Secţia de Ştiinţe Inginerești și Tehnologice


Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et.2, bir. 218
Telefon:  022-54-28-24
Fax:  022-54-28-24
E-mail:  ssit@asm.md
Coordonator:  Ursachi Veaceslav  Doctor habilitat  
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Ursachi Veaceslav  Doctor    

 

Efectivul Secției: