Abordări conceptuale, regionale comune privind situaţia ecologică în bazinul râului Nistru

2010-06-01
 

Peste 50 de reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, societăţii civile din circa 30 de organizaţii ecologice neguvernamentale s-au întrunit, pe parcursul zilelor de 28-29 mai 2010, în cadrul Mesei rotunde-training cu genericul „Resursele acvatice din bazinul hidrografic al fluviului Nistru – premisă a dezvoltării durabile a localităţilor din zonă”.

Evenimentul a fost organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare în Republica Moldova (MRDA), ONG-urile "Eco-Tiras", "Ecotox", "Terra Nostra" şi Universitatea de Stat din Tiraspol şi a avut drept scop promovarea şi consolidarea procesului de cooperare între comunitatea ştiinţifică, societatea civilă şi autorităţile publice în problema managementului şi calităţii apei în bazinul fluviului Nistru.

În rapoartele prezentate, a fost examinată starea ecosistemelor şi resurselor naturale în bazinul râului Nistru, măsurile întreprinse privind gestionarea eficientă a resurselor naturale, problemele protecţiei diversităţii biologice şi peisagistice, modalităţi de ameliorare a situaţiei ecologice în bazinul Nistrului şi dezvoltarea durabilă a ecosistemului său, precum şi reforma gestionării corecte a resurselor acvatice.

Participanţii la întrunire au remarcat lipsa unor schimbări pozitive privind starea ecologică a râului Nistru şi a resurselor naturale ale bazinului. A fost menţionată, de asemenea, şi lipsa de cooperare eficientă în bazinul Nistrului, monitoringul comun al stării ecologice a resurselor naturale ale bazinului râului Nistru, precum şi planificarea eforturilor comune pentru a menţine şi remedia ecosistemele fluviale.

Totodată, a fost menţionată necesitatea modificării legislaţiei ecologice, în baza experienţei europene şi elaborarea unui program special cu privire la utilizarea raţională şi protecţia resurselor acvatice şi biologice ale râului Nistru.

În context, acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, a menţionat importanţa unei abordări conceptuale, regionale comune privind situaţia ecologică în bazinul râului Nistru, cu antrenarea nemijlocită a organizaţiilor şi fondurilor internaţionale. „Este necesar să ne mobilizăm eforturile şi posibilităţile, potenţialul intelectual, ştiinţific pentru a găsi soluţii optime în problema respectivă fără a pasa vina cuiva, acuzaţiile nu vor rezolva problemele”, a subliniat preşedintele AŞM. Menţionând complexitatea situaţiei, Domnia sa a remarcat necesitatea gestionării corecte a resurselor acvatice din bazinul fluvial, cu implicarea responsabilităţii fiecăruia.

Masa rotundă-traning a finalizat cu adoptarea unei Rezoluţii, ce va fi propusă organizaţiilor şi fondurilor ecologice care finanţează şi susţin atare iniţiative, în încercarea de a diminua poluarea în bazinul râului Nistru, eliminând factorii de risc şi promovând un mediu sănătos.

La eveniment au participat Victor Lavrinenco, consilier în probleme economice, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova; Albert Moanar şi Mihail Tcaciuc, Misiunea OSCE în Republica Moldova; Alexandr Jubea, reprezentantul Biroului Elveţian pentru Dezvoltare şi Cooperare în Republica Moldova, Proiectul „Apa-San”; Volfang Lerke, Doctor Honoris Causa al AŞM, fost Ambasador al Germaniei în Republica Moldova, Sergiu Porcescu, şef Direcţie Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM.

Acţiunea în cauză se încadrează în obiectivele Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor”, în derulare de la 1 ianuarie 2009 şi întruneşte grupuri de cercetători de la institutele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii de Stat din Moldova, Centrului Naţional Ştiinţifico– Practic de Medicină Preventivă.

Organizatorii Mesei rotunde exprimă mulţumiri Misiunii OSCE în Republica Moldova şi Biroului Elveţian pentru Dezvoltare şi Cooperare în Republica Moldova pentru susţinere în organizarea evenimentului.

REZOLUŢIE

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM, tel. 27-23-37