Emil CEBAN: „Doar prin vaccinare vom putea ieși din pandemie. Toți trebuie să înțelegem că unica soluție salvatoare constă în imunizarea populației...”

05.03.2021
Vizitatori unici: 1046

Interviu cu doctorul habilitat în științe  medicale, profesorul universitar Emil CEBAN, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

 

 

Emil Ceban: „Cu cât mai mulți oameni vor fi vaccinați, dezvoltând o imunitate colectivă,

cu atât mai repede vom putea reveni la un regim

 normal de activitate atât la nivel personal, cât și profesional”.

 

 

Stimate Domnule Rector, ați preluat mandatul cu puțin timp înainte de declanșarea  pandemiei COVID-19 în Republica Moldova. Cum ați reușit în această perioadă, destul de dificilă, când a fost suspendat procesul clasic de instruire, să mențineți activitatea didactică conform standardelor de calitate, în condițiile în care medicii specialiști -  cadre științifico-didactice, au fost implicate chiar din primele zile în activități specializate în instituții medicale, în prima linie de luptă cu COVID-19?

 

- Primul an de mandat a fost unul cu multe provocări și situații imprevizibile, preponderent generate de epidemie. Din start am acționat cu promptitudine, rezonabil și în favoarea oamenilor – în cazul dat – al comunității universitare, dar și al pacienților – în calitate de medic. Totuși, pot spune că pandemia ne-a consolidat, ne-a responsabilizat, obligându-ne să ne reevaluăm valorile, felul nostru de a fi, să fim mai solidari și toleranți. Și da, am demonstrat că suntem capabili să ne adaptăm unor condiții dificile și chiar să perseverăm, ieșind din zona noastră de confort.

De un an desfășurăm activitatea didactică on-line, prin intermediul platformelor educaționale – un test pe care comunitatea universității noastre l-a trecut cu brio. Desigur, meritul este, în primul rând, al cadrelor științifico-didactice, studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi, dar și al celorlalți membri ai comunității academice cu spirit de responsabilitate și dedicare în favoarea Almei Mater.

În perioada de pandemie, procesul didactic la toate etapele de predare, învățare și evaluare s-a desfășurat de la distanță. În Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU) a fost dezvoltat modulul „Cursuri live”, au fost elaborate „Ghidul pentru crearea și difuzarea prelegerilor on-line” și diverse materialele didactice în format PDF și prezentări PowerPoint, care au fost plasate pe site-ul Universității și în SIMU. În procesul de instruire și evaluare on-line, au fost aplicate diverse platforme electronice: Moodle, Google Classroom, Google Meet, ZOOM, Skype, Messenger, Viber, Facebook, e-mail ș.a. Instruirea on-line a fost realizată în proporție de 100% la studenții autohtoni și 90 la sută la cei internaționali. Examenul de absolvire la toate programele de studii s-a realizat, în exclusivitate, prin susținerea on-line a tezei de licenţă. De asemenea, în premieră, absolvenții Promoției-2020 au depus Jurământul medicului și al farmacistului tot de la distanță.

 

Pandemia a venit cu o lecție pentru omenire, și anume, că știința este nișa de salvare a prezentului și a viitorului. În acest context, cum ați reușit să fortificați domeniul cercetare în cadrul Universității? Ați fost impuși de împrejurări să abandonați cercetările științifice în derulare și să inițiați altele noi, de actualitate, în vederea studierii coronavirusului de tip nou?

 

- Potențialul științific al Universității este unul competitiv și înalt profesional – membri ai Academiei de Științe a Moldovei, doctori habilitați și doctori în științe, profesori universitari, cercetători științifici, cadre didactice și științifico-didactice, potențialul de aur fiind medicii-rezidenți, studenții-doctoranzi și studenții. Anul trecut, Universitatea a aprobat Strategia de fortificare a cercetării și inovării pentru anii 2020-2030, iar ca urmare, a fost fondat Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate cu scopul de a transforma infrastructura de cercetare în una contemporană, aptă să servească cercetării științifice avansate, educației prin cercetare și să fie parte a rețelelor internaționale de cercetare și transfer tehnologic. În viitor, în cadrul Institutului Național de Cercetări în Medicină și Sănătate al USMF „Nicolae Testemițanu” se prevede crearea unui Centru de Cercetare în domeniul Sănătății și Biomedicinei.

