A avut loc Sesiunea de constituire a Adunării Generale a Academiei de Științe

2019-01-25
 

La 24 ianuarie 2019 a avut loc Sesiunea de constituire a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. La ședința au fost prezenți 90 membri ai Adunării Generale, ceea ce constituie peste 2/3 din personalul scriptic al membrilor Adunării Generale, astfel încât sesiunea Adunării Generale a fost considerată deliberativă. De menționat, în context, că Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei este constituită din membri titulari, care astăzi numără 49 de membri titulari (academicieni); 29 de membri corespondenți și 45 de doctori habilitaţi şi doctori aleşi prin concurs. În total 123 de membri.

La lucrările Adunării Generale au fost prezenți consilierul principal de stat al prim-ministrului pe politici societale, dr. Viorelia Moldovanu-Bătrânac, secretarul de stat pentru cercetare şi învăţământ superior dr. Elena Belei (MECC),  președintele Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), dl Andrei Chiciuc, directorul general al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD), dl Dmitrii Parfentiev.
 
Lucrările sesiunii Adunării Generale au fost moderate de președintele interimar al AȘM, acad. Ion Tighineanu. În numele Prezidiului, membrilor titulari și corespondenți ai AȘM, președintele interimar a felicitat doctorii habilitați și doctorii în științe, aleși în calitate de membri ai Secțiilor de științe, devenind astfel și membri ai Adunării Generale – organul suprem de conducere a Academiei de Științe a Moldovei.
 
Înainte de a purcede la realizarea agendei de lucru, președintele interimar al AȘM a dat citire cererii de demisie prezentate de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, care printr-o dispoziție a sa, l-a desemnat în funcţia de preşedinte interimar al AŞM.
 
Academicianul a prezentat un raport, în care s-a referit la activitatea secțiilor de științe în urma reformei, atribuțiile acestora, stipulate în lege, care sunt de o importanță majoră pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a domeniilor de cercetare și inovare, rolul principal al AȘM fiind stabilirea priorităților şi evaluarea stării științei la nivel național, organizarea audierilor publice a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare etc. „Ca rezultat al implementării reformelor, domeniul cercetării, dezvoltării din țara noastră se regăsește actualmente pe o platformă cu câțiva piloni de bază, rolul fiecărui pilon fiind determinat de Codul cu privire la știință și inovare din 15 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu aceasta, elaborarea politicii naționale în domeniul cercetării și inovării este asigurată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), iar implementarea politicii statului și administrarea bugetului, aprobat pentru finanțarea proiectelor de cercetare, intră în atribuțiile Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), constituită de Guvern”, a menționat raportorul, subliniind în context calitatea Academiei de Științe de instituție publică de interes național, autonomă și independentă de autoritățile publice, apolitică, care reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării. Totodată, președintele interimar a remarcat că în condițiile actuale, prestația AȘM se manifestă, în primul rând, prin activitățile membrilor săi. În anul 2018, AȘM a contribuit la buna organizare a peste 50 de manifestări științifice naționale și internaționale, în comun cu institute de cercetare, universități, ONG-uri și academii, inclusiv de peste hotare, Academia de Științe regăsindu-se printre liderii naționali la compartimentul mediatizării rezultatelor cercetării. 
 
Subiectul cu privire la componența Secțiilor de științe ale AȘM a fost prezentat de Secretarul științific general al AȘM, dr. hab. Aurelia Hanganu. Dna Hanganu a informat că, potrivit art. 67 din Codul cu privire la Știință și Inovare, Adunarea Generală este alcătuită din membrii secțiilor de științe, care se constituie din membri titulari ai AȘM, membri corespondenți ai AȘM și câte 15 doctori habilitați şi doctori în fiecare secție, trecuți prin concurs, conform unui regulament aprobat prin hotărâre de Guvern. Luând în considerare repartizarea academicienilor, membrilor corespondenți pe secții și respectiv cei 45 doctori habilitați, veniți în secție, Adunarea Generală a luat act de cunoştinţă de componența nominală a fiecărei secții.
 
Totodată, Secretarul științific general al AȘM a felicitat asistența cu ocazia zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, care este și o zi istorică, cu o simbolistică aparte și care ar trebui să lase amprenta și asupra acestui înalt for academic, or academicienii sunt cei care trebuie să dea un exemplu, inclusiv de moralitate, spiritualitate și comportament civic în societate.     
 
În cadrul sesiunii a fost propus spre aprobare Statutul Academiei de Științe a Moldovei, prezentat de președintele interimar al AȘM, acad. Ion Tighineanu. Subiectul dat a stârnit discuții aprinse în rândul unor membri ai Adunării Generale, care nu au fost întru totul de acord cu modificările introduse de Comisia care a lucrat asupra elaborării documentului și au venit cu o serie de propuneri, care, în opinia lor, ar îmbunătăți calitatea actului normativ intern. Printre cei care au luat cuvântul pe marginea noului document s-au numărat: academicienii Teodor Furdui, Andrei Eșanu, Valeriu Pasat, Sveatoslav Moscalenco, Leonid Culiuc, Mitrofan Ciobanu, Ion Bostan, Gheorghe Rusnac, Eugen Doga ș.a. Propunerile vorbitorilor au fost puse la vot, iar la întrebările apărute în procesul discuțiilor a răspuns șefa Secției juridice şi resurse umane al AȘM, dna Angela Belinschi. O parte din propuneri au fost susținute de membrii Adunării Generale, astfel Statutul a fost aprobat cu majoritatea de voturi.
 
Totodată, unii membri ai AȘM au dorit să-și expună opinia cu privire la situația actuală în Academia de Științe, pornind de la evenimentele din ultimii ani și situația în care a ajuns instituția la ora actuală, inclusiv, problemele apărute după prezentarea demisiei președintelui Gheorghe Duca, legalitatea alegerii, din rândul doctorilor și doctorilor habilitați a unor membri în cadrul secțiilor de științe ale AȘM, care în opinia lor, au fost aleși clandestin, netrasparent și care nu meritau să facă parte din secțiile de științe ale AȘM etc. Nemulțumirile au fost exprimate de academicienii Andrei Eșanu, Valeriu Pasat, Boris Gaina, Leonid Culiuc, Constantin Gaindric, m.c. Demir Dragnev ș.a. Adunarea Generală a luat act de cele expuse, urmând ca, în proximele ședințe, să se revină la luarea unor decizii.
 
Adunarea Generală a aprobat cu o majoritate de voturi și efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului, subiect prezentat de Secretarul științific general al AȘM, dr. hab. Aurelia Hanganu.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM