Galerie foto


Întrevedrea președintelui AȘM, acad. Gheorghe Duca cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Lituania în RM (Reportaj foto: Eugenia Tofan)