Academia de Științe a Moldovei a semnat online un Acord privind cooperarea științifico-tehnică cu Academia de Științe a Federației Ruse

02.10.2020
Vizitatori unici: 969

La 2 octombrie curent, a avut loc semnarea online a Acordului de cooperare științifico-tehnică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Rusiei. Evenimentul s-a produs în cadrul ședinței a 16-a a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică între Federația Rusă și Republica Moldova.

Documentul a fost semnat de acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM, și acad. Iurii Balega, președinte interimar al Academiei de Științe a Rusiei. La procesul de semnare au fost prezenți vicepreședinții AȘM – acad. Boris Găină, m.c. Svetlana Cojocaru și m.c. Victor Moraru, precum și academicienii Mitrofan Cioban și Mihai Cimpoi – membri ai Consiliului Consultativ al Academicienilor.

Scopul Acordului este de a extinde cooperarea tradițională și de a consolida legăturile multilaterale în  sfera dezvoltării științei, a noilor tehnologii și a inovării, precum și de a promova cooperarea științifică și implementarea practică a rezultatelor științifice de interes reciproc în următoarele domenii: științe biologice, chimice și de mediu; științe medicale; științe matematice, fizice și inginerești; științe economice;  științe umanistice și arte; științe agricole.

Cooperarea în cadrul noului Acord va fi realizată prin stabilirea de contacte internaționale reciproc avantajoase; participarea la organizarea de comun acord a conferințelor, simpozioanelor și seminarelor; schimbul de informații și realizarea unor proiecte comune. În scopul realizării prevederilor Acordului, Părțile vor crea un grup de lucru comun care va monitoriza procesul de colaborare, va coordona și semna programe și planuri de acțiuni.

Președintele AȘM a declarat că actualmente este în proces de definitivare foaia de parcurs pentru realizarea Acordului, cu descrierea detaliată a direcțiilor științifice și menționarea instituțiilor de cercetare din ambele țări. Foaia de parcurs va fi semnată în timpul apropiat de către președinții celor două Academii în cadrul unui dialog direct, președintele Academiei de Științe din Rusia exprimând, în acest sens, doleanța de a vizita Academia de Științe a Moldovei, de îndată ce vor permite condițiile sanitare impuse de pandemie.   

Subliniind importanța semnării prezentului Acord, președintele AȘM a remarcat că se planifică noi programe de proiecte bilaterale. În context, acad. Tighineanu a menționat că e necesar de a avea o platformă comună reflectată în foaia de parcurs. „Suntem interesați în a utiliza absolut toate oportunitățile, fiindcă pe intern resursele sunt relative, iar interesul nostru este de a ne integra în proiecte regionale, europene, internaționale pentru a avea posibilitate să dezvoltăm cercetarea științifică spre binele fiecărui cercetător, colectivelor în care muncim și spre binele Republicii Moldova”, a declarat președintele AȘM.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online