Concursuri


Concursul proiectelor bilaterale cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF)

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) lansează al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi BMBF, încheiat pe data de 14 martie 2008.

Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică şi mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova şi cei din Germania în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi.

Apelul de concurs a proiectelor de cercetare

Domenii de cercetare:

  1. Comunicarea: crearea unei societăţi informate prin intermediul unor produse inteligente, servicii de date, internet/ de infrastructura bazată pe cunoaştere de resurse/ procese eficiente de producţie şi realităţi virtuale (incluzînd şi tematicile anterioare „informarea şi comunicarea tehnologică”)
  2. Sănătatea si Nutriţia: un mod de viaţă sănătos şi o îmbătrînire decentă prin îmbunătăţirea dietelor, medicinii individualizate, supravegherea potrivită şi a controlului sistemului şi a societăţii inovaţionale (incuzînd şi tematicile anterioare ”biomedicina, farmaceutica şi sănătatea omului”)
  3. Clima si Energia: spre o bioeconomie durabilă prin echilibrarea (legăturii) apă-energie-alimentaţie şi dezvoltarea de alternative inovaţionale pentru un mai eficient sistem de generare a energiei şi de alte măsuri de protecţie a climei (incluzînd şi tematicile anterioare „Biotehnologii agricole şi securitatea alimentară”, precum şi „ mediul ambiant şi eficienţa energetică”)
  4. Tehnologii-cheie: Soluţii pentru provocările societale, prin tehnologii-cheie pentru produse, procese şi servicii şi transfer de tehnologii inovatoare (incluzînd şi tematicele anterioare "nanotehnologii, inginerie industrială şi materiale noi")

Atenţie! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Informația despre concursurile planificate pentru anunțare în 2012, cu finanțare de la 01.01.2013