Raport sumar pe rezultatele proiectului " Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane asociat unor contaminanţi din produse alimentare locale de origine vegetală şi animală"

2018-11-07

 Obiectivele proiectului:

Evaluarea nivelului de contaminare a produselor alimentare de origine vegetală şi animală cu reziduuri de pesticide organofosforice şi unele metale grele; estimarea riscului acţiunii contaminanţilor investigaţi pentru sănătatea umană; consolidarea cooperării ştiinţifice şi activităţii comune de cercetare ca suport fezabil la elaborarea proiectelor internaţionale şi Programului Orizont 2020.

Termenul executării:

01.09.2016 –31.08.2018

Detalii