Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti


Adresa:  bd. Ştefan cel Mare 1, mun. Chişinău, MD-2001, bir. 218
Telefon:  (373 22) 54 28 24
E-mail:  ssit@asm.md, vvursaki@gmail.com
Conducător:  Tighineanu Ion    acad.
Adjunct:  Ursachi Veaceslav  dr.hab.  

Membrii secţiei

Institute

Rapoarte de activitate

Audieri publice