Academia de Științe a Moldovei a prezentat Raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2021

13.05.2022
Vizitatori unici: 838

La 12 mai 2022 și-a ținut lucrările Sesiunea a X-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Sesiunea s-a desfășurat în regim hibrid.

 

Adunarea Generală a fost onorată de prezența ministrului Educației și Cercetării, dr. Anatol Topala, Secretarului de Stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, dl Vasile Șerban, Secretarului de Stat de la Ministerul Sănătății, dna Svetlana Nicolaescu, Directorului general al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, dr. hab. Olga Tagadiuc, Președintelui Consiliului Consultativ al AȘM, acad. Mihai Cimpoi, președintelui Comisiei de etică al AȘM, acad. Eva Gudumac, Președintelui Consiliului directorilor institutelor de cercetare, dr.hab., prof. Victor Juc, Președintelui Consiliului Rectorilor, dr.hab., prof. Emil Ceban, reprezentanților mediului de cercetare și inovare, administrare etc.

 

La data aprobării listei personalului scriptic, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei este constituită din 104 membri – 39 membri titulari, 21 membri corespondenți, 44 membri desemnați ai Secțiilor de științe, doctori și doctori habilitați. La ședință au fost prezenți 86 de membri, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al membrilor Adunării Generale. Conform prevederilor Statutului AȘM, Adunarea a fost considerată deliberativă, lista personalului scriptic fiind aprobată prin vot deschis cu majoritatea voturilor.

 

Lucrările celei de-a X-a sesiuni a Adunării Generale a AȘM au fost inaugurate de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu care a ținut să specifice că sesiunea este una jubiliară, întrucât practic în trei ani de constituire a Adunării Generale au fost organizate 10 ședințe pe diverse probleme actuale privind activitatea Academiei de Științe și a situației în cercetare per ansamblu. Totodată, președintele AȘM a propus ca în cadrul Adunării Generale și al tuturor întrunirilor care au loc la Academie să fie acceptat un stil academic al discuțiilor, respectarea Codului deontologic profesional, să fie excluse atacurile la persoană, jignirile, tonul ridicat și violențele verbale, întreruperile neîntemeiate ale moderatorului și altor vorbitori, comportamentul indecent în timpul desfășurării ședințelor, inclusiv discuțiile la telefonul mobil. „Astăzi avem o sesiune deosebită a Adunării Generale. După doi ani de pandemie, de stare excepțională în domeniul sănătății, au fost ridicate în sfârșit practic toate restricțiile, fapt care permite ca la cea de-a X-a sesiune să fie prezenți în Sala Azurie mai mulți membri ai Adunării Generale. Și în condițiile codului verde, vă îndemnăm în continuare să nu ne pierdem vigilența, deoarece doar împreună putem stopa răspândirea virusului SARS-CoV-2”, a menționat președintele forului științific.

 

Înainte de trece la prezentarea Raportului asupra științei, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a ținut un discurs inaugural, în care a trecut în revistă seria de evenimente care au marcat ultima perioadă de timp, inclusiv ciclul de prelegeri publice, susținute de personalități notorii din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, dar și alte țări, inițierea și lansarea platformelor științifice de comunicare, fiind deja șase la număr, care activează destul de eficient și au devenit o tribună puternică a cercetătorilor în diferite domenii de competență, crearea Academiei Tinerilor Cercetători cu tendințe promițătoare pentru dezvoltarea științei etc. Peședintele Tighineanu nu a trecut cu vederea, însă, și problemele grave cu care s-a confruntat comunitatea științifică, și în primul rând, pandemia ce s-a extins timp de doi ani, dar și războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie curent care au perturbat substanțial activitatea comunității academice. „În acești ani am avut multe pierderi, bolile nemiloase necruțând pe nimeni și rărind rândurile noastre. Dar, în pofida dificultăților, în pofida pandemiei și imposibilității de a realiza deplasări, am realizat multe activități apreciate de comunitate. Am reușit în acest interval de timp să ridicăm AȘM la un nou nivel de vizibilitate și recunoaștere internațională – prin prelegerile publice susținute de savanți notorii din lume, laureați ai Premiului Nobel, președinți și vicepreședinți ai academiilor de științe; prin școlile de vară ce au oferit oportunități inedite pentru tineri; prin organizarea nopții europene a cercetătorilor; prin programele Euroaxes la care participă AȘM. Posibilitatea de a organiza online evenimentele și transmisiunea live-stream ne-a făcut să fim aproape în aceste vremuri grele pandemice, să fim împreună în pofida restricțiilor dure. Am putut realiza aceste acțiuni doar pentru că am avut împreună un scop nobil – de a revigora activitatea Academiei de Științe a Moldovei în condițiile dificile create, de a fortifica prestigiul ei în societate, de a aduce o contribuție consistentă la promovarea științei și a calității în cercetare”, a subliniat președintele Tighineanu.

 

Președintele AȘM a invocat, de asemenea, reforma în domeniile cercetării și inovării inițiată în 2017 care a avut și continuă să aibă consecințe dezastruoase pentru comunitatea științifică, exodul tinerilor, reducerea potențialului științific uman, infrastructura depășită, finanțarea științei în ultimii ani la cel mai jos nivel posibil, de 0,23% din PIB, acestea fiind doar câteva cauze de stagnare și decădere a sistemului național de cercetare. „Un pas important este crearea recentă, de către Ministerul Educației și Cercetării, a grupului interinstituțional, care are sarcina de a examina problemele identificate și a propune recomandări pentru depășirea crizei. Schimbul de idei și experiență cu reprezentanți remarcabili din partea României, Ucrainei și Germaniei în cadrul lecțiilor publice, susținute la AȘM, sperăm că va fi de folos și va fi luat în considerare de factorii decizionali”.

 

Totodată, președintele AȘM a exprimat certitudinea că toate aceste activități au cotribuit net la consolidarea comunității științifice, a secțiilor de științe ale AȘM, iar inițierea  platformei tinerilor, pentru a-i atrage în cercetare, prin crearea  Academia Tinerilor Cercetători va avea de spus un cuvânt greu în viitorul apropiat. „Prin relația tinerilor cercetători și a seniorilor versați în domeniu suntem siguri că vom reuși coagularea valorilor autentice naționale în știință și cultură”, a rezumat președintele Tighineanu (Discurs integral).

 

Un mesaj de salut a adresat ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatol Topală. Oficialul a mulțumit pentru invitația de a participa la audierile publice a raportului cu privire la starea științei în RM, care reflectă politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național, considerând că acest exercițiu este unul necesar și important pentru MEC, care, în calitatea sa de organ central de specialitate elaborează și monitorizează politicile în domeniul cercetării și inovării. „În programul de activitate a Guvernului mi-am asumat revizuirea și reorganizarea cadrului normativ pentru eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare și sporirea impactului cercetărilor științifice asupra mediului de afaceri și a societății. Pașii care urmează a fi întreprinși trebuie să fie bine gândiți și realizați pentru ampla implicare a comunității științifice și academice”, a remarcat ministrul Topală, reiterând constituirea grupului interministerial și interdepartamental pentru a efectua această amplă analiză și modificare a cadrului legislativ. În context, demnitarul a menționat că sistemul național de cercetare și inovare are nevoie de o nouă planificare strategică, are nevoie de un nou model de funcționare, bazat pe cerințele societății, viitorului. „Suntem cu toții într-un context al schimbării, generate de multiple crize cu care se confruntă societatea contemporană în care știința posedă un potențial enorm de a transforma lumea fiind un factor de progres, dar totodată, reprezentând temelia care oferă umanității oportunitatea de dezvoltare și soluționare a multiplelor probleme”, a punctat ministrul.