Noua Strategie de fortificare a cercetării și inovării și Planul de acțiuni pentru anii 2020-2030 prevăd și revitalizarea activităților de cercetare a studenților, prin asigurarea funcționării cercurilor științifice.

Un rol deosebit în pregătirea cadrelor îl are Școala doctorală în domeniul științe medicale, care este integrată în rețeaua structurilor medicale și biomedicale. Actualmente, aici își fac studiile de doctorat 392 de studenți-doctoranzi, iar de postdoctorat – 2. De la începutul activității Școlii doctorale, 139 de persoane și-au susținut tezele de doctor și doctor habilitat în științe medicale ș.a.

În prezent, USMF „Nicolae Testemițanu” colaborează cu 90 de universități din peste 30 de țări în baza a 145 de acorduri în domeniul cercetării. Grație conlucrării cu Laboratorul de virusologie din cadrul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (ICGEB) din Trieste, Italia, și a renumitului profesor Alessandro Marcello lider de grup, Laboratorul de virologie moleculară, a devenit posibilă secvențierea ADN-ului viral și aprecierea structurii virusului SARS-CoV-2 în populația țării noastre. Astfel, în luna august, Republica Moldova a devenit parte componentă a Repozitoriului GISAID – inițiativă științifică globală și o sursă primară ce oferă acces liber la datele genomice ale virusurilor.

În timpul apropiat, va fi lansată o serie de State of the Art Lectures cu genericul „Vaccinarea în COVID-19: informații actualizate”. Prima teleconferință din această serie va fi organizată în data de 12 martie  și îl are ca invitat special pe Dr. Alessandro Marcello.

În prezent, elaborăm Registrul electronic al pacienților cu COVID-19 din Republica Moldova, în vederea identificării soluțiilor de îmbunătățire a calității vieții pacienților la nivel național și a temelor de cercetare la acest subiect. Acest lucru are loc în cadrul proiectului „Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19 (RECOVID), aprobat, în luna iunie 2020, de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în contextul implementării expresiilor de interes din cadrul Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind соmbаtеrеа și аtеnuarеа impactului раndеmiеi COVID-19, prioritatea Sănătate, în cadrul Programului UE Horizon 2020. Scopul registrului menționat constă în crearea unei baze de date a  pacienților cu COVID-19, spitalizați în municipiul Chișinău, în perioada februarie 2020-iulie 2021. RECOVID va facilita procesul managerial la nivel de instituții medicale, universitate și alți factori decizionali, va contribui la dezvoltarea competențelor resurselor umane, prin atragerea și implicarea medicilor clinicieni și a cercetătorilor în activități de cercetare complexe. Impactul științific al softului ține de crearea oportunităților de colaborare interdisciplinară și în calitate de suport informațional pentru noi cercetări la nivel european, prin accesarea de proiecte internaționale în programele Horizon 2020 și Horizon Europe.

În prezent, am stabilit un parteneriat durabil cu Republica Turcă în vederea consolidării capacităților de cercetare în Republica Moldova. La moment, sunt în derulare încă două proiecte, selectate pentru finanțare prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ce țin de dezvoltarea capacității de cercetare și colaborare în domeniul antidoping prin inițiative în educația medicală și extinderea spectrului genetic al epilepsiei rezistente la medicamente, și vor fi implementate pe parcursul a 2 ani.

Actualmente, subdiviziunile Universității implementează 22 de proiecte internaționale, iar numărul acestora este în creștere. Anul trecut au fost înaintate 18 propuneri de proiecte noi, dintre care 8 deja au fost anunțate câștigătoare. Trebuie să menționez că unele proiecte nu au avut posibilitatea să asigure desfășurarea activităților de cercetare în conformitate cu programele planificate din cauza finanțării instituționale reduse. Pentru comparație: în anul 2020 Universitatea a obținut 27 de proiecte în cadrul Programelor de stat pentru anii 2020-2023, ce urmau a fi finanțate de la buget cu 20,2 milioane de lei. În 18 proiecte Universitatea este în calitate de beneficiar direct, iar în altele 9 partener. Universitatea urma să obțină 13,4 milioane de lei, reieșind din cota prevăzută pentru cofinanțare instituțională în domeniul cercetării ce este evaluată la circa 40%, dar în realitate au fost alocate doar 2,1 milioane de lei. Pentru anul 2021 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a alocat suma de doar 500 de mii de lei. De aceea, Universitatea va fi nevoită să caute surse suplimentare sau riscă să nu îndeplinească Programul de stat. Finanțarea insuficientă a domeniului de cercetare  este o problemă stringentă și constituie un lucru foarte demotivant pentru cercetători, în special, pentru tineri. Cu așa buget limitat, nu vedem cum putem dezvolta segmentul de cercetare și inovare în țara noastră.

 

Domnule Rector, știm că echilibrul și armonia reprezintă cheia succesului. Care este cheia succesului Dumneavoastră și în ce măsură ați reușit să realizați, în această perioadă dificilă, ceea ce v-ați propus în primul an de mandat?

 

- Împreună cu echipa managerială, ne-am consolidat eforturile pentru a promova activitatea Universității în toate domeniile: didactic, management instituțional, instruire și cercetare medicală, internaționalizare, activitate clinică și socială ș.a. În acest sens, în ultimul an au fost elaborate și aprobate Strategia și Planul de acţiuni privind fortificarea domeniului cercetării și inovării în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2020-2030.

În premieră, am aprobat Politica resurselor umane a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2025 cu scopul de a asigura un instrument de abordare sistemică, crearea unui ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul managementului resurselor umane, creării condițiilor echitabile și transparente de creștere în carieră în bază de meritocrație, implicare și rezultat.

De asemenea, a fost revizuit Codul moral al instituției și Regulamentul de activitate al Comitetului de etică a cercetării în contextul menținerii logoului „Excelența resurselor umane în cercetare”. Documentul asigură integritatea academică, un climat moral adecvat, promovând astfel imaginea pozitivă a Universităţii.

În contextul extinderii infrastructurii universitare, în ultima  perioadă au fost inaugurate Complexul Sociocultural Universitar și Centrul de Autoguvernare Studențească, iar Căminul nr. 8 din Campusul studențesc a fost redeschis, după reconstrucție capitală.

Totodată, recent a fost renovat un etaj întreg, destinat Departamentului Cercetare, inclusiv Școlii doctorale, birourile au fost bine dotate cu mobilier și echipament necesar, angajaților creându-se cele mai bune condiții de muncă.

Optăm pentru un echilibru între tradiţie şi inovaţie, între excelenţa academică şi eficienţa clinică, între coerenţa programelor de instruire şi libertatea de opţiune a studenţilor, în scopul formării unor generații de specialiști competenţi, cu înaltă pregătire profesională, capabili să facă față provocărilor timpului.

Reiterăm ambiția noastră de a fi cei mai buni în tot ce facem, mobilizându-ne împreună pentru a face față provocărilor, pentru a depăși eventualele impedimente și pentru a ne confirma, repetat, poziția de lider în domeniu!. Ne dorim să perseverăm în intenția de a ne face vizibili pe plan internațional prin: diversificarea ariei geografice de recrutare a studenților, lansarea unor noi specialități, prin consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare cu instituții naționale și cu parteneri din străinătate, implementarea unor proiecte de amploare de cercetare științifică, sporirea calității și a numărului de publicații științifice în reviste internaționale cu factor de impact.

 

Pandemia a lovit toate domeniile și instituțiile. Cât de mult a fost afectată Universitatea de această situație nefastă?

 

- Situația epidemiologică creată este una fără precedent în țara noastră și în întreaga lume. Atât la nivel de țară, cât și de instituții publice sau private au fost întreprinse un șir de acțiuni și măsuri de prevenție cu scopul de a proteja sănătatea și viața populației. Primele instituții care au fost alertate sau luate cu asalt au fost cele medicale, USMF „Nicolae Testemițanu” fiind una dintre ele, mai exact, personalul universitar, reprezentat de medici care tratează și salvează vieți.

La nivel de Universitate, ne-am conformat recomandărilor Comisiei pentru Situații Excepționale, ordinelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și am întreprins un șir de măsuri de prevenire: suspendarea procesului clasic de instruire, parțial, procesul de activitate, autoizolarea la domiciliu a angajaților și a studenților, realizarea activităților metodico-didactice de la distanță, interzicerea deplasărilor în interes de serviciu peste hotarele țării, sistarea activității unor categorii de angajați ș.a. Au fost emise zeci de ordine interne cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, desfășurarea procesului didactic și de reglementare a regimului de muncă al salariaților, elaborarea protocolului clinic cu privire la diagnosticul și tratamentul COVID-19 și fortificarea capacităților și a aptitudinilor profesionale ale personalului medical antrenat în asigurarea asistenței medicale pacienților suspecți sau confirmați cu COVID-19. În acest sens, au fost elaborate și aprobate: Planul de protecție a angajaților și de prevenire a riscurilor de infecție cu noul tip de coronavirus, Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă în legătură cu apariția riscului de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus, Instrucțiunea cu privire la măsurile antiepidemice aplicate în cazul studenților și medicilor-rezidenți care prezintă forme clinice de IRVA sau care au fost în contact cu o persoană suspectă/confirmată cu COVID-19; Instrucțiune privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității USMF „Nicolae Testemițanu” în contextul epidemiei cu COVID-19.

