Adunarea Generală a Secției științe exacte și inginerești a AȘM și-a desemnat candidatul pentru funcția de președinte al AȘM

2019-03-05
 

La 4 martie 2019, a avut loc Adunarea Generală a Secției științe exacte și inginerești a AȘM. Ședința a fost prezidată de vicepreședintele AȘM (conducătorul secției) acad. Ion Tighineanu.

Adunarea Generală a examinat trei chestiuni. În cadrul întrunirii a fost propus spre aprobare planul de activitate al Secției pentru anul 2019. Informația a fost prezentată de adjunctul conducătorului secției, dr.hab. Veaceslav Ursachi. Adunarea Generală a aprobat, de asemenea, Regulamentul cu privire la activitatea secției.
 
Punctul trei și cel mai important de pe agenda Adunării Generale a fost dedicat înaintării candidaților din partea secției la funcţia de preşedinte al AȘM. Responsabil de moderarea discuțiilor pe marginea acestui subiect a fost desemnat unul din membrii secției, acad. Ion Bostan.
 
Înainte de a trece la propunerile propriu-zise, acad. Mitrofan Cioban, ales săptămâna trecută în calitate de președinte al Comisiei pentru organizarea alegerilor președintelui AȘM, a venit cu unele precizări referitor la vârsta limită a candidatului, aspect discutat intens și în cadrul ședințelor anterioare. În acest sens, președintele Comisiei a dat citire unor prevederi din Codul muncii, Codului cu privire la știință și inovare, dar și următorului citat din Avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova: „…considerând statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, definit de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în coroborare cu semnificaţia sintagmei integratoare „unitate”, definită de art. 1 al Codului muncii, opinăm că, temeiul indicat la art. 82 lit. i) al acestuia este aplicabil, inclusiv raporturilor de muncă desfăşurate de către Preşedintele Academiei de Ştiinţe”.
 
În continuare, la funcția de președinte al AȘM, din partea Secției a fost propus acad. Ion Tighineanu, actualmente, președinte interimar al AȘM.
 
Propunerile au venit din partea acad. Sveatoslav Moscalenco, care a făcut o trecere în revistă a activității științifice a candidatului, acad. Mircea Bologa, acad. Nicolae Andronati. Totodată, o recomandare în susținerea candidaturii acad. Ion Tighineanu a venit din partea acad. Isaac Bersuker, care actualmente activează în SUA. Textul recomandării a fost dat citirii de către dr.hab. Veaceslav Ursachi.
 
Votul a fost deschis. În favoarea candidaturii acad. Ion Tighineanu, la funcția de președinte al AȘM, s-au pronunțat 33 membri ai Adunării Generale a Secției (două voturi abținere).
 
Astfel, candidatul Secției științe exacte și inginerești, la funcția de președinte al AȘM este acad. Ion Tighineanu. Domnul acad. Tighineanu a mulțumit membrilor Adunării Generale a secției pentru votul de încredere.
 
Precizăm că Adunările Generale în cadrul celorlalte două secții de științe vor fi convocate la 6 şi 12 martie.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM