Mesaj de felicitare din partea Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, adresat acad. Ion Tighineanu, cu ocazia alegerii în funcția de președinte al AȘM

2019-04-15