ŢÎŢCHIEV Inga Cercetător științific Data nașterii: Specialitatea: 1977-04-03 Calculatoare şi tehnologii informaţionale
Secția de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti