Concursuri


Concursul proiectelor bilaterale cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)

Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică dintre Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) şi AŞM, semnat la 23 iunie 2010 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare, vizînd mobilitatea).

Domeniile de cercetare:

  1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
  2. Valorificarea resureselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
  3. Biomedicina, Farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
  4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
  5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
  6. Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile;

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europen, prioritatea de bază pentru participarea la aceste concursuri este:

  • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
  • elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Informația despre concursurile planificate pentru anunțare în 2012, cu finanțare de la 01.01.2013