Ședința festivă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare din 9 noiembrie 2018

2018-11-09

La 9 noiembrie curent, ora 10.00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 1) va avea loc ședința festivă a a Academiei de Științe a Moldovei dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

ÎN PROGRAM

  • Cuvânt de inaugurare. Acad Gheorghe DUCA, președinte al AŞM
  • Înmânarea Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2017.
  • Înmânarea însemnelor de Doctor Honoris Causa al AȘM maestrului Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”.
  • Concert cu Orchestra Naţională de Muzică Populară „Lăutarii”.

La şedinţă sunt invitaţi reprezentanții autorităților publice centrale și locale, membrii titulari și corespondenți ai AȘM, conducători și secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe, rectori și prorectori ai universităților, directorii și secretarii științifici institutelor de cercetare, şefii de direcţii, cercetători științifici, doctoranzi, studenți, masteranzi, precum și oameni de cultură și din mediul de afaceri.