 

În acest sens, oficialul a trecut în revistă acțiunile prioritare ale Ministerului, care prevăd creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare, asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe, dezvoltarea infrastructurii naționale de cercetare și inovare, promovarea excelenței în aceste domenii, atragerea tinerilor pentru diverse programe, perfecționarea sistemului de finanțare publică a domeniului de cercetare și inovare, sporirea impactului cercetărilor științifice asupra dezvoltării economiei naționale și a societății în ansamblu, furnizarea soluțiilor necesare în cadrul unor probleme urgente. „Proiectul este unul ambițios. Necesită acțiuni și determinare, schimbările care vor fi promovate trebuie să se bazeze pe studii aprofundate și modele care s-au dovedit a fi eficiente, lipsite de interese înguste. În primul rând, dumneavoastră, cercetătorii, savanții aveți rolul important de face restructurarea și modernizarea sistemului științific și inovării și să contribuiți clar la reducerea reticenței față de implementarea rapidă și consecventă a acestora”, a spus ministrul Topala, chiar dacă schimbarea nu a fost niciodată ușoară pentru nimeni.

 

Pentru atingerea dezideratelor propuse, ministrul MEC a accentuat încă o dată rolul Academiei de Științe în calitate de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților domeniilor cercetărilor fundamentale și aplicative, precum și elaborarea viziunii asupra dezvoltării domeniului cercetării și inovării, specificând că viitorul țării noastre va depinde în mare măsură de personalitățile care vor ieși din sistemul educațional național. „Avem o datorie față de țara noastră, față de istoria noastră, dar și față de noua generație. Avem datoria să dezvoltăm știința, antreprenoriatul și inovația, să implementăm proiectele inițiative progresiste în interiorul sistemului educațional și a celor de cercetare și inovare. Avem datoria să conștientizăm activitatea cooperării substanțiale ale sistemului de cercetare cu cel educațional la nivel regional și european. Avem datoria să ne aliniem la standardele europene”, a conchis oficialul, îndemnând la consolidare și modernizare.

 

Președintele AȘM i-a mulțumit ministrului Anatol Topală pentru acest consistent mesaj de susținere și încurajare, exprimând speranța că vor fi identificate soluții pentru a revigora activitatea științifică și a reveni la normalitate.

 

Un mesaj video a dresat profesorul Randy Schekman din SUA, Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013), membru de onoare al AȘM. Savantul a exprimat plăcerea de a se adresa unui public distins al Academiei de Științe a Moldovei și al comunității științifice internaționale, dar și onoarea de a-și expune opiniile sale despre importanța științei fundamentale, dat fiind că, cariera sa a fost în întregime dedicată științei fundamentale. „Este important ca fiecare țară să investească în infrastructura științifică fundamentală, deoarece studenții pe care îi formăm în domeniul științelor fundamentale își doresc foarte des să devină antreprenori, iar oamenii de știință care lucrează la companii start-up să-și dezvolte ideile pentru a le transforma în produse comerciale. Noi, în SUA, ne-am bucurat de o creștere extraordinară în industria farmaceutică, tocmai datorită conexiunii dintre știința fundamentală și aplicația industrială. Așa că voi îndemna fiecare țară din lume să recunoască importanța unei investiții în știința fundamentală pentru propria lor dezvoltare industrială”, a sugerat Laureatul Premiului Nobel, dorind sănătate tuturor și discuții de succes lucrărilor Adunării Generale a AȘM.

 

După mesajele de salut s-a purces la realizarea agendei sesiunii a X-a a Adunării Generale care a inclus două chestiuni:

Cu privire la audierea și aprobarea raportului asupra stării științei dm Republica Moldova în anul 2021;

Cu privire la audierea raportului de activitate al AȘM în anul 2021.

 

Pentru redactarea proiectelor de hotărâre, a fost propusă formarea și aprobarea unei comisii în următoarea componență:

1. acad. Grigore Belostecinic,

2. dr. hab. Veaceslav Ursachi

3. dr.hab., Aculina Arâcu

4. dr.hab., Laurenția Ungureanu

5, dr. Inga Țițchiev 

6. dr. Ion Roșca

7. dr. Natalia Procop

 

Raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2021 a fost prezentat de președintele Academiei de Științe, acad. Ion Tighineanu. În raportul său, președintele AȘM a prezentat activitatea de cercetare-dezvoltare în anul de referință, menționând cele mai relevante rezultate, potențialul științific, tinerii în cercetare. Președintele AȘM a invocat, totodată și multitudinea de probleme cu care se confruntă știința, exprimând speranța și doleanța de schimbare a atitudinii față de cercetare și inovare a guvernanților. Cu toate acestea, președintele a îndemnat la optimism, exprimând certitudinea că prin eforturi conjugate, prin consolidare și determinare vor fi găsite soluții optime de depășire a situației de criză în care se află știința, mai ales în ultimii ani (Raportul integral aici) .

 

Raportului de activitate al AȘM în anul 2021 a fost prezentat de dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general (Raportul aici)

 

Pe marginea Rapoartelor audiate s-au pronunțat mai mulți membri ai Adunării Generale, semn că problemele cu care se confruntă sistemul național de cerectare și inovare nu poate lăsa indiferenți reperezentații de vază ai științie autohtone, savanți de renume, notorietăți în domeniul științei, care de fapt au stat la baza fondării institutelor de cercetare, în fruntea școlilor științifice de prestigiu și prin cerectările lor au făcut cunoscută știința națională în lume. Printe membrii Adunării Generale care s-au arătat preocupați de starea dramatică în care a ajuns știința a fost  acad. Aurelian Gulea, acad. Gheorghe Duca, acad. Grigore Belostecinic, m.c. Viorel Prisăcari, m.c. m.c. Mariana Șlapac,  Alexandru Stratan, dr.hab., Victor Juc, președintele Consiliului directorilor institutelor de cercetare, dr.hab. prof. Boris Boincean, dr.hab. Mihail Rapcea ș.a. Vorbitorii au apreciat pozitiv ambele rapoarte, adresând felicitări raportorilor.

 

Totodată, membrii Adunării Generale care s-au înscris în prealabil pentru luări de cuvânt, au venit foarte pregătiți în fața Adunării Generale, exprimând tot spectrul de probleme și îngrijorări care s-au acumulat în ultimii ani în toate domeniile științifice, medicină, agricultură, științe umanistice etc. Savanții și-au expus indignarea și nemulțumirea vizavi de situația dificilă pe care o parcurge știința, dar și oamenii de știință, invocând atitudinea superficială a guvernării față de viitorul științei. În context, a fost subliniată insuficiența finanțării, în special a finanțării instituționale, a fost expusă indignarea față de evaluarea proiectelor de către experți străini, lucru pe care-l consideră de neconceput, lipsa tinerilor în cercetare, plecarea tinerilor din sistem din cauza subfinanțării, lipsa locului de trai. Vorbitorii au solicitat, de asemenea, examinarea posibilității întoarcerii institutelor la Academie, revizuirea prevederilor la Codul cu privire la știință și inovare care stipulează rolul științei, proporționalitatea finanțării – instituțională și prin proiecte și o serie de alte probleme

 

Dat fiind că cele mai mari preocupări a trezit problema legată de evaluarea proiectelor și finanțarea, directorul general al ANCD, dr.hab., Olga Tagadiuc a intervenit cu anumite concretizări asupra problemelor enunțate.  

 

În context, Membrii Adunării Generale au adresat un Apel conducerii țării, în care sunt expuse cele mai ardente probleme cu care se confruntă la ora actuală știința și comunitatea academică, venind cu mai multe propuneri, în speranța că vor suscita interesul autorităților și se vor întoarce cu fața la știință care a fost abandonată de ceva ani. Textul Apelului a fost dat citire de către acad. Mihai Cimpoi, președintele Consiliului Consultativ a AȘM. Apelul a fost votat în unanimitate.

 

Acad. Valeriu Pasat a solicitat, în luarea sa de cuvânt, examinarea de către Adunarea Generală a problemei privind restituirea salariului, care nu i-a fost achitat pe perioada aflării domniei sale în detenție. Vicepreședintele AȘM, m.c. Svetlana Cojocaru a menționat că Adunarea Generală a luat act de solicitarea în cauză.

 

Pentru a da citire proiectelor de hotărâre a fost invitat acad. Grigore Belostecinic (președintele Comisiei). Proiectele de hotărâre au fost adoptate în unanimitate, cu introducerea propunerilor parvenite de la membrii AȘM, care au fost redactate de Comisia desemnată în acest scop.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

Categorie: