Condoleanțe

2019-10-07

Academia de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune domnului membru corespondent Nicolae OPOPOL, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialist în domeniul sănătății publice, președinte de onoare al Asociației Igieniștilor din Republica Moldova în legătură cu încetarea din viaţă a soției AGRIPINA. 

Dumnezeu s-o ierte și odihnească în pace.