Valeriu Cuşnir - 60 de ani!

2018-06-13

 

Stimate Domnule Director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, doctor habilitat, profesor universitar Valeriu CUŞNIR,

Cu prilejul frumosului jubileu de 60 de ani, Vă adresăm sincere şi călduroase felicitări.

În calitate de director al unui important institut de cercetare, desfăşuraţi o activitate fructuoasă, exprimată printr-un management eficient, aplicarea unor metode moderne de gestiune. Comunitatea academică apreciază înalt rezultatele pe care Institutul de Cercetari Juridice şi Politice le-a obţinut pe parcursul anilor. Înalta apreciere şi consideraţie de care Vă bucuraţi sunt generate, de asemenea, de bunăvoinţa şi cumsecădenia care Vă caracterizează – frumoase calităţi umane care Vă călăuzesc în viaţă.

Suntem fermi convinşi că în condiţiile noi de activitate a institutelor de cercetare colaborarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Cercetări Juridice şi Politice va fi una constructivă, pe măsura aşteptărilor şi va servi în calitate de exemplu de solidaritate profesională. Această convingere este consolidată de faptul că Vă bucuraţi de o binemeritată apreciere din partea comunităţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare nu doar din domeniul dreptului, dar şi din alte domenii ale ştiinţei, fiind considerat un adevărat profesionist, autor de lucrări ştiinţifice de valoare şi făuritor al generaţiilor noi de cadre de înaltă calificare.

La acest popas aniversar, Vă exprimăm întreaga consideraţie faţă de activitatea Domniei Voastre şi Vă urăm multă sănătate şi rezultate fructuoase pe tărâmul organizării ştiinţei şi cercetării.

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei