Acad. Haralambie Corbu, purtătorul unui destin exemplar, cu intuiția vocației și tenacitatea de savant, a împlinit 90 de ani

19.02.2020
Vizitatori unici: 1300
H. Corbu

Academicianul Haralambie Corbu, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant științific la Sectorul de literatură română premodernă și modernă, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, laureat al Premiului de Stat, deținător al „Ordinului Republicii”, a marcat 90 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Institutul de Filologie Română, în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM a organizat, la 18 februarie 2020, o Conferinţa ştiinţifică dedicată nonagenarului.

La eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, conducerea și colaboratorii Institutului de Filologie, președintele Uniunii Scriitorilor din RM, primarul satului Dubăsarii Vechi, satul de baștină al acad. Corbu,  scriitori, critici și istorici literari, reprezentanți ai școlii primare a satului Dubăsarii Vechi, studenți.

„Astăzi este o zi cu soare și este o zi foarte frumoasă, cu semnificație aparte, pentru că acad. Haralambie Corbu, a împlinit 90 de ani. A ajunge la vârsta de 90 de ani este deja o artă și un exemplu bun pentru generațiile mai tinere”, a spus în mesajul său de felicitare președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a făcut o incursiune în viața și activitatea omagiatului, punctând succint, dar profund și concret momentele cele mai importante din biografia și sufletul omagiatului zilei. Cu precădere, președintele Tighineanu a creionat activitatea savantului în cadrul Academiei, unde și-a petrecut toată viața și pe care o consideră până astăzi, casa sa, alături de satul de baștină, Dubăsarii Vechi. „Acad. Corbu a reușit foarte multe și pe tărâmul științific, și ca manager al științei, și ca o personalitate care a pregătit o școală întreagă de discipoli – 18 doctori în știință, a publicat peste 650 lucrări științifice, inclusiv 28 de monografii. Atunci când a luat Premiul Academiei de Științe, în 2005, a spus pentru prima dată „Academia este casa mea”, a menționat președintele AȘM, specificând că, dacă ar fi un club al membrilor AȘM care cu tot sufletul țin la Academie, își fac griji pentru soarta Academiei, unul din membrii acestui club ar fi acad. Haralambie Corbu”. Președintele AȘM, i-a mulțumit savantului pentru că și la această vârstă frumoasă este cu gândul și sufletul la Academia de Științe, la problemele ei, la dezvoltarea  și prosperarea ei, fiind îngrijorat pentru tot ce se întâmplă astăzi cu Academia și ce cale va urma instituția științifică în care și-a petrecut toată viața. „Trebuie să păstrăm Academia de Științe”, i-a spus în repetate rânduri acad. Corbu președintelui Tighineanu în cadrul unor discuții mai recente”, iar acest scop, a continuat președintele AȘM, „trebuie să ne consolideze, să ne unească și să reușim nu numai să păstrăm, dar și să dezvoltăm Academia, chiar în aceste condiții destul de grele pe care le parcurgem”.

Pentru rezultate relevante în activitatea de cercetare și promovarea științei naționale, precum și cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani de la naștere, Prezidiul AȘM i-a conferit acad. Harambie Corbu, consultant științific la Sectorul de literatură română premodernă și modernă, Medalia „Meritul științific”,  clasa I.

Dr.hab. Nina Corcinschi, directorul Institutului de Filologie Română, a menționat în luarea sa de cuvânt că omagiatul, dl academician Haralambie Corbu, este decanul de vârstă al Institutului de Filologie Română, savantul având peste 60 de ani de activitate în cadrul Academiei, în cadrul Institutului de Filologie, timp în care a avut un parcurs academic impresionant. A început de la cele mai joase funcții științifice, inclusiv de la cea de cercetător științific inferior și a ajuns la cele mai înalte funcții științifice și titluri științifice. Directorul Corcinschi a ținut să specifice că prin ceea ce a scris  acad. Corbu și prin deciziile pe care le-a luat, a marcat în mod considerabil viața științifică și literară de la noi. A influențat, în mod deosebit, destine literare și umane. Dl Academician a publicat un număr impresionant de cărți, de studii – 25 de cărți de autor, peste 80 de cărți, în calitate de coautor sau de redactor științific și un număr impresionant de articole. A pregătit 18 doctori în filologie. „A avut o atenție deosebită pentru clasicii noștri, pentru literatura modernă și premodernă. Cunoaștem cu toții studiul dlui academician „Vasile Alecsandri și dramaturgia”, studiile despre Bogdan Petriceicu Hașdeu, studiul despre Mihail Cogălniceanu, despre Alecu Russo, despre publicistica lui Eminescu, despre Ion Creangă. Mai încoace - despre Constantin Stere, interbelicul nostru, și, spre marea mea bucurie și spre cinstea lui, despre Paul Goma, basarabeanul nostru indezirabil, basarabeanul nostru ocolit de mulți critici și istorici importanți, dar foarte valoros și care merită toată atenția și grija noastră”, a remarcat directorul Institutului, dorindu-i sărbătoritului multă sănătate, forțe, bucurii, alături de cei dragi. 

Cu prilejul împlinirii celor nouă decenii de viață, cuvinte de felicitare, apreciere și respect academicianului Haralambie Corbu i-a adresat vicepreședintele AȘM, coordonator al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, m.c. Victor Moraru. „Este un moment festiv marcarea acestui jubileu, chiar am putea spune, moment de glorie, satisfacție și recunoștință pentru tot ce a făcut pe parcursul vieții, pentru promovarea științei filologice. Este o sărbătoare a Institutului, este o sărbătoare a Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, a cărei membru este de la începutul propriu-zis al AȘM și este veteranul acestei secții, pentru că din toți membrii secției dumnealui este cel mai vechi”, a spus în mesajul său vicepreședintele AȘM, acesta fiind nu doar unul instituțional, dar și unul personal, pentru că academicianul Haralambie Corbu este unul dintre oamenii de valoare care i-au fost dat să-i întâlnească pe calea vieții. De aceea, a considerat că are toate temeiurile să fie recunoscător întâmplării fericite care i-a favorizat cunoașterea și apropierea de această personalitate unică în felul ei și generatoare de energii benefice. „Este omul despre care poți să vorbești doar la superlativ fără a exagera câtuși de puțin. L-am cunoscut în îndepărtatul an 1976, atunci când am pășit pentru prima dată pragul Academiei, venind la studii în doctoratul Institutului de Filologie, în care activa, pe atunci, alături de minunați reprezentanți a Științei noastre filologice, am putea spune, chiar generația de aur a celor care în anii 50-60-70 au făcut totul pentru afirmarea științei filologice și au constituit acea temelie pe care s-a zidit știința filologică de azi”, a remarcat m.c. Victor Moraru. Prof. Moraru a relevat că acad. Corbu este purtător al unui destin exemplar, iar despre aceasta mărturisesc și impresionantele pagini ale sale. Acest destin, a precizat Domnia Sa, a fost construit cu dârzenie și tenacitate, a fost marcat de performanțe notabile și dumnealui a obținut tot ce a făurit în această viață prin muncă și dăruire. A avut marea intuiție a vocației, lucru care nu este dat oricui și a rămas de-a lungul anilor fidel acestei chemări. „Aș putea vorbi încă mult despre domnul academician, căruia îi port un mare respect și o mare admirație pentru tot ce a făcut. Am avut parte, pe parcursul anilor, de comunicare superbă, de clipe de interacțiune sufletească, de excepție, au fost poate nu atât de multe aceste clipe, dar memorabile. Am înțeles din această comunicare că este un om al esențelor și nu al aparențelor”, a mai spus vicepreședintele AȘM, dorindu-i sănătate și mulți ani înainte.

Aurelian Dănilă, reprezentant al Comisiei Naționale a RM pentru UNESCO a fost mandatat de dl profesor Constantin Rusnac, secretar general, să decerneze dlui academician Haralambie Corbu Medalia UNESCO, pentru contribuție substanțială la dezvoltarea științei filologice naționale, promovarea valorilor culturale, spirituale și umanistice, propășirea idealurilor UNESCO și cu prilejul a 90 de ani de la naștere. Profesorul Dănilă a remarcat plăcerea deosebită de a aranja medalia UNESCO alături de o altă distincție care a fost anterior decernată, doar că aceasta îi pare mai grea. Cu același umor și rafinament, prof. Dănilă a mai spus că mai are de îndeplinit încă o misiune foarte importantă. I-a promis mamei sale, care locuiește într-o mahala cu acad. Corbu, că îi voi face cunoștință, ei locuiesc alături. Drept că mama sa are 93 de ani, dar poate de azi încolo se vor plimba împreună pe dealurile Televiziunii.

Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din RM, a adus salutul, respectul, omagiul și prețuirea instituției scriitoricești din care face parte de mai multe decenii acad. Harambie Corbu. „Probabil, de mai bine de jumătate de secol, vreau să salut, în persoana dumneavoastră, pe unul dintre cei mai de seamă valorificatori și analiști ai procesului literar în Republica Moldova, în regim sincronic și diacronic, în special, al literaturii clasice. Cu siguranță, lucrările Dvs de vârf sunt V. Alecsandri, M. Eminescu, C. Stere, dar și creația scriitorilor contemporani, cărora le-ați dedicat foarte multe articole, studii, monografii, în special, ale scriitorilor din generația lui Andrei Lupan, George Meniuc, Liviu Deleanu”, a menționat președintele US, exprimând certitudinea că aceste lucrări, mai cu seamă, edițiile Vasile Alecsandri, Constantin Stere, vor rămâne adevărate repere în istoriografia noastră, repere după care se ghidează și se vor ghida, cu siguranță, și cei care vor analiza creația acestor mari clasici și în perioada următoare. Dl Suceveanu a mărturisit că a apreciat întotdeauna calmul și tenacitatea acad. Corbu, cu care s-a manifestat în viața de zi cu zi, atât în lumea științifică, cât și în cea literară, la Uniunea Scriitorilor, la Academie, dar și pe stradă, în acele spații unde, uneori, se mai întâlneau.  I-a dorit omagiatului să fie sănătos, iar Cel de Sus să-l dăruiască cu energie și forță de muncă.

Un moment emoționant a constituit prezența nepotului acad. Haralambie Corbu, Dimitrie Guitu, reprezentant al Școlii Primare „Haralambie Corbu”, satul Dubăsarii Vechi. Nepotul a spus că a îmbrăcat cu mândrie deosebită haină militară, iar multitudinea de distincții ale Academiei Militare de la Kiev și Moscova, le datorează anume unchiului său, Haralambie Corbu. Și-a amintit că de la vârstă fragedă, ori de câte ori se întâlneau, altă temă de discuției nu aveau, decât știința și cartea. I-a dorit omagiatului mulți ani înainte, mărturisind că tot neamul, inclusiv, din Dubăsarii Vechi, se mândresc cu atare personalitate.

Sentimentul de mândrie a fost reiterat și de primarul s. Dubăsarii Vechi, Vitalie Casian. „Noi dubăsărenii, ne mândrim cu personalitatea domnului academician Haralambie Corbu pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale. Îi dorim multă sănătate, alături de rude și prieteni”. Primarul a dat citire și unei decizii a Consiliului local, prin care acad. Harambie Corbu i s-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al satului Dubăsarii Vechi.

Înainte de a trece la comunicarea sa științifică, acad. Mihai Cimpoi a mărturisit că a fost studentul omagiatului. Până acum nu știe dacă a fost un student disciplinat sau nu, pentru că prof. Corbu avea oricum un carnețel, în care însemna tot ce făcea fiecare și cum învăța. Studentul Cimpoi mai obișnuia să fugă de la lecții la bibliotecă, dar prof. Corbu avea consemnate toate notele pe care le lua la examen. De una este sigur, că l-a iertat, pentru că răspundea bine la întrebări și îi cunoștea cărțile și studiile. S-au întâlnit ulterior în cadrul unor discuții, la Uniunea Scriitorilor. Recunoaște că nu întotdeauna era de acord cu părerile lui Haralambie Corbu despre anumiți scriitori, dar asta nu a împiedicat să aibă relații colegiale. Acad. Mihai Cimpoi a constatat că în creația sa științifică, academicianul Haralambie Corbu are patru piloni - Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Constantin Stere și Andrei Lupan. În cadrul comunicării științifice, prezentate la conferință, academicianul s-a referit la doi dintre aceștia – Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri, în interpretarea istorico-literară a lui Harambie Corbu.

În cadrul conferinței, comunicări științifice au fost susținute și de Svetlana Korolevski, care a conferențiat la tema „Haralambie Corbu: însemnele unui destin”; dr. Vlad Caraman, „Rolul lui Haralambie Corbu în valorificarea moștenirii literare”; de. Miroslava Metleaeva,  „Aspecte ale publicisticii eminesciene în viziunea lui Haralambie Corbu”, o prezentare Power Point, „Haralambie Corbu – aprecieri critice”, fiind realizată de Dan Verejanu.

Haralambie Corbu s-a născut la 15 februarie 1930, în satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. A studiat la Liceul Industrial din Chișinău (1942-1944), la Școala Pedagogică din Călărași (1944-1947) și Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău (1947-1951). Și-a continuat studiile de doctorat la Institutul de Literatură „M. Gorki” din Moscova (1954-1957). A susținut teza de doctor habilitat în filologie în 1975. Din 1957, s-a dedicat activității de cercetare științifică în cadrul Institutului de Limbă și Literatură al AȘM, parcurgând toate treptele ierarhice: cercetător științific, șef de secție (1962-1988), director al Institutului de Limbă și Literatură al AȘM (1984-1987), academician coordonator al Secției de științe socio-umane (1978-1991, 1995-2000), vicepreședinte al AȘM (1988-1995).

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online