Secţia Agricole


Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et.3, bir. 334
Telefon:  022-23-28-74
Fax:  022-23-28/-74
E-mail:  ssagricola@rambler.ru
Coordonator:  Gaina Boris    acad.
Adjunct:  Tudorache Gheorghe  Doctor   

Membrii secţiei

Rapoarte de activitate

Audieri publice