Raport sumar pe rezultatele proiectului: „Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la fermentarea biomasei (ALGAE-CO2)”

2018-11-07

Obiectivele proiectului:

Creșterea eficientei energetice a instalatiilor de biogas / ecologizarea proceselor de fermentatie enzimatica alcoolica prin reducerea gazelor cu effect de seră rezultate din biotehnologiile de valorificare a deşeurilor agroindustriale şi producerea de produse utile, pe baza unor soluţiii inovatoare, bazate pe abordarea integrată a reducerii impactului CO2 din emisiile atmosferice ale industriilor de fermentare alcoolică şi metanogenă, deversărilor de deşeuriuri lichide in obiectele acvatice, utilizarea deşeurilor agro-industriale ca mediu nutritiv pentru cultivarea microalgelor şi obţinerea de produse animaliere, avicole şi alte utilizări agroindustriale, precum şi generarea de surse regenerabile de energie.

Termenul executării:

1 septembrie 2016 - 31 august 2018

Detalii