Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM, consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare

11.11.2021
Vizitatori unici: 1922

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM, consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

La eveniment a participat cu prezență fizică conducerea AȘM, precum și unii membri ai Adunării Generale, acad. Mihai Cimpoi, Președinte al Comisiei de Etică, m.c. Constantin Gaindric, domnul dr. Eugeniu Rusu, Director general al AGEPI, m.c. Alexandru Stratan, Președintele Consiliului Directorilor de Institute. Festivitatea a fost onorată de prezența online a președintelui Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, doamnei Liliana Nicolaescu-Onofrei, și a ministrului Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topala, care au adresat mesaje de salut.

Lucrările ședinței festive au fost inaugurate de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele Academiei a salutat prezența în sală a membrilor comisiei de decernare a Premiului AȘM și a Laureaților Premiilor AȘM în domeniul științelor exacte și inginerești, științelor vieții, tinerilor cercetători, precum și în domeniul promovării științei în mass-media. De asemenea, președintele Tighineanu a menționat onoarea de fi prezenți online a  doamnei Liliana Nicolaescu-Onofrei, Președinte al Comisiei Parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și a domnul dr. Anatolie Topală, Ministru al Educației și Cercetării. „Suntem martorii unei perioade dinamice, plină de provocări majore, provocări care au generat și situații dificile, punând la grea încercare nu doar comunități izolate, dar și întreaga omenire. Voi scoate în evidență două provocări care au direcționat și continua să direcționeze activitatea oamenilor de știință din țara noastră și de peste hotare. Prima provocare ține de raspândirea coronavirusului de tip nou și impactul negativ al pandemiei de Covid-19. Eforturile conjugate ale savanților din mai multe țări și prestigioase școli științifice au dus la elaborarea și înregistrarea vaccinurilor care ne asigură o speranță pentru revenirea la normalitate. Efectele imunizării populației se fac deja resimțite și de comunitatea științifică, am putut organiza evenimente și conferințe nu doar în format online, ne-am deplasat respectând toate măsurile epidemiologice la manifestări cultural-științifice, or un savant, în lipsa posibilităților de conlucrare și efectuare a investigațiilor științifice în laboratoare dotate, cu infrastructură modernă, este sortit unor rezultate foarte slab argumentate. Cea de-a doua provocare globală, dar nu mai puțin însemnată, se referă la schimbările climaterice ireversibile. În acest context, factorul antropic joacă un rol primordial. La 1 noiembrie curent, la Glasgow și-a început lucrările Summit-ul Mondial al liderilor lumii, reunit la cea de-a 26-a Conferință privind schimbările climatice, la care participă delegații din peste 200 de țări. Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice este un pas decisiv în identificarea și recunoașterea problemei pentru soluționarea căreia sunt necesare eforturi consolidate din partea tuturor țărilor și comunităților. Consilierii științifici din întreaga lume au semnat o Declarație în adresa guvernelor privind schimbările climatice, printre semnatari fiind și Academia de Științe a Moldovei. Textul acestei declarații este disponibil pe paginile web ale instituțiilor semnatare, inclusiv pe pagina web a AȘM, fiind distribuit de Biroul pentru Știință al Guvernului Regatului Unit”, se arată în mesajul președintelui AȘM. 

Președintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei a exprimat onoarea de a participa la acest eveniment, care, pe de o parte înseamnă celebrarea unor succese concrete a unor oameni care au depus eforturi pe tărâmul științei și merită toată aprecierea, pe de altă parte, și un moment foarte important, prin care, în această zi, se atrage atenția la importanța științei, la importanța dezvoltării acestui domeniu pentru Republica Moldova și pentru tot ce ne propunem să facem împreună. „Este Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare și în opinia mea poate mai mult ca oricând, cred că trebuie să vorbim despre această zi a științei, ca o zi a adevărului științific, mai ales în situația de pandemie în care ne aflăm și vreau să exprim recunoștință pentru toți dintre dumneavoastră, cei care ați pus umărul și ați venit cu mesaje publice și vreau să vă îndemn și în continuare să veniți cu mesaje publice pentru ca adevărul științific să treacă de mreaja dezinformării și de acele falsuri care se răspândesc în spațiul public. Cu concursul dumneavoastră, adevărul științific, realizările științifice care au determinat găsirea de soluții în pandemie, apariția vaccinurilor, să fie adusă totuși și mai aproape de oameni, de înțelegerea noastră a tuturora că aceasta este șansa să rezistăm împreună”, a menționat legislatorul. Totodată, președintele Comisiei parlamentare a subliniat că nu mai puțin important este și faptul că este Ziua Științei pentru Pace și în această perioadă de criză, este necesar de a da împreună un mesaj de solidarizare și un mesaj de coeziune pentru întreaga noastră societate. „Poate nu în ultimul rând, dacă vorbim de știința pentru pace și dezvoltare și ceea ce încercăm să facem chiar în condiții de pandemie, și aceleași simple gesturi de încercare de a participa împreună la campanii de înverzire a plaiului, de informare a populației, sunt elemente care contează pentru dezvoltarea noastră”, a mai spus Liliana Nicolăescu-Onofrei.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, un mesaj de felicitare a adresat  ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topala, în care și-a exprimat profunda gratitudine pentru toată activitatea nobilă și indispensabilă pentru societate a comunității științifice și academice din Republica Moldova. „Într-adevăr, potențialul enorm de a transforma lumea, a domeniului cercetării este cunoscut și în ziua de astăzi când ne confruntăm cu o pandemie care a afectat întreaga lume, rolul important al științei cred că cu toți îl știm. Sperăm foarte mult ca toți să conștientizeze rolul crucial al descoperirilor științifice în lupta cu această pandemie, adică corectitudinea și importanța aplicării vaccinurilor astfel încât să trecem cât mai ușor și cât mai repede peste această pandemie și consider că într-adevăr rolul mediului academic este foarte important pentru a duce cât mai corect mesajul către publicul larg”, a apreciat demnitarul.

Totodată, ministrul Topala a subliniat că din momentul în care MEC este responsabil și în subordinea căruia se află institutele de cercetare, prin transformarea prin care a trecut în ultimii ani domeniul de cercetare, a elaborat un șir de acte normative care să pună în aplicare această transformare. „Îndemnul meu pentru toată comunitatea științifică este ca să conlucrăm împreună pentru a dezvolta acest cadru normativ pentru a face cât mai eficientă activitatea de cercetare de la noi din țară, cu efecte clare asupra societății noastre. M-aș bucura foarte mult ca membrii AȘM, instituțiile noastre de cercetare să participe activ în partea care reglementează această activitate, să fie alături de noi pentru a elabora acte normative și pentru a da un nobil impuls pentru dezvoltarea domeniului de cercetare la noi în țară”, a sugerat oficialul.

Agenda manifestării a inclus Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei „pentru rezultate științifice valoroase obținute în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media”. 

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 361 din 4 noiembrie 2021, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020 în următoarele domenii ştiinţifice, precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2020:

în domeniul matematică și informatică Premiul „Vladimir Andrunachievici” – dr. hab. David CEBAN (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Sisteme dinamice neautonome și aplicațiile lor”;

în domeniul fizică Premiul „Vsevolod Moscalenco” – dr. hab. Serghei OSTROVSCHI (Institutul de Fizică Aplicată), pentru ciclul de lucrări „Studiul proceselor ce guvernează comportamentul compușilor care conțin ioni de Co, ce pot fi utilizați în electronica moleculară”;

în domeniul chimie Premiul „Nicolae Gărbălău” – acad. Gheorghe DUCA (Institutul de Chimie), pentru ciclul de lucrări „Redox procese în sisteme acvatice”;

în domeniul inginerie Premiul „Boris Lazarenko” – dr. hab. Valentin OLEȘCIUK (Institutul de Energetică), pentru ciclul de lucrări „Novel Schemes, Techniques and Algorithms of Synchronous Space-Vector Modulation for Control of Power Converters”;

în domeniul biologie şi ecologie Premiul „Alexandru Ciubotaru” – dr. Anatolie TĂRÎȚĂ, dr. Maria SANDU, dr. Raisa LOZAN, dr. Elena MOȘANU, dr. Nina LIOGCHII (Institutul de Ecologie și Geografie) pentru ciclul de lucrări „Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat”;

în domeniul agricultură Premiul „Andrei Ursu” – dr. hab. Boris Boincean (ICCC „Selecția”), pentru monografia „Farming the Black Earth Sustainable and Climate-Smart Management of Cernozem Soils”;

în domeniul medicină Premiul „Constantin Țîbîrnă” – dr. hab. Emil CEBAN (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), pentru ciclul de lucrări „Litiaza urinară – o provocare a medicinii contemporane”;

Premiul „Valeriu Canțer”  pentru tineri cercetători (în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești) – Roman RUSNAC (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Materiale inovative cu potențial biologic”;

Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2020  Tatiana FIȘER, Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.

În cadrul evenimentului asistența a fost informată despre distincțiile acordate de către AȘM mai multor reprezentanți ai comunității științifice cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ulterior fiind difuzat filmul documentar „Academia de Științe a Moldovei – 60 de ani”.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a fost transmis live-stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale: https://www.youtube.com/watch?v=fP6MHkFUWpk, precum și de Privesc.eu: https://www.privesc.eu/Arhiva/97045/Sedinta-solemna-a-Adunarii-Generale-a-ASM-consacrata-Zilei-Internationale-a-Stiintei-pentru-Pace-si-Dezvoltare.

Eugenia Tofan

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online