Conducerea Academiei de Științe

 

Gheorghe Duca

Președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Specialitatea - Chimie Ecologică
Scrie în adresa președintelui

 

Ion Tighineanu

Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar
Specialitatea - Nanotehnologii
Scrie în adresa prim-vicepreședintelui

Ion Guceac

Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Membru corespondent, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Specialitatea - Constituționalism
Scrie în adresa vicepreședintelui

Mihai Vieru

Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Specialitatea - Urbanism și construcții
Scrie în adresa vicepreședintelui

Aurelia Hanganu

Secretar Științific General al Academiei de Științe a Moldovei
Doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar
Specialitatea - Lingvistică
Scrie în adresa secretarului științific general