Galerie foto


Întrevederea președintelui AȘM, acad, Gheorghe Duca cu Secretarul știintțfic general al Academiei Române, acad. Păun Ion OTIMAN (Reportaj foto: Eugenia Tofan)