Întrevederea conducerii AȘM cu conducerea ANACEC

2019-01-21
 
Președintele interimar al AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut, la 21 ianuarie 2019, o întrevedere  cu Președintele Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC), Andrei Chiciuc, pe dimensiunea evaluării în cercetare. La întrevedere a participat Secretarul științific general al AȘM, dr.hab. Aurelia Hanganu.
 
Potrivit părților, scopul vizitei a fost de a fortifica sau a extinde relațiile instituționale, cu sporirea nivelului de participare a Academiei de Științe a Moldovei în activitățile desfășurate de ANACEC cu scopul evaluării în cercetare. 
 
În cadrul întrevederii au fost discutate mai multe probleme ce solicită implicarea ambelor instituții. Unul din principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii a vizat  Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de profil ale ANACEC, regulament ce a parcurs etapa discuțiilor publice și urmează a fi aprobat prin decizia Guvernului. Președintele ANACEC a propus implicarea experților AȘM în activitățile Comisiilor de profil și Comisiilor de experți ale ANACEC și ajustarea cerințelor privind acordarea titlurilor științifice în Republica Moldova la rigorile Uniunii Europene. „Noi ne dorim să fie prezenți cei mai de vază cercetători din Republica Moldova, nume notorii care să se regăsească atât în comisiile de profil, cât și în comisiile de experți”, a punctat președintele ANACEC.
 
Un subiect nu mai puțin important dezbătut la întâlnire a fost Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, regulament aprobat prin decizia Consiliului de administrare al ANACEC. Agenția a venit cu un demers care, în opinia președintelui ANACEC, nu se prea practică în Republica Moldova. Potrivit acestuia, Comisia de expertizare urmează să aibă un președinte numit de Prezidiul AȘM, comisia, respectiv, să fie constituită din trei membri delegați de la secțiile de știință ale AȘM, trei membri delegați de la Consiliul Rectorilor și doar un singur membru să fie din cadrul Agenției. Astfel, precizează dl Andrei Chiciuc, delegând responsabilitatea către toți factorii interesați în acest domeniu, Agenției îi revine responsabilitatea monitoring-ului și managementul acestei activități. Propunerea, a fost salutată de conducerea AȘM. 
Pe parcursul discuțiilor a apărut un alt subiect important, pe care părțile intenționează să-l abordeze în cadrul ulterioarelor discuții cu MECC. Este vorba despre necesitatea unui cadru legal care va permite crearea consorțiilor universitare și de cercetare. „Aceasta este pentru a permite universităților, institutelor de cercetare, cadrelor didactice, celor din business, de a utiliza baza materială, ca să nu întâmpine dificultăți, să activeze atât în cercetare, cât și în procesul didactic, pentru că astăzi există acest impediment”, a subliniat președintele ANACEC. Ideea a fost, de asemenea, salutată de conducerea AȘM, astfel încât după o discuție cu reprezentanții MECC, problema să fie soluționată.
 
Academicianul Ion Tighineanu i-a mulțumit președintelui ANACEC pentru că a dat curs invitației de a avea acest dialog ce a inclus probleme importante pentru activitatea ambelor entități, dar și pentru deschidere către o colaborare eficientă, cu implicarea Academiei de Științe, fapt ce va contribui la   sporirea nivelului de participare a Academiei în activitățile desfășurate de ANACEC în domeniul cercetării și inovării.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM