Conferința Științifică consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei

2017-11-13
 

Joi, 16 noiembrie 2017, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) își va ține lucrările cea de-a XV-a ediție a conferinței științifice Filosofia și Perspectiva Umană, consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei.           

PROGRAM
9.30 – 9:55 Înregistrarea participanților
10.00 – 13:00 Desfășurarea lucrărilor conferinței
13.15 – 13:45 Lansare de carte
 
DESCHIDEREA SESIUNII ȘTIINȚIFICE:
Ana PASCARU, dr. hab., şef Sector Filosofie, Institutul de Istorie AȘM
Victor ȚVIRCUN, dr. hab., coordonator, Secția Științe Umanistice și Arte AȘM
Gheorghe COJOCARU, dr. hab., director, Institutul de Istorie AȘM
Tatiana POTÂNG, dr., prorector, Universitatea AȘM
 
Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a două module:
Modