ARÎCU Aculina Cercetător științific Data nașterii: Specialitatea: 1959-06-11 Chimie ecologică
Secția de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti