Conferința națională științifico-practică cu participare internațională, consacrată Zilei Mondiale de combatere a malariei

18.04.2022
Vizitatori unici: 974

La 20 aprilie 2022, ora 13:00, Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Societatea de Epidemiologie din Republica Moldova și Societatea Română de Epidemiologie organizează Conferința națională științifico-practică cu participare internațională „Malaria: prevenire, diagnostic și supraveghere”. Evenimentul este consacrat Zilei Mondiale de combatere a malariei, care este marcată la 25 aprilie.

 

Conferința va avea loc online și se fa desfășura pe platforma Google Meet.

Link: https://meet.google.com/tde-gcxg-srk

 

PROGRAM

Deschiderea Conferinței

Moderatori:

Eva GUDUMAC, prof.univ. academician AȘM

Doina AZOICAI, prof.univ.dr. – UMF „Grigore T. Popa”, Iași,

președintele Societății Române de Epidemiologie

Vasile SOFRONIE, președintele Societății de Epidemiologie din RM

 

Mesaje de salut:

Ion TIGHINEANU, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Emil CEBAN, dr.hab., prof, univ. rector USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Comunicări:

Boris Găină, academician AȘM
„Încălzirea globală: probleme și soluții, prognoze”

Ion Toderaș, academician AȘM

„Migrația vectorilor hematofagi în diferite regiuni ale lumii, inclusiv în Republica
Moldova”
 Mioara Matei, conf. univ. dr.
UMF „Grigore T.Popa" Iași , Romania
„Programul de supraveghere și control a malariei din Romania”

Doina Azoicai, prof. univ. dr. UMF „Grigore T.Popa" Iași, Romania
„Strategii actuale de profilaxie a malariei”

Larisa Ivănescu - Șef lucrări dr., Smaranda Grigore-Hristodorescu - medic,
Simona Mătiuț - doctor biolog, Gabriela Martinescu - doctor în medicină
veterinară, Liviu Miron - prof. univ. dr., Universitatea pentru Științele Vieții, „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România,
„Creșterea riscului re-emergen ei malariei în România”

Olga Cara, epidemiolog, Vasile Sofronie, dr. șt. med., conf. univ. USMF
Raportul OMS-2021 privind controlul și eliminarea malariei

Tiberiu Holban, dr. hab. șt. med., profesor universitar
„Malaria: clinica, diagnosticul, evoluție și tratament”
Vasile Țurcan, dr. șt. med., Om Emerit, Vasile Sofronie, dr. șt. med., conf. univ.
„Măsuri de dezinsec ie în malarie: indica ii, procedee, eficacitate”

Iurie Bejan, inginer principal al Directiei Meteorologie si Climatologie, Serviciul
Hidrometeorologic de Stat
,,Modelarea cartografică în limitele Republicii Moldova a indicilor climei actuale și celei posibile în viitor"

Olga Cara, epidemiolog, Vasile Sofronie, dr. șt. med., conf. univ.USMF
„Strategii de control și eliminare a țânțarului Anopheles maculipennis”

 Cristina Sapaniuc, medic rezident, Carmen Manciuc, conf. dr.,
Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi, Romania,
Unde venis? - malaria, o entitate clinică prezentă in zona de nord-est a Romaniei.

 

Discuții

 

Conferința națională științifico-practică cu participare internațională „Malaria: prevenire, diagnostic și supraveghere”, consacrată Zilei Mondiale de combatere a malariei, este organizată în conformitate cu Dispoziția emisă de Ministerul Sănătății RM „Cu privire la reglementarea sistemului național de educație medicală și farmaceutică continuă”.

 

Evenimentul se adresează medicilor epidemiologi, medicilor de familie, șefilor subdiviziunilor din IMS, cadre didactice, studenți.  Transmisiunea Live stream va fi asigurată de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și poate fi accesată la: https://www.youtube.com/watch?v=Zc9PYLHJ274

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online