Secţia de Ştiinţe Medicale


Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et.3, bir. 330
Telefon:  022-27-07-57
Fax:  022-27-07-57
E-mail:  sectiamed@asm.md
Coordonator:  Tagadiuc Olga  Doctor habilitat  
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Chişlaru Leonid  Doctor    

 

Efectivul Secţiei