MACAEV Fliur Cercetător științific Data nașterii: Specialitatea: 1959-06-17 Chimie organică
Secția de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti