Mesaj de felicitare al Președintelui Republicii Moldova cu prilejul Zilei Academiei de Științe a Moldovei

2018-06-12

Stimați membri ai comunității academice moldovenești,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale felicitări cu ocazia fondării Academiei de Științe a Moldovei – unica instituție publică de interes național în sfera științei și inovării, leagănul spiritualității și creației științifice autohtone.

Este un lucru de netăgăduit faptul că un stat poate deveni cu adevărat competitiv numai în cazul în care la baza dezvoltării lui se află un permanent spirit înnoitor, când inovațiile cuprind şi sferele tehnologiilor, şi ale economiei, şi domeniul administrației publice, şi cel al creșterii umane, iar rolul Academiei de Științe în societatea moldovenească este tocmai de a ridica la nivelul competitivității statul Republica Moldova.

Creată în îndepărtații ani 40 ai secolului trecut, când se sădeau germenii științei autohtone, Academia de Științe a Moldovei nu numai că a evoluat sigur în timp, dar și-a dobândit noi perspective de afirmare. Istoria devenirii pe arena națională și internațională a sectorului academic al științei din Republica Moldova este marcată de perioade de glorie, când dezvoltarea științei cunoaște adevărate erupții, iar rezultatele contribuie la valorificarea patrimoniului și la prosperitatea Republicii Moldova.

Astăzi, când celebrăm cel mai înalt for științific al țării, omagiem, de fapt, oamenii care se dedică activității de cercetare – savanții de ieri și de azi, colaboratorii din institutele afiliate și cercetătorii din universități. Ferma mea convingere este că investițiile în cunoștințe, în om, în cugetul lui constituie un lucru dintre cele mai nobile și mai avantajoase. Este de datoria noastră să păstrăm continuitatea intelectuală, tradiția spirituală cu privire la valoarea cunoașterii științifice, să asigurăm protecția drepturilor de autor în interiorul țării și să apărăm interesele legale ale acestora peste hotare.

Cu prilejul fondării Academiei de Științe a Moldovei, Vă urez sănătate, putere fizică și creativă, forțe inepuizabile în nobila Dumneavoastră activitate spre binele statului și al cetățenilor Republicii Moldova.

Igor DODON,
Președintele Republicii Moldova