Secţia Sociale și Economice


Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et.3, bir. 317
Telefon:  022-27-23-91
Fax:  022-27-14-69
Coordonator:  Moraru Victor  Doctor habilitat  
Adjunct:  Mîtcu Silvia  Doctor   

Membrii secţiei

Rapoarte de activitate

Audieri publice