Totodată, a fost creată Linia verde universitară 062 017 017, iar în Campusul studențesc a fost deschis un punct medical provizoriu, cu camere pentru autoizolare.

Bineînțeles, activitatea Universității este afectată considerabil, nimic nu mai este stabil precum a fost altădată, dar cel mai relevant  în acest caz este citatul filosofului Friedrich Nietzsche Ceea ce nu te omoară, te face mai puternic.

 

Asigurarea calității constituie o preocupare permanentă a conducerii instituției, fapt ce se regăsește și în Declarația rectorului privind Politica în domeniul calității, în redacție nouă, din 2020. Ce prevederi se regăsesc la acest compartiment în Planul strategic al USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada imediat următoare, luând în considerare și repercusiunile  pandemiei?

 

- Da, incontestabil, în conformitate cu Declarația rectorului privind Politica în domeniul calității, USMF „Nicolae Testemițanu” își asumă misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, de cercetare, de asistență medicală și de formare profesională pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării și a experienței acumulate pe durata pandemiei COVID-19. Universitatea tinde să se mențină în topul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin Excelență, Calitate și Performanță,  având drept reper dezvoltarea bazată pe reforme structurale și aplicarea unui sistem eficient de management al calității. Universitatea deține Certificatul de calitate conform standardului ISO 9001:2015, pe care îl confirmă anual.

Pentru a obține, în continuare, rezultate mai bune, suntem la etapa de finalizare a Planului strategic al USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2021-2030 este prevăzută realizarea obiectivelor generale în următoarele domenii strategice: învățământ preuniversitar, universitar și postuniversitar; cercetare, inovare și transfer tehnologic; internaționalizare; activitate clinică; studenți și responsabilitate socială; informatizare; management instituțional; resurse umane; comunicare, promovare și vizibilitate instituțională.

Desigur, în anii ce urmează, ne propunem să ne poziționăm în rândul celor mai cotate instituții de învățământ superior medical din spațiul european. Sperăm că acest fapt ne reușește, iar în susținerea acestei idei este concluzia auditorilor externi care au realizat o misiune de audit, în noiembrie 2020. Potrivit experților, Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemiţanu” continuă să fie conform grilei de audit, iar asigurarea calității constituie o preocupare permanentă a conducerii instituției, fiind un element important atât la nivel instituțional, cât și la nivel de subunitate - facultate, departament, catedră și laborator. Dar acesta e doar un început. Avem încă mult de muncit pentru ca să asigurăm prosperarea pe termen lung a Almei Mater. Vom impune cerințe înalte pentru că avem datoria morală de a avansa.

 

Chiar dacă vă aflați la un an de mandat, ați reușit să Vă remarcați prin modul în care v-ați asumat responsabilitatea pentru soluționarea multor probleme stringente. Pandemia își are, parțial, și latura sa pozitivă, prin faptul că a „contribuit” la mobilizarea liderilor și a instituțiilor în vederea luării unor decizii operative. Ce credeți că vă diferențiază de alte instituții de învățământ superior și cum reușiți să vă mențineți în topul celor mai cotate instituții din țară?

 

- Condițiile de studii, calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, notorietatea cadrelor științifico-didactice, performanțele absolvenţilor noștri și prestigiul Universității, accesul la resurse informaționale de profil, relațiile de colaborare cu partenerii externi, mobilitățile academice, reputația cercetătorilor și a eminenților savanți – toate acestea și multe altele contribuie ca USMF „Nicolae Testemițanu” să devină o emblemă academică nu doar în țară, ci și peste hotare.

