Academia de Știinţe a Moldovei a participat la celebrarea diversităţii şi unităţii de Ziua Europei

2019-05-12

     

      Sâmbătă, 11 mai, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău s-a transformat miraculos în „Orășelul European 2019” și a devenit neîncăpătoare. Sute de moldoveni și oaspeți ai capitalei, copii și maturi, au venit la îndemnul delegației Uniunii Europene nu doar pentru a se familiariza cu cultura țărilor europene și a gusta din bucatele tradiționale ale popoarelor din statele membre ale UE, dar și pentru a vedea schimbările și oportunitățile oferite Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
      Orășelul European 2019 a fost inaugurat de șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, și premierul Pavel Filip, însoțiți de întreg corpul diplomatic al statelor europene acreditate la Chișinău. Șeful delegației Uniunii Europene a menționat că manifestarea de azi organizată de delegația UE oferă posibilități „de a vedea ce este Europa, care sunt valorile pe care ea este bazată și care sunt perspectivele cooperării noastre, rezultatele oferite de relațiile noastre, foarte înalte pe care le avem între Uniunea Europeană și Republica Moldova”. Subliniind faptul că anul 2019 este unul în care sunt mai multe aniversări, șeful delegației Uniunii Europene a subliniat că acest an „este aproape de Republica Moldova și prin președinția României în Consiliul Uniunii Europene, țară care are relații strânse cu Republica Moldova. Două zile în urmă, liderii UE au fost aproape de Republica Moldova, în Sibiu, și au vorbit despre viitorul Uniunii Europene. Ne bucurăm de orice progres care este atins de către partenerii noștri, de către prietenii noștri. Au fost multe rezultate în acești zece ani de parteneriat estic, acești cinci ani de acord de asociere. S-a făcut foarte mult și sunt rezultate impresionante. Perspective sunt foarte bune și trebuie să continuăm. Uniți prin aceste valori, putem să ne bucurăm și de prosperitate, și de bogăție în diversitate”, a punctat șeful delegației Uniunii Europene Peter Michalko.
      La rândul lui, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, în alocuțiunea sa a menționat că devine „o tradiție de a ne întruni în fiecare an în Orășelul European ca să marcăm împreună Ziua Europei. La întrunirea de la Sibiu, Europa a transmis un mesaj de unitate. Liderii țărilor europene au dat dovadă de solidaritate, înțelegere și respect pentru realizarea unui obiectiv comun. Sunt mesaje care sunt valabile și pentru Chișinău. Noi încercăm să ne redefinim felul în care ne raportăm la Europa. A venit timpul să ne gândim la Europa pentru oameni. Europa este un model de dezvoltare, un anumit tip de mentalitate, un fel de a fi”, a accentuat Prim-ministrul Republicii Moldova.
     Și dacă azi Europa s-a mutat pentru o zi la Chișinău, atunci, în calitatea sa de cel mai important for în domeniul științei și inovării, Academia de Științe a Moldovei, în frunte cu președintele acad. Ion Tighineanu, a optat cu toată încrederea pentru o știință deschisă, inaugurând în cadrul Orășelului European un cort pentru a prezenta societății cele mai relevante rezultate ale cercetărilor ştiinţifice. Astfel, AȘM a răspuns invitației de a celebra Ziua Europei, zece ani ai Parteneriatului Estic, cinci ani de la semnarea Acordului de Asociere și cinci ani de la liberalizarea regimului de vize, înfățișând rezultatele proiectelor naționale, bilaterale, internaționale, venind cu informații despre proiectele europene implementate în țara noastră, cu un deosebit impact pentru dezvoltarea științei, economiei, societății și culturii.
      Academia de Științe a Moldovei a marcat acest eveniment de o majoră semnificație pentru istoria contemporană a Republicii Moldova prin muncă și creație, prin promovarea produselor cercetărilor valoroase care vor avea aplicabilitate pe termen lung, dar și prin discuții cu privire la locul și rolul științei, al Academiei de Științe a Moldovei în sistemul de cercetare al Republicii Moldova. Zeci de oaspeți au fost interesați de standurile cu cărți, monografii și materiale promoționale, rodul muncii academicienilor și membrilor corespondenți, căutau să afle răspunsurile la unele întrebări pe care le poate găsi și oferi doar cercetarea consecventă de ani de zile.
      Manifestarea organizată astăzi de către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a devenit un îndemn de a ne etala realizările, de a vedea cât suntem de competitivi față de alte instituții din țară și din străinătate. Un fel de caiet de sarcini pentru următorii ani, marcați de reforme în domeniul științei. Amintim că anul 2018 a fost unul în care Academia de Ştiinţe a Moldovei a activat conform noilor prevederi legislative, cu atribuții de o importanță majoră pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a domeniilor de cercetare și inovare, stipulate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. În atare condiții, Academiei de Științe îi revine un rol important în procesul de implementare a foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare. Rezultatele și produsele cercetării, prezentate astăzi în cadrul evenimentului dedicat Zilei Europei, exprimă convingător seriozitatea atitudinii și completitudinea studiilor efectuate de către corpul academic. La etapa actuală, AȘM are în structura sa trei secții de științe – Științe ale vieții, Științe exacte și inginerești, Științe sociale, economice, umanistice și arte – membrii secțiilor aducându-și contribuția în dezvoltarea durabilă și promovarea științei fiecare în domeniul său de competență. Acest fapt a fost cu succes și obiectiv reflectat prin prestanța membrilor secțiilor la manifestare, zeci de cărți, broșuri, recomandări practice fiind accesibile publicului doritor de a se familiariza cu funcționarea instituției și produsele activității academicienilor:proiectul DANUBIUS PP-Horizon 2020 și proiectul ELEDAN în cadrul Strategiei Dunărene (DSPF), coordonat de m. cor. Elena Zubcov; proiectul SPINTECH coordonat de acad. Anatolii Sidorenko și monografia editată în 2018 la editura „Springer” Functional Nanostructures and Metamaterials for Super conducting Spintronics; elaborarea primului material anorganic, care manifestă simultan proprietăți hidrofile și hidrofobe, denumit Aerogalnit, constituit din elemente tetrapodice cu cavități și pereți ultra-subțiri, care se autoorganizează la interacțiunea cu apa precum se autoorganizează fosfolipidele – moleculele organice amfifile, în procesul de formare a membranelor celulare, dar și proiecte de succes, majoritatea valorificate editorial în monografii, culegeri de articole, raportate și apreciate la conferințe naționale și internaționale.
     Pe durata desfășurării evenimentului de azi, mai mulți membri ai Academiei au fost receptivi pentru a conversa cu vizitatorii, a oferi răspunsuri, dar și de a schița unele idei și planuri pentru viitorul științei. Exprimăm gratitudine celor care s-au implicat și au venit să susțină Academia de Științe a Moldovei la Ziua Europei m. cor. Constantin Gaindric, m. cor. Elena Zubcov, dr. hab. Aurelian Dănilă, dr. hab. Veaceslav Ursachi, m. cor. Ion Geru, acad. Boris Găină, acad. Leonid Culiuc, dr. hab. Vasile Botnari, dr. Gheorghe Tudorache ș.a. – și rămânem în speranța că viitorul eveniment va solidifica și mai mult rândurile academicienilor participanți la asemenea evenimente.
      Am avut parte și de momente de mândrie și de apreciere corectă din partea oaspeților cu referire la prestanța și prestigiul AȘM atât în cadrul evenimentului de azi, cât și în structura științei și cercetării, inclusiv, în eventualitatea inițierii unor acorduri de colaborare, de susținere și de încurajare a tinerilor în cercetare, schimb de experiență și organizarea unor manifestări naționale și internaționale. Cu certitudine, experiența acestui Orășel European este una benefică, eficientă și pozitivă, din moment ce la modul cel mai serios a fost conștientizată necesitatea unei strânse colaborări și conlucrări a Academiei de Științe a Moldovei – în calitate de furnizor de idei, cunoștințe fundamentale noi – , și a societății civile – beneficiar nemijlocit al rezultatelor cercetărilor efectuate.
      Standul AȘM a fost vizitat de șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, care a fost informat de președintele, acad. Ion Tighineanu, cu privire la proiectele desfășurate în cadrul Academiei, coordonate sau inițiate de savanții din țară, de cele mai reprezentative rezultate obținute în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești, dar și a celor socio-umanistice și arte. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko a subliniat oportunitățile oferite de UE pentru cercetătorii din Republica Moldova prin participarea la proiecte internaționale, bilaterale, transfrontaliere, Orizont 2020. De fapt, Republica Moldova este parte a spațiului academic european, ceea ce trebuie să apreciem, a menționat Peter Michalko. Impresionat de activitatea dr. hab., prof. Aurelian Dănilă, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a primit în dar o carte cu semnătura profesorului Aurelian Dănilă.
     Și Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica Babuc, a salutat cu respect conducerea AȘM în persoana acad. Ion Tighineanu, discuțiile fiind concentrate asupra necesității continuării și susținerii cercetărilor fundamentale teoretice în domeniile științelor vieții, științelor exacte, sociale, economice, umanistice și arte. Președintele AȘM a informat dna Ministru despre reformele și alegerile în secțiile de științe ce se desfășoară, alegerea conducătorilor secțiilor de științe, alte activități. Dna Ministru a subliniat „schimbarea la față a Academiei de Științe, schimbarea la față în bine”, Ministerul venind nu doar cu monitorizarea, dar și încercarea de a participa în îmbunătățirea condițiilor cercetătorilor. Reformele niciodată nu au fost simple, a menționat dna Monica Babuc, exprimându-și încrederea că Academia de Științe va rezista prin cercetători care vor fi apreciați.
       Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Excelența Sa Tudor Ulianovschi, a fost un oaspete de onoare a Academiei de Științe a Moldovei, apreciind realizările de ultimă oră, înregistrate de membrii AȘM, precum și contribuția cercetătorilor la promovarea imaginii țării noastre în lume.
       De asemenea, oaspeții și vizitatorii de azi ai AȘM au avut posibilitatea să se delecteze cu unele secvențe din concertul maestrului Nicolae Botgros, Doctor Honoris Causa al Academiei, să savureze cu plăcere din dulceața și profunzimea emoțională a muzicii academicianului Eugen Doga, dar și să urmărească renumitul film turnat în anul 1983 despre compozitorul Eugen Doga în regia „celui mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească”, Emil Loteanu. Este o altă fațetă a activității AȘM, ce constă în susținerea oamenilor de artă și de știință, care prin creația lor au pus bazele culturii autohtone, promovează adevăratele valori artistice în țară și în străinătate, deseori denumirea țării noastre asociindu-se cu numele acestor celebri oameni de artă și cultură din Republica Moldova.
      O țară ce tinde să edifice aici, acasă, un viitor, o societate durabilă, competitivă, nu poate exista fără știință, fără cultură, fără artă, promotori ai acestor valori fiind, în primul rând, membrii Academiei de Științe a Moldovei. Un fenomen remarcat în cadrul manifestării de azi ne oferă speranță că vom putea construi o societate armonios dezvoltată în Republica Moldova. Sunt interesul și lumina din ochii unor tineri și copii care se apropiau adesea timid pentru a solicita o carte, pentru a discuta cu un academician, posibilitate oferită prin deschiderea comunității științifice. Nu doar societatea civilă, dar, în primul rând, sistemul educațional din țară, liceenii și tinerii care se caută pe sine și rostul lor în viață, au nevoie de asemenea întâlniri cu mediul academic, simt necesitatea de a purta discuții, convorbiri despre rolul științei în dezvoltarea țării. Cine știe, poate băiatul cu ochi pătrunzători de recunoștință, care a plecat cu cartea strânsă la piept, va deveni și el un savant notoriu peste mulți ani?! Ne-ar bucura să știm că a fost o contribuție, o direcționare conștiincioasă a tânărului, venită din partea membrilor Academiei de Științe a Moldovei.

Dr. hab. Liliana Condraticova,
Secretar științific general al AȘM