A fost cinstită memoria membrului corespondent Andrei Timuș, fondatorul Școlii sociologice din RM, primul director al Televiziunii Naționale

11.02.2022
Vizitatori unici: 1673

La patru ani de la plecarea în eternitate a membrului corespondent Andrei Timuș, doctor habilitat în economie, profesor universitar, fondatorul Școlii sociologice din Republica Moldova, la 10 februarie 2022, a avut loc sfințirea monumentului la locul de veci din Cimitirul Central al regretatului savant. Monumentul a fost instalat prin contribuția Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologie, Centrul sociologie, cu suportul autorităților locale din satul Molovata Nouă, localitatea de baștină a profesorului.

La evenimentul de comemorare au participat colegii de la ICJPS, discipoli, primarul satului Molovata Nouă, precum și reprezentanți ai intelectualității satului. Academia de Științe a Moldovei a fost reprezentată de vicepreședintele, m.c. Victor Moraru.

Evenimentul a fost moderat de dr. Victor Mocanu, șef Centru sociologie al ICJPS, iar acțiunea de comemorare a început cu oficierea unei litii de pomenire a răposatului Andrei Timuș, după care a fost sfințit monumentul înălțat la mormânt.

Dr. Victor Mocanu, care a fost și discipolul m.c. Andrei Timuș le-a mulțumit tuturor celor prezenți, în speranța că regretatul învățător vede acum de Sus și se bucură că discipolii lui au găsit timp să se întâlnească cu consătenii lui și că nu l-au uitat. A fost un mare patriot al acestui neam, a spus dr. Mocanu. A fost un om cinstit, mereu pentru adevăr, un om echilibrat și cumsecade, cu dăruire de sine pentru munca de cercetare, dar și pentru a transmite din experiența sa celor care vin după el. Așa a fost el și așa i-a îndrumat și pe cei cu care a interacționat. Despre aceasta vorbește chiar în introducerea din monografia sa „Raționalizarea vieții. Argumentul social”: „Ce este mai scump pentru om – viața cu care sunt legate toate bucuriile noastre, fericirea, toate speranțele noastre. Viața se dă pentru un termen scurt și ea prezintă cea mai măreață fericire. Sensul vieții – prin muncă, activitatea sa cinstită, productivă. Să simți profund că ești cerut de oameni, de societate... De aceea, este măreț și important numai ceea ce e trainic și este durabil, numai ce este adevărat”, făcând în context trimitere la afirmațiile marelui filosof Seneca care spunea: are valoare nu ceea cât de mult, dar ceea cât de drept tu ai trăit. Făcând în continuare trimitere la cartea profesorului, dr. Mocanu a remarcat că într-un capitol de final, mentorul sociologiei din Moldova vorbește despre viziunile sale asupra a ce ar trebui de întreprins în țară pentru ca viața oamenilor să fie mai bună, relevă cum trebuie efectuate cercetările sociale și economice ca poporul nostru să trăiască mai bine. Și deși aceste viziuni au fost expuse încă în 2011, sunt foarte actuale și astăzi. Reiterând devotamentul și acribia în cercetare a savantului, dr. Victor Mocanu a amintit și despre studiul sociologic pe care l-a realizat profesorul în satul său de baștină, Molovata Nouă, la vârsta de 90 de ani. Deși se deplasa cu dificultate, nu accepta nici un mijloc de transport, dar nici alt gen de ajutor de la nimeni.

„Participăm astăzi la un eveniment neordinar, un eveniment deosebit pentru că este consacrat unui om deosebit. Ne-a adunat aici personalitatea lui și eu vreau să-mi exprim satisfacția și recunoștința pentru faptul că acest lucru are loc și demonstrează că nu este uitat, nu sunt uitate faptele și personalitatea lui”, a spus vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, exprimând recunoștința tuturor celor care au contribuit la instalarea monumentului. Uitându-se la chipul profesorului Timuș, gravat pe monument, m.c. Moraru i-a regăsit aceeași privire scrutătoare,  exigentă, așa cum era în viață. Prof. Victor Moraru a menționat că m.c. Andrei Timuș a adus o mare contribuție la devenirea și păstrarea tradițiilor academice. „În șirul academicienilor noștri el s-a deosebit prin principialitate, seriozitate, prin tot ce a făcut a demonstrat că este un om și un cetățean deosebit”, a relevat vicepreședintele AȘM, specificând că de numele lui este legată nu doar fondarea școlii sociologice moldovenești, meritele lui fiind mult mai mari, pentru că a stat la originea televiziunii naționale, fiind numit, în 1958, director al Companiei Teleradio-Moldova. M.c. Moraru a invocat, de asemenea, „Enciclopedia moldovenească”, pe care a condus-o cu foarte multă asiduitate și seriozitate, fiind puse de fapt bazele acesteia. Mai mult, a subliniat vicepreședintele Moraru, m.c. Timuș a fost pioner, inițiator, fondator în tot ceea ce a făcut, evidențiind activitatea sa în domeniul sociologiei, căreia i-a consacrat ultimii 50 de ani. „A fost primul sociolog în Republica Moldova, care a studiat procesele economice, sociale și întotdeauna a avut o analiză foarte profundă și serioasă. Mă bucur foarte mult că asupra mea s-a imprimat acea atitudine, poziție civică, înțelegere a lucrurilor pe care o avea. Itinerarul lui de viață s-a încheiat, dar este foarte semnificativ faptul că itinerarul acesta continuă și după ce ne-a părăsit”, a mai spus vicepreședintele Victor Moraru, mulțumind pentru posibilitatea de a-i spune regretatului savant cuvinte de apreciere și de mare respect.

Încercată de emoțiile pe care le-a simțit când s-a întâlnit pentru prima dată cu profesorul Timuș, Dna Valentina Verlan, fosta bibliotecară a satului Molovata Nouă, a spus că este foarte mândră că a ajuns azi aici. Bibliotecara și-a amintit de întâlnirile pe care le avea consăteanul său la școală cu elevii, cu profesorii, remarcând că Dl Timuș întotdeauna se interesa de săteni, cu ce se ocupă, unde lucrează, cum se descurcă pe aceste timpuri. Avea sugestii pentru tinerii care vor să lucreze, să îi ajute să facă planuri de afacere. A fost un om de o bunătate nemaipomenită.

Primarul satului Molovata Nouă, Oleg Gazea, a menționat că din păcate nu a reușit să-l cunoască foarte bine pe dl Andrei Timuș, dar odată cu obținerea mandatului de primar, a avut câteva ocazii de a se întâlni cu Domnia Sa, iar aceste puține întâlniri i-au oferit posibilitatea de a-i vedea  calitățile rare, verticalitatea, principiile de viață, care într-adevăr ar trebui să fie exemplu de urmat. Primarul a afirmat că în timpul cel mai apropiat va veni cu propunerea ca biblioteca din sat să poarte numele m.c. Andrei Timuș.

Dr. Oxana Isac, discipol, a spus că m.c. Andrei Timuș este un tată spiritual, datorită căruia a susținut teza și a devenit doctor în științe. Are doar cuvinte de recunoștință pentru mentorul său și nu în zadar pe monument este inscripționat „M.c. Andrei Timuș – om și cetățean”, anume aceste calități îi profilează personalitatea.

„Andrei Timuș ne-a fost un adevărat părinte, ne-a îndrumat, ne-a protejat, a știut să fie și sever cu noi, dar totul a făcut pentru binele nostru. Ne străduim să le preluăm toate calitățile și abilitățile de care a dat dovadă, calități de cercetător, de om, de cetățean, pe care încercăm se le implementăm discipolilor noștri”, a spus dr. Tatiana Comendant, prorector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, reiterând că profesorul era un om de o înaltă cultură care-și onora activitatea, calități de care se ghidează și ea. Îi este recunoscătoare domnului Timuș pentru că a știut s-o susțină, s-o promoveze, lucru care a făcut-o să se ambiționeze și să obțină ceea ce a reușit până acum. „O personalitate marcantă pentru cultura noastră. Imaginea luminoasă a unui om de bună credință, a unui savant ne va urma pe noi toți și pe cei care ne vor urma”, a subliniat prorectorul AMTAP.

 

Personalitatea membrului corespondent a fost comemorată, ulterior, și în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

 

M.c. Andrei Timuș s-a stins din viață la 11 februarie 2018.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online