În cei 75 de ani de activitate, Universitatea și-a format un renume atât în plan național, cât și internațional, pregătind peste 45 de mii de medici și farmaciști. Un atu care ne diferențiază este că reușim să integrăm armonios tradițiile (tehnicile de lucru verificate în timp) și tendințele moderne în educația, cercetarea și practica medicală (metode noi de instruire, echipament performant, inovații și tehnologii contemporane). Aceasta face ca USMF „Nicolae Testemițanu” să se mențină în topul celor mai cotate instituții din țară.

Aspirațiile noastre de dezvoltare continuă ne îndeamnă să ne adaptăm în permanență la cerințele societății și la cele ale sistemului național de sănătate. Avem un nivel înalt de instruire a specialiștilor în domeniul medicinei și farmaciei – unul cu adevărat european, capabil să formeze competențele necesare atât studenților autohtoni, cât și celor din alte țări.

Sub aspect personal, acest prim an de mandat l-am trăit cu multă intensitate. Chiar dacă Universitatea a fost dintotdeauna cea de-a doua casă a mea: aici m-am format ca medic, aici am evoluat în diferite funcții, dar abia din postura de rector am descoperit complexitatea activității, responsabilitatea și misiunea asumată. Sunt o fire deschisă, poate prea sensibilă la unele probleme, dar cel mai mult curaj și putere îmi generează dragostea de oameni și ideea că intențiile, acțiunile și deciziile luate sunt în favoarea oamenilor. 

    

De la începutul pandemiei, când am conștientizat, cu toții, amenințările pentru sănătatea noastră, Academia de Științe a Moldovei a inițiat un parteneriat cu USMF „Nicolae Testemițanu”, organizând, în comun, o serie de conferințe științifice și mese rotunde la subiectul COVID-19 și consecințele virusului pe termen lung. Cei mai buni specialiști din diverse domenii de la Universitate au venit cu informații utile atât pentru medici și cercetători, cât și nemijlocit pentru populație. Ați analizat impactul acestor activități comune și dacă această colaborare își are continuitate?

 

Odată cu apariția cazurilor de infectare cu COVID-19 în țara noastră, Universitatea, de comun cu AȘM, participă nemijlocit la cercetarea SARS-CoV-2 și nu numai, prin realizarea prelegerilor teoretice și practice, la care specialiștii abordează diverse subiecte actuale privind etiologia virusului, comportamentul în perioada contaminării și în cea de recuperare pentru informarea populației. Suntem îngrijorați de starea pacienților cu comorbidități, a căror sănătate este afectată ca urmare a complicațiilor provocate de noul tip de coronavirus, din acest considerent dezvoltăm diverse subiecte, pentru a elucida care sunt consecințele acestui virus asupra sănătății lor. Consider că participarea comunității științifice la astfel de întruniri este foarte importantă, deoarece este un subiect acut, ce necesită dovezi clinice care să demonstreze efectele adverse sau benefice ale unor preparate medicamentoase administrate la pacienții afectați de coronavirus, iar cadrele medicale depun eforturi maxime pentru a salva viața fiecărui pacient. Desigur, aceste activități comune sunt benefice și vom conlucra în continuare în acest scop.

 

Care este pronosticul Dumneavoastră referitor la evoluția situației epidemiologice în țară?

 

- Consider că putem vorbi deja despre acea luminiță din capătul tunelului, pe care o așteptăm de exact un an de zile. Și aici mă refer la vaccinul împotriva COVID-19, care deja a apărut și la noi în țară. Doar prin vaccinare vom putea ieși din pandemie. Toți trebuie să înțelegem că unica soluție salvatoare constă în imunizarea populației la nivel mondial. Vaccinarea va reduce riscul de îmbolnăvire și de a dezvolta o formă severă a bolii. Acest fapt va stopa răspândirea pandemiei, iar drept exemplu avem țări ca Israel, Germania, Marea Britanie, Irlanda, care își vaccinează cu același ser populația și în fiecare zi aduc vești tot mai bune redeschiderea școlilor, reluarea activităților economice și a liberei circulații etc.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-a solidarizat Campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, lansată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Organizația Mondială a Sănătății (WHO) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). În acest context, venim cu îndemnul către comunitatea medicală și întreaga societate de a susține campania de vaccinare împotriva COVID-19. Cu cât mai mulți oameni vor fi vaccinați, dezvoltând o imunitate colectivă, cu atât mai repede vom putea reveni la un regim normal de activitate atât la nivel personal, cât și profesional!

 

Mulțumim.

 

Interviu realizat de

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

 

 

Categorie: