Savanți care au plecat dintre noi în 2017

2017-12-31

28 Ianuarie – Ion UNGUREANU, Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei, renumit artist și om de stat.

24 Martie – Pavel VLAD, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, chimist cu renume mondial.

2 Aprilie – Valeriu CANŢER, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, personalitate marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel internațional.

26 Aprilie – Alexandru CIUBOTARU, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, fondator al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei, om de știință recunoscut în țară și peste hotarele ei, ilustru specialist în domeniul embriologiei, cariologiei, citogeneticii și biotehnologiei vegetale, specialist cu merite deosebite în proiectarea și amenajarea spațiilor verzi.

2 Mai – Petru GAȘIN, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, titular al Universității de Stat din Moldova.

14 Mai – Evghenii LVOVSCHI, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, personalitate marcantă a științei și educației din Republica Moldova, recunoscut savant în domeniul mecanicii structurilor și ingineria construcțiilor.

6 August – Gheorghe MERENIUC, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, cercetător științific coordonator, șef de laborator al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei, specialist în domeniul mediului ambiant.

31 August – Lidia TODERAȘ, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, cercetător științific în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei.

27 Septembrie – Zinaida ANESTIADI, doctor habilitat în științe medicale, profesor, specialist în domeniul endocrinologiei.

5 Octombrie – Valerian DOROGAN, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, prorector pentru cercetare și doctorat al Univesității Tehnice din Moldova

22 Noiembrie – Ion LUPAN, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, reputat stomatolog și chirurg pediatru oro-maxilo-facial.

7 Decembrie – Alexandru MOȘANU, istoric și om politic, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, membru de onoare al Academiei Române, primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova.

16 Decembrie – Ion HĂBĂȘESCU, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, fost director al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”.

16 Decembrie – Andrei GALBEN, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, fondator și rector al Universității Libere Internaționale din Moldova.

18 Decembrie – Constantin EȚCO, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef al Catedrei de management și psihologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, deținător al Medaliei AȘM „Dimitrie Cantemir”.

24 Decembrie – Ionel Valentin VLAD, academician, profesor universitar, președinte al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei.