A fost dat startul audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, finalizate în 2018

2019-04-12
 

La Academia de Științe a Moldovei au demarat audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, finanțate din bugetul de stat, finalizate în 2018. Audierile sunt organizate de secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate.

La audieri sunt prezentate rezultatele științifice ale proiectelor din cadrul Programelor de stat pentru anii 2017-2018; Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018; Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018; Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale; Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anii 2017-2018; Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare. 
 
Startul audierilor a fost dat la 11 aprilie 2018, în cadrul celor trei secții de științe ale AȘM, pe domenii. Doar în prima zi de audieri au fost prezentate 70 de rapoarte pe proiectele de cercetare în domeniul științelor biologice, agricole și medicinii (Secția științe ale vieții – 23 proiecte); în domeniul matematică și informatică (Secția științe exacte și inginerești – 15 proiecte); în domeniul patrimoniul național și dezvoltarea societății (Secția științe sociale, economice, umanistice și arte – 17 proiecte). În total, în perioada 11-19 aprilie, vor fi audiate 285 de proiecte. Orarul audierilor publice poate fi accesat aici.
 
La audieri participă conducătorii secțiilor, adjuncții conducătorilor secțiilor, secretarii științifici, precum și reprezentanți din partea ANCD. Rapoartele sunt prezentate de conducătorii proiectelor și sunt avizate de referenți, experți în domeniile de competență.
 
De menționat că audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de ANCD, în coordonare cu Academia de Științe a Moldovei, cu modificările ulterioare, și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM