Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Yan Wenbin, în vizită la AȘM

06.05.2022
Vizitatori unici: 671

E.S. Yan Wenbin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova a vizitat, la 5 mai 2022, Academia de Științe a Moldovei. La întrevederea cu diplomatul chinez a participat conducerea AȘM – prședintele, acad. Ion Tighineanu, vicepreședinții – acad. Boris Gaina, m.c. Svetlana Cojocaru, m.c. Victor Moraru, secretarul științific general, dr.hab. Liliana Condraticova, acad. Mihai Cimpoi, președintele Consiliului consultativ al AȘM, acad. Gheorghe Mustea, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Companiei Publice Teleradio-Moldova, membri ai secției Management Academic și Relații Internaționale a AȘM.

În cadrul întrevederii, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a prezentat un scurt istoric al constituirii Academiei de Științe a Moldovei (1961), precum și crearea primelor institute de tip academic (1946). Președintele a specificat în context că, în anul 2021 a fost marcată aniversarea a 60-a de la crearea AȘM și 75-a de la crearea primelor institute de cercetare care au stat la baza fondării instituției academice. De asemenea, președintele Tighineanu l-a informat pe înaltul oaspete despre amploarea manifestărilor științifice dedicate acestei date importante, inclusiv, prelegeri publice, conferințe științifice, simpozioane, mese rotunde etc., care au luat forma unei „Săptămâni a științei”, fiecare zi începând cu o prelegere publică susținută de un Laureat al Premiului Nobel în diferite domenii. În contextul seriei de evenimente dedicate problemelor privind pandemia Covid-19, organizate de Academia de Științe a Moldovei, în perioada declanșării pandemiei la nivel planetar, la 28 mai 2020, a avut loc în premieră, o videoconferință, la care au participat experți din China, cu genericul „Lupta împotriva Covid-19 din punct de vedere al managementului spitalelor”. În cadrul conferinței, experții din China, profesorii Ye Honghua și Hu Supei și colegii lor, au împărtășit din experiența proprie în lupta împotriva Covid-19, prezentând acțiunile concrete întreprinse la spitalul Hwa Mei,  Universitatea Academiei de Științe a Chinei. Totodată, președintele AȘM a remarcat că o serie de alte conferințe științifice importante nu au avut loc din cauza pandemiei de coronavirus.

Subliniind importanța colaborării cu comunitatea științifică din China, acad. Tighineanu l-a informat pe diplomat chinez că AȘM are încheiat un acord de colaborare, doar că acesta ar necesita o eventuală înnoire, dat fiind schimbările care se produc în toate domeniile vieții. În acest sens, președintele Tighineanu a solicitat respectuos suportul Excelenței Sale în dinamizarea procesului de semnare a unui nou Acord, fapt ce ar contribui la facilitarea vizitelor de schimb între entitățile, subdiviziunile de cercetare consacrate, efectuarea cercetărilor comune, dar și alte activități stipulate în document.  

Pentru o informare mai detaliată a activității AȘM, vicepreședinții AȘM au făcut o scurtă trecere în revistă a domeniilor științifice pe care le coordonează, prezentând și unele rezultate obținute.

Academicianul Gheorghe Mustea, director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Naţionale a Companiei Publice „Teleradio-Moldova, un simbol al culturii autohtone, a relatat despre turneul în China al Orchestrei pe care o conduce, spectacolele susținute, dar și impresiile deosebite cu care s-au întors din China, venind cu sublinierea cuturii, educației și frumoaselor tradiții, pe care poporul chinez le păstrează cu sfințenie. Maestrul a menționat și susținerea spectacolului extraordinar de la Palatul Național din Chișinău, intitulat „Preludiu pentru sărbătoarea primăverii”, unde au răsunat melodii chinezești în interpretarea Orchestrei Simfonice Naţionale a Companiei Publice „Teleradio-Moldova”. Compozitorul i-a oferit diplomatului un CD cu creațiile interpretate în acest spectacol.

Academicianul Mihai Cimpoi, critic și istori literar, eminescolog, a vorbit despre cărți și traduceri din limba chineză, aceasta însemnând buna colaborare a savantului cu scriitorii din China. În context, academicianul a menționat colaborarea sa cu Znang Ye, profesor la Universitatea Shanghai, membru al Asociației Scriitorilor din China, director al Societății de Poezie, director al Comitetului de Poezie al Asociației Scriitorilor, director al Asociației Scriitorilor din Shaghai, lucrările căreia au fost selectate în peste 100 de antologii de poezie și traduse în engleză, franceză, japoneză, ilandeză, română ș.a. Acad. Cimpoi i-a făcut o invtație Ambasadorului Chinei de a vizita Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu”, unde va gasi mai multe lucrări ale scriitorilor chinezi traduse în română, precum poezia și proza lui Eminescu tradusă în limba chineză.

La rândul său, E.S. Ambasadorul Chinei în Republica Moldova, Yan Wenbin a mulțumit pentru invitație și onoarea de a discuta cu oameni de știință, pentru care are un respect deosebit. În contextul prețiosului dar pe care i l-a oferit acad. Gheorghe Mustea, Excelența Sa a mărturisit că este pasionat de muzică și poezie și chiar încearcă să scrie poezii. Totodată, diplomatul a remarcat că, în doar patru luni de când se află în misiune diplomatică în Republica Moldova, a reușit să viziteze mai multe instituții importante din Republica Moldova, inclusiv, universități, ministere, în urma cărora a reușit să-și creeze o impresie bună despre țara noastră. Diplomatul a abordat și aspecte privind perspectivele de dezvoltare a relațiilor dintre AȘM și instituțiile de cercetare din China, ce includ mobilitățile academice, schimbul de experiență a cercetătorilor, cercetări comune etc., care speră să se conțină în noul Acord care va fi elaborat și semnat în perioada ce urmează. În acest sens, Excelența Sa a subliniat și interesul țării, pe care o reprezintă cu onoare, în dezvoltarea relațiilor de colaborare, asigurând de susținere în atingerea obiectivelor enunțate. Ambasadorul Yan Wenbin a venit cu sublinierea faptului că de lucru este mult, perspective de colaborare sunt, astfel încât va contribui cu tot ce îi permite mandatul să susțină și să încurajeze o dezvoltare cât mai viabilă a relațiilor celor două state.

Președintele AȘM i-a urat succes Excelenței Sale în activitatea diplomatică în Republica Moldova, accentuând necesitatea valorificării de noi oportunități de cercetare. Părțile și-au făcut cadouri protocolare, după care au făcut turul Academiei și poze de grup.

Noul Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Yan Wenbin a sosit în misiune la Chișinău la 26 ianuarie 2022.

Ambasadorul Yan Wenbin este al 10-lea Ambasador al Chinei în Republica Moldova. În calitate de diplomat profesionist senior, a activat în Ambasadele chineze din Uzbekistan, Kazahstan, Rusia etc., a fost ministru consilier al Departamentului de Politică și Planificare al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, iar ultima dată când și-a îndeplinit atribuțiile a fost în calitate de Consul General al Chinei la Vladivostok.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

Categorie: