Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești

2019-05-14

 

În atenția academicienilor, membrilor corespondenți și noilor membri ai Secției Științe Exacte și Inginerești
a Academiei de Științe a Moldovei


Agenda Adunării generale a Secției Științe Exacte și Inginerești din 16 mai 2019, ora 14.00, Sala Mică a AȘM

Nr. 
Chestiunea
 Raportor
1.  Cu privire la alegerea Conducătorului Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM
2.
Cu privire la rapoartele de activitate ale academicienilor şi membrilor corespondenţi ai Secţiei Ştiinţe Exacte şi Inginereşti pentru anul 2018
Membrii titulari și membrii corespondenți din cadrul Secției