Mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere adresat academicianului Ion ABABII

2018-02-12
 

 Mult stimate academician Ion Ababii,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, din numele comunității științifice, cordiale felicitări cu ocazia aniversării pe care o marcați.
 
Grație calităților alese cu care ați fost înzestrat, precum și deosebitelor capacități manageriale și de cercetare  ați devenit un nume de referință în  domeniul medicinii. Sunteți unul dintre întemeietorii şcolii academice de otorinolaringologie, dar şi un excelent organizator al domeniului căruia V-ați dedicat, contribuind semnificativ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și desfășuând o prodigioasă activitate științifico-organizatorică în calitate de rector al USMF ,,Nicolae Testimițeanu”.
 
Cu acest prilej, precum și în semn de prețuire pentru anii dedicați științei, Vă dorim multă sănătate, mari succese în realizarea planurilor de viitor, noi împliniri, liniște și pace alături de cei dragi.
 
La mulți ani!
 
Academician Gheorghe Duca,
Președintele Academiei de Științe a Moldovei