„Evoluții recente și perspective de dezvoltare economică a Republicii Moldova”, prelegere publică susținută de m.c. Alexandru Stratan, la AȘM

16.12.2022
Vizitatori unici: 1092

M.c. Alexandru STRATAN: „Incertitudinile determinate de invazia rusă în Ucraina, criza energetică și „saltul” inflaționist au determinat dinamica economiei mondiale să intre în derivă – evoluție ce este valabilă și pentru economia Republicii Moldova”

 

Membrul corespondent Alexandru Stratan, rector ASEM, a susținut, la 16 decembrie 2022, la Academia de Științe a Moldovei, prelegerea publică „Evoluții recente și perspective de dezvoltare economică a Republicii Moldova”. Evenimentul a avut loc în cadrul Platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, coordonată de acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan, membri ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, pe care Academia de Științe a lansat-o încă în anul 2020, alături de alte cinci platforme tematice care s-au dovedit a fi utile și de interes.

 

La evenimentul, care s-a desfășurat în format mixt, au fost invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directori de institute, rectori, reprezentanți ai ministerelor și agențiilor, cercetătorii științifici, experți din domeniul vizat.

 

Înainte de a da curs prezentării prelegerii, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a adresat un mesaj de salut tuturor celor prezenți fie fizic, fie virtual, mulțumindu-le coordonatorilor Plaformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” – acad. Grigore Belostecinic și m.c. Alexandru Stratan, pentru elaborarea și susținerea unei prezentări cu conținut economic, o tematică foarte actuală și de interes pentru domeniu și pentru societate, în anasmblu. Totodată, președintele AȘM a folosit acest prilej pentru a informa audiența despre lansarea, la 15 decembrie 2022, de către Expert-Grup, a Raportului de stare a țării, la care a participat, precizând pentru cei interesați, că Raportul poate fi accesat pe portalul Centrului Analitic Independent și pe cel al Fundației Friedrich Ebert. „Eu cred că prelegerea de astăzi se încadrează în tematica de interes național. Este clar că savanții, în primul rând, trebuie să vină cu opinii referitor la dezvoltarea economiei și a țării noastre”, a remarcat președintele Ion Tighineanu, venind în context cu reproducerea a două afirmații-cheie ale doi profesori de talie internațională, pe care reprezentanții comunității științifice de la noi au reușit să-i cunoască, grație prelegerilor pe care le-a susținut la Academia de Științe a Moldovei pe parcursul ultimilor ani cu varii ocazii: Prof. Klaus Mainzer, președintele Academiei Europene de Științe și Arte, a declarat că „Știința trebuie să stea la baza deciziilor noastre politice și economice”, iar în contextul provocărilor sec. XXI, prof. Peter Gluckman, președintele Consiliului Științific Internațional, a menționat că „Vocea globală a științei trebuie să devină tot mai auzită”. În acest sens, președintele AȘM a exprimat opinia că anume în acest context este elaborată și prelegerea prof. Alexandru Stratan, care urmează a fi prezentată.

 

M.c. Alexandru Stratan a remarcat că tradițional în cadrul Platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, protagoniștii vin cu o prezentare aproximativ o dată la jumătate de an și asta pentru a actualiza informațiile privind evoluțiile recente, problemele existente, care ar fi perspectivele de dezvoltare ale economiei naționale, momentele asupra cărora trebuie să existe o focusare mai pronunțată, aspectele de care trebuie să se țină cont pentru a putea contribui cu mai mult elan la ameliorarea competitivității naționale.

 

Prezentarea profesorului Alexandru Stratan a fost dedicată mai multor subiecte de actualitate, inclusiv: analiza principalelor tendințe socio-economice în anul 2022, cu remarca că aceasta a fost axată și pe analiza anului 2021, dar va fi făcută o comparație și în dinamică cu alți ani, cu țările din regiune, în special cu țările Europei Centrale și de Est. Alte subiecte evocate au fost cu referire la constrângerile în calea competitivității în continuare; Decalajele productivității muncii în Republica Moldova, comparativ cu țările Europei Centrale; Performanța inovațională a Republicii Moldova, comparativ cu țările Europei Centrale, în final venind cu o serie de concluzii și recomandări.

 

Așadar, m.c. Alexandru Stratan a prezentat în raportul său cele mai recente tendințe ce au marcat activitatea social-economică a țării, o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2022. „Evoluțiile pesimiste prognozate pentru anul 2022 nu au întârziat să se materializeze. Incertitudinile determinate de invazia rusă în Ucraina, criza energetică și „saltul” inflaționist au determinat dinamica economiei mondiale să intre în derivă – evoluție ce este valabilă și pentru economia Republicii Moldova”, se menționează în prezentare. Mai mult, procesele socio-economice din prima jumătate a anului, accentuează profesorul Stratan, au scos în evidență necesitatea creșterii rezilienței economiei naționale la șocurile externe și interne. „În prima jumătate a anului curent, economia națională a stagnat după o creștere economică anuală de 13,9% în anul 2021. Evoluțiile negative din agricultură, industrie, construcții și serviciile imobiliare au fost determinante în acest sens. Pe de altă parte, comerțul, transporturile și depozitarea, activitățile de cazare și alimentare publică, activitățile financiare și de sănătate au produs un efect compensator pozitiv”, a subliniat expertul.

 

M.c. Alexandru Stratan, a estimat că în anul 2022 economia națională va fi sub nivelul anului precedent. „Se anticipează o contractare a PIB-ului, totodată, creșterea economică este amenințată de o serie de riscuri ce vor menține situația economică incertă până la finele anului și pe parcursul anului viitor. Îngrijorări majore vin, în special, din partea presiunilor inflaționiste care cresc și ar putea să urce peste nivelul anticipat și înăsprirea politicii monetare”, a accentuat rectorul ASEM.

Cu referire la previziunile pesimiste pentru anii 2022-2023, savantul a menționat că acestea sunt determinate de mai mulți factori și anume: Războiul ruso-ucrainean, care afectează securitatea regională și mondială; Din cauza efectelor produse de pandemia Covid-19 rețelele de distribuție sunt încă fragile, iar conflictul ruso-ucrainean a adus o perturbare adițională; Presiunea inflaționistă mare, ce este în creștere, în special, din cauza dinamicii înalte a prețurilor la produsele energetice și, într-o măsură mai mică, la produsele agroalimentare; Creșterea puternică a prețurilor influențează negativ consumul gospodăriilor, sporind și mai mult vulnerabilitatea păturilor sociale cu venituri mici; Politicile monetare aplicate de către Băncile Centrale pentru a atenua creșterea inflației produc efecte adverse asupra activității investiționale și corespunzător, a activității economice. 

 

„În contextul celor menționate se anticipează că, economiile în curs de dezvoltare se vor confrunta cu riscuri sporite, Republica Moldova nefiind o excepție, deoarece dispune de un spațiu fiscal mai restrâns pentru a susține antreprenorii și păturile sociale vulnerabile”, a afirmat m.c. Stratan.

 

În concluziile formulate de raportor se evidențiază faptul că Republica Moldova concurează cu greu pe piețele internaționale atât de bunuri, cât și de servicii. Totodată, companiile locale în domeniul manufacturier fac greu față concurenței și pe piața locală. În anul curent, războiul ruso-ucrainean plasează Republica Moldova într-o zonă de risc economic și politic înalt care influențează negativ activitatea internațională, dezvoltarea afacerilor și a populației, în ansamblu, și amplifică constrângerile existente pentru dezvoltarea economică și socială. Republica Moldova are nevoie de reforme care ar permite redresarea după crizele recente și ar spori reziliența economiei la șocuri pe termen lung.

Pe final, autorul prezentării a expus mai multe recomandări de politici și propuneri pentru ameliorarea competitivității internaționale a Republicii Moldova (prezentarea integrală aici)

 

M.c. Alexandru Stratan a răspuns la o serie de întrebări parvenite din sală de la oameni de știință, dar și din partea unor experți economici.

 

Acad. Grigore Belostecinic, care împreună cu m.c. Alexandru Stratan coordonează această platformă din anul 2020, a salutat prezența la evenimente de acest gen, mulțumind pentru interesul manifestat.„ Desigur că discuții pe teme economice în Republica Moldova sunt mai multe decât cele pe care le-am organizat noi astăzi, dar acestea se deosebesc cumva de celelalte. Avem opinii oficiale de ordin politic ale guvernării, avem opinii ale unor experți economici care vin și ei cu ceva similar, avem organizații nonguvernamentale etc. Noi facem discuții științifice, bazate pe argumente și asta este deosebirea de alte discuții, opinii, cu conținut economic în Republica Moldova, ceea ce a și făcut m.c. Alexandru Stratan în această prezentare, pe care o consider foarte interesantă. Ne-am axat pe cifre, pe date, care reflectă situația reală. Desigur, am fi putut face referință și la Raportul competitivității globale, care se consideră a fi cea mai importantă sursă de informație la nivel mondial, dar cu regret acest raport nu a apărut în ultimii trei ani (2020-2021-2022). Chiar dacă noi, la nivel național, am efectuat cercetări relevante în anii 2020-2021, tot nu am elaborat un raport și tot din cauza pandemiei”, a menționat acad. Belostecinic, venind și Domnia Sa cu anumite date și cifre, în completarea informației prezentate de raportor.

 

La finele întrunirii, acad. Belostecinic i-a mulțumit m.c. Alexandru Stratan pentru un discurs interesant, bine structurat, exprimând certitudinea că raportul va prezenta interes și pentru cei care iau decizii în Republica Moldova. Le-a mulțumit și celor prezenți, făcându-le invitații și la alte discuții care se vor desfășura în cadrul Platformei „Evoluții recente și perspective de dezvoltare economică a Republicii Moldova”, unde vor fi abordate și alte teme de interes din domeniu.

 

Transmisiunea live-stream a fost asigurată de IDSI și poate fi accesată la link-ul: https://youtu.be/4fu3t4HODWA

 

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online