Mesaj de felicitare adresat academicianului Gheorghe PALADI cu ocazia aniversării

2019-05-09

       

       Stimate Domnule academician Gheorghe Paladi,

       Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul celei de-a 90-a aniversare din ziua nașterii.
       Grație activității îndelungate pe tărâmul medicinii, de circa 70 de ani, capacităților profesionale excepționale, devotamentului științific, consacrării și perseverenței, ați devenit o personalitate notorie, un reprezentant de elită al comunității științifice atât din țară, cât și de peste hotare. Pe parcursul activității Dumneavoastră, v-ați remarcat în calitate de șef al Catedrei Obstetrică și Ginecologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (1967–2001), specialist principal la Ministerul Sănătății (1959–1985), fiind și unul dintre fondatorii serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, președinte al Consiliului științific al Ministerului Sănătății, coordonator al Secției Științe Medicale a Academiei de Științe a Moldovei, fondator și coordonator al Centrului de Cercetări Medicale și Sociodemografice ale Familiei al Academiei de Științe a Moldovei.
       Sunt unanim recunoscute cercetările Dvs. fundamentale privind problema infecțiilor congenitale, patogeniei, clinicii și diagnosticului tumorilor benigne uterine, implementarea în practica ginecologică a endoscopiei în diagnosticul și tratamentul patologiilor ginecologice, metodelor performante de conduită a sarcinii și nașterii, elaborarea clasificării hemoragiilor uterine, care au sporit semnificativ performanța asistenței obstetricale și ginecologice.
       În calitate de fondator al școlii științifice în domeniul obstetricii și ginecologiei, ați pregătit peste 40 de doctori și doctori habilitați în medicină. Cele peste 500 de lucrări științifice publicate, inclusiv 20 de monografii, susținerea a zeci de rapoarte la manifestări științifice internaționale din diferite țari ale lumii, v-au adus aprecierea și recunoștința colegilor de breaslă.
       Contribuția Dumneavoastră considerabil în organizarea și modernizarea științei și practicii medicale, pregătirea cadrelor științifice au fost înalt apreciate cu distincții, titluri onorifice, ordine și medalii: „Om Emerit al Republicii Moldova”, Laureat al Premiului de Stat, Eminent al Ocrotirii Sănătății, Ordinul Republicii, medaliile „Dimitrie Cantemir” și „Nicolae Testemițanu”, Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei. De asemenea, sunteți membru al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, Membru al Uniunii Internaționale Științifice pentru Studierea Populației, membru al Biroului Executiv al Societății Internaționale de Psihologie și Medicină Perinatală.
       La acest popas aniversar, ne face deosebită onoare să Vă transmitem sincere urări de bine și sănătate, prosperitate, bucurii și fericire alături de cei dragi.

       La Mulţi Ani, stimate Domnule Academician Gheorghe PALADI!