Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Academiei de Științe a Moldovei

2018-06-11

Distinși membri ai Academiei de Științe a Moldovei și ai comunității științifice,

A devenit deja o frumoasă tradiție ca la 12 iunie membrii forului academic, comunitatea științifică din țară și toți cei care au îmbrățișat activitatea de cercetare să marcheze Ziua Academiei de Științe a Moldovei – veritabil for științific de consacrare, simbol al spiritualității și creației autentice.

Acest eveniment constituie un bun prilej pentru a celebra personalitățile notorii care, prin obținerea de noi cunoștințe și elaborarea de noi tehnologii, şi-au adus contribuția la dezvoltarea științei și la promovarea valorilor comunității academice.

În calitatea sa de instituţie publică de interes național care reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării, în comun cu universităţile şi instituţiile de cercetare, prin potenţialul lor de cunoaştere ştiinţifică, Academia de Științe se implică activ în viaţa societății și contribuie la progresul și prosperitatea Republicii Moldova.

În același timp, membrii comunității academice îşi au rolul său în sensibilizarea societății civile și a clasei politice, prezentându-se ca factor de coagulare și de mediere.

Cu prilejul aniversării Zilei Academiei de Științe a Moldovei, Vă exprimăm alese sentimente de considerație și prețuire pentru profesionalism, responsabilitate și dăruire de sine în activitatea de cercetare, pentru realizările importante ce au dus la dezvoltarea științei și tehnologiilor în Republica Moldova.

Vă urăm sănătate și energie, mult succes și inspirație în procesul de cercetare și în realizarea aspirațiilor creative, pentru a obţine noi reușite în dezvoltarea societății cunoașterii.

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei