Lupașcu este auzit în viața academică, în viața medicală, în viața farmaceutică, la saloanele de invenții etc. Ce nu-i ajunge dlui acad. Lupașcu? Transferul tehnologic. Bani pentru realizarea acestor idei”, a punctat directorul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, dr.hab. prof. Ion Mereuță. I-a dorit omagiatului sănătate și prosperitate, urări de bine de la toți farmaciștii Moldovei.

„Pentru mine chimia este un obiect miraculos. Am aflat că exista satul Flămânzeni, datorită acad. Lupașcu. El este pentru republica noastră un mare savant, este un mare alchimist și un Mare Om”, avea să spună scriitorul Nicolae Dabija, m.c. al AȘM, membru de onoare al Academiei Române. Intelectualul și-a prezentat și o mică nedumerire legată de descoperirile savantului: dacă dragostea este o reacție chimică, ce-ar fi să numim reacțiile chimice lupeșchiene (de la Lupașcu) sau teodoriene (de la Tudor)? Omul de cultură, Nicolae Dabija i-a dorit multă sănătate prietenului său, inspirație, mulțumindu-i pentru calitățile de Om.

Cuvinte de felicitare și apreciere i-au adresat și m.c. Ion Geru; Ana și Alexandru Bantoș, din partea Casei Limba Română și  Revistei Limba Română, pe care întotdeauna omagiatul le-a apreciat și susținut; dr.hab. Nicolae Taran,  Societatea Inovatorului și Raționalizatorului; acad. Sveatoslav Moscalenco; dr.hab. Eduard Coropceanu, rector al Universității de Stat din Tiraspol; acad. Mitrofan Ciobanu; dr. Ion Roșca, directorul Grădinii Botanice (Institut) „Alexandru Ciubotaru”; dr. hab. Ștefan Manea; m.c. Victor Ghicavâi; dr. Larisa Andronic, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor; dr.hab. Valentin Celac. De la baștina sărbătoritului au venit primarul comunei Coșcodeni, Liubovi Gobjilă, directorul gimnaziului din satul Flămânzeni, Lilia Cumpătă, profesorul de matematică, Victor Moraru.

Vorbitorii s-au întrecut în superlative, au făcut acrobații lingvistice, și-a mai aplicat pe ic-colo ironii, au glumit și au râs, așa cum e la o aniversare. Un cadou special și o surpriză plăcută pentru sărbătorit a venit din Biblioteci Științifică Centrale (Institut) „A. Lupan”. Este vorba de o nouă apariție editorială „Academician Tudor Lupașcu: Biobibliografie”, din colecția „Biobibliografie”, editată de Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”. Volumul a fost coordonat de dr.hab., conf. univ. Constantin Manolache, editorul și redactorul științific al volumului și dr. Ion Valer Xenofontov, responsabil de ediție.

Nici omagiatul n-a cedat cu nimic, recunoscând totuși evidența caracteristică unei aniversări. Și chiar dacă pe alocuri s-a exagerat în elogieri, el mai trece puțin prin filtru și mai rămâne, totuși,  câte ceva din ceea ce a realizat în viața sa de om și savant. Dar ca să știe toată lumea de ce a ajuns să aibă rezultate și, respectiv, această recunoaștere și apreciere, acad. Lupașcu a mărturisit secretul: toate se datorează faptului că l-a ascultat pe Dumnezeu. „Eu l-am ascultat pe Dumnezeu în natură. Într-o noapte mi-a spus: fiule, tu trebuie să mă asculți pe mine. Voi sunteți chimiști, eu fac chimie. Eu sunt cel mai bun chimist, având bioxid de carbon, apă, lumină solară, sol etc., vă fac milioane de substanțe. Voi, chimiștii, farmaciștii trebuie să știți a le extrage, a le studia proprietățile și a le utiliza pentru necesitățile vieții voastre. Dar să știți că eu nu reușesc pe toate să le fac. De aceea, eu vă dau și vouă posibilitățile să mă ajutați. Și când vedeți că este necesar să modificați structura, care să-i dea acestei substanțe noi proprietăți, atunci eu cu plăcere o să vă susțin. Și eu ascultându-l, am acest rezultat. Așa am obținut Enoxil-ul, cărbunii activi, materialele de construcție etc. Deci, acesta a fost darul meu, pentru că l-am ascultat pe Dumnezeu”, a spus protagonistul zilei. Totuși, acad. Lupașcu recunoaște că nu ar fi fost posibile aceste rezultate fără colectivul Institutului de Chimie, în special, fără Laboratorul de Chimie Ecologică și Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză, dar și alte laboratoare cu care a avut colaborări științifice fructuoase, rezultatele sale fiind și rezultatele colectivului IC.

Sărbătoritul Tudor Lupașcu a mulțumit tuturor pentru că au venit să-i întregească această zi remarcabilă, prin prezența lor, prin cuvintele calde, urările de bine și sănătate și prin imensitatea de fluor dăruite care i-au bucurat privirea și i-au mângâiat sufletul.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online