Concursuri


Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)

Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între AŞM şi Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus, semnat la 23 ianuarie 2009 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

  1. Resursele acvatice: monitorizarea, epurarea, prelucrarea şi folosirea lor raţională;
  2. Agricultura ecologică şi biotehnologiile;
  3. Perfecţionarea metodelor de protecţie a resurselor naturale şi prevenirea degradării lor;
  4. Biomedicina, farmaceutica, susţinerea şi protecţia sănătăţii;
  5. Construcţia de maşini, noi tehnologii, substanţe şi materiale;
  6. Sporirea eficienţei folosirii resurselor tradiţionale şi alternative de energie.


Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europen, prioritatea de bază pentru participarea la acest concursur este:

  • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
  • elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Informația despre concursurile planificate pentru anunțare în 2012, cu finanțare de la 01.01.2013