Marcând Ziua Europei, contribuim la consolidarea vocației europene a poporului Republicii Moldova

2018-05-11
 

La 10 mai 2018, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifico-practică internațională, dedicată Zilei Europei și Centenarului Statului Național Unitar Român „Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere: oportunități și constrângeri interne și externe”.

Evenimentul științific, consacrat marcării Zilei Europei în Republica Moldova, a ajuns la cea de-a XI-a ediție și a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice și Politice, în comun cu cei mai fideli parteneri: România - Centrul de Economia Industriei și Serviciilor a Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române și Universitatea Româno-Americană; Belarus - Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe; Republica Moldova - Institutului de Istorie al AȘM, Secția de Filozofie; Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”.
 
În cuvântul său inaugural, directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, dr.hab., prof. univ. Valeriu Cușnir, a adresat participanților un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Europei, salutând prezența oaspeților de peste hotare, la un eveniment care a devenit deja o frumoasă tradiție a ICJP. „Ne-am întrunit în cadrul acestui eveniment științific internațional să marcăm Ziua Europei, să sărbătorim pacea și unitatea în Europa, or, idealul părinților fondatori era Europa unită, pașnică și prosperă. Ziua Europei semnifică și o Victorie asupra războiului, or, Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse pe continent, pentru a preveni un război asemeni celui de-al Doilea Mondial”, a subliniat prof. Cușnir. Totodată, directorul ICJP a remarcat, că în acest an celebrăm Centenarul Marii Uniri, astfel încât forul științific respectiv se desfășoară sub auspiciile acestui important eveniment istoric, care, prin măreția sa, prin caracterul său integrator și edificator, a marcat profund istoria națiunii române.
 
Chiar dacă istoria a decis altfel, decât și-au dorit locuitorii acestui spațiu, dezvoltarea Republicii Moldova, consideră prof. Valeriu Cușnir, poate fi asigurată doar prin realizarea parcursului european, integrării europene, având ca prioritate implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, deziderat conținut în genericul conferinței care va lua în dezbaterea cele mai actuale subiecte care preocupă comunitatea noastră. Despre toate aceste aspecte importante și actuale, prof. Cușnir a conferențiat în intervenția sa intitulată „Asocierea la Uniunea Europeană – factor important privind consolidarea regimului de protecție a drepturilor omului în Republica Moldova.
 
Cu titlu de concluzie, Prof. Valeriu Cușnir a menționat că „rădăcinile națiunii române se regăsesc în limbă, origine, religie, cultură, tradiții, cutume etc., care sunt identice pentru comunitatea majoritară din Republica Moldova și care în mod firesc este parte a acestei națiuni, fundamentând astfel unitatea națională a Republicii Moldova și României și justificând fără rezerve aspirația și dreptul la reîntregirea Țării”. În această ordine de idei, profesorul Valeriu Cușnir a relevant că rolul comunității academice vizează asistență, consultanță, contribuții prin analiză și evaluare, prin recomandări etc., pentru autorități, comunitate, întru soluționarea problemelor social-politice și economice și asigurarea integrării comunității în spațiul european.
 
La deschiderea lucrărilor evenimentul științific internațional a participat m.c. Victor Moraru, coordonator al Secţiei știinţe economice şi sociale. Domnia Sa a salutat prezența colegilor și prietenilor din România și Belarus la conferință, dar și al reprezentanților societății civile, diferitor instituții și centre care, în activitatea lor de cercetare, sunt preocupate de problematica abordată. În acest sens. M.c. Moraru a specificat că orice reuniune științifică, este o oportunitate și o posibilitate de a face un schimb de păreri, de opinii, de a vedea, analiza și identifica soluții pentru  anumite probleme. „Această conferință, devenită deja tradițională, va oferi posibilitatea să demonstrăm că sfera academică este sensibilă la solicitările și la acele întrebări care frământă societatea și mediul academic ar putea să vină cu unele răspunsuri care ar clarifica unele aspecte complexe și dificile, dar importante”, a precizat m.c. Victor Moraru. De asemenea, prof. Moraru a prezentat comunicarea științifică cu genericul „Principiile europenizării între teorie și practică”.
 
Dr. hab., Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice si Politice și co-moderator al sesiunii în plen a conferinței, a remarcat că ediția curentă a manifestărilor științifice consacrate marcării Zilei Europei în Republica Moldova, este cea inițiată în 2008, împreună cu dr. Ion Rusandru, Svetlana Rusnac ș.a. Treptat, evenimentul a prins contur, devenind astfel o tradiție, prin care experții din cadrul institutului, împreună cu partenerii săi, încearcă să demonstreze  ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. „Eu aștept cu interes cum vom marca noi Ziua Europei în anul 2019, în contextul unor evenimente din toamna- iarna anului acesta, care va fi configurația politică. Cu certitudine, însă, indiferent de ceea ce va fi la guvernare, la Academia de Științe, institutul nostru va continua să marcheze acest eveniment pentru a contribui la consolidarea vocației europene a poporului Republicii Moldova, acesta fiind și un element al interesului național. Dr.hab. Victor Juc a susținut comunicarea științifică privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: oportunități și deficiențe.            

Fiind prezent pentru al doilea an consecutiv la conferință, dr. Iuliu Marin Ivănescu, prodecan, Universitatea Româno-Americană, a transmis distinsei asistențe un mesaj din partea rectorului, prof. univ., Ovidiu Folcuţ, trecând în revistă și câteva idei ce se desprind din cercetările comune cu ICJP, derulate în ultimii trei ani, în cadrul unor proiecte de cercetare. Iar ca o continuare a comunicării prof. Victor Juc, dr. Ivănescu s-a referit la rolul pe care îl poate avea România, începând cu 1 ianuarie 2019, când va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, exprimând certitudinea că aceasta poate fi o șansă pentru a relansa și promova o politică europeană mult mai coerentă pe zona din vecinătate.
 
Lucrările Conferinței s-au desfășurat în cadrul a trei secțiuni: Științe politice și relații internaționale; Economie și sociologie; Cercetări filosofice. Temele abordate au vizat un spectru larg de probleme, precum: „Instrumente de integrare în epoca de informații: noi oportunități și noi riscuri” (dr. Anatolii Lazarevici, director al Institutului de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus; „Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană: percepții și așteptări. Experiența României” (Muscalu Mihai-Sabin, doctor în economie, director al Centrului de Economia Industriei şi Serviciilor din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române; „Determinante socio-ecologice ale proceselor geopolitice” (Alexandr Cervinskii, doctor în filosofie, conferențiar universitar, cercetător științific superior al Institutului de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus); „Progrese și regrese în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” (Groza Iulian, director executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene din Moldova; „Opoziția politică în societatea tranzițională contemporană” (Rusandu Ion, doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP); „Unele considerente privind reformarea elitei politice în contextul modernizării statului Republica Moldova” (Varzari Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, cercetător științific principal al Centrului Cercetări Politice si Relații Internaționale al ICJP); „Dimensiuni și efecte ale cooperării internaționale în contextul evoluțiilor social – politice din Republica Moldova” (Ciumac Svetlana, doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice si Politice) ș.a.          
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM