Cercetători și oameni de cultură premiați de Academia de Științe a Moldovei

19.01.2022
Vizitatori unici: 1039

Ziua de 18 ianuarie, când acad. Bogdan Simionescu a susținut la Academia de Științe a Moldovei o lecție publică, „de învățătură”, cum avea să spună acad. Mihai Cimpoi, a continuat cu o manifestare, consacrată Zilei Naționale a Culturii.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a adresat un mesaj de felicitare, în care a subliniat că manifestările consacrate Zilei Naționale a Culturii s-au aflat anul acesta sub semnul „unei reactualizări a apropierii dintre poezie și știință, pe care a demonstrat-o și marele poet Dante Alighieri, de la moartea căruia s-au împlinit anul trecut 700 de ani, eveniment remarcabil în cultura universală. Desigur, intuiția genială a marelui poet Mihai Eminescu i-a permis în continuare să apropie poezia de știință într-un mod fascinant”.

 

În mesajul său, președintele ȘM a accentuat faptul că actualmente, creația eminesciană deschide de fiecare dată noi fațete de cercetare nu doar pentru criticii literari și artiștii plastici, care îi ilustrează opera, dar și pentru specialiștii din domeniul științelor exacte și ale vieții. „Este excepțional faptul că preocupările științifice ale lui Eminescu au devenit un obiect de studiu permanent, iar printre cei care în decursul anilor s-au consacrat acestui domeniu al cercetării se înscriu matematicienii Solomon Marcus, Petru Soltan și Gheorghe Păun, medicii Irinel Popescu și Gheorghe Ghidirim, biologii Marian Niță și Rodion Cucereanu, fizicienii Mihai Drăgănescu, Ion Holban ș.a.”, a remarcat acad. Tighineanu.

 

Totodată, președintele AȘM a apreciat că personalitatea complexă a lui Eminescu, care s-a manifestat plenar în diferite domenii, deschizându-ne excepționale orizonturi, i-a determinat pe oamenii de știință să se preocupe de numeroase probleme de importanță majoră, precum ar fi cea a valorilor, a destinului și situației lor în lumea postmodernă. „Astăzi remarcăm preocupările comunității academice de problemele legate de situația limbii române, de unele aspecte teoretice și practice ale ei, care au constituit și obiectivul simpozionului centenarului nașterii marelui lingvist Eugeniu Coșeriu, organizat anul trecut, precum și altor forumuri științifice naționale și internaționale, locul de frunte revenind Congresului Internațional al Eminescologilor, care, sub bagheta eminescologului academician Mihai Cimpoi a ajuns în anul 2021 la cea de-a zecea ediție”, a rezumat președintele Tighineanu afirmând cu certitudine că angajarea oamenilor de știință în dialogul valoric european și universal stă mereu sub semnul personalității artistice și intelectuale a lui Eminescu, a cărui operă învinge timpul, după cum afirma George Călinescu, și este actuală astăzi și va rămâne actuală peste secole.

 

În contextul evocat, acad. Tighineanu a venit cu un fragment de poezie proprie:

Eminescu înseamnă vers,

Inspirat de Univers!

Luceafăr al poeziei,

Mandatar al veșniciei!

 

A urmat un recital muzical, susținut de compozitorul Constantin Rusnac și soprana Natalia Tanasiiciuc.

Cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic și cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Academia de Științe a Moldovei a oferit distincții mai multor cercetători și oameni de cultură. Distincțiile au fost acordate pentru contribuția substanțială la promovarea științei și imaginii AȘM pe plan național și internațional.

 

Cu medalia „Dimitrie Cantemir” a fost distins profesorul Nicolae Mătcaș. Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a revedit cercetătorilor Tudor Nastas, Victor Cravțov, Gheorghe Colțun, Ana Bantoș, Valeriu Matei, Victor Ghilaș, Eugen Sava, Tatiana Callo și Alexandru Bantoș.

 

Cu Diploma Aniversară de Gratitudine, Diploma AȘM, cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Diploma de Onoare și alte diplome ale AȘM au fost distinși: vicepreședintele Academiei Române, academicianul Bogdan C. Simionescu, academicianul Gheorghe Mustea, Natalia Tanasiiciuc, Ludmila Cojocaru, Natalia Procop, Valeria Suruceanu, Virgil Mărgineanu, Marina Miron, Eugenia Tofan, Silviu Tabac, Aurelia Hanganu, Aliona Grati, Ion Duminică, Larisa Șavga, Jana Ciolpan, Nicolae Becciu, Andrei Viziru, Nelly Canțer, Tatiana Rotaru, Viorica Cucereanu ș.a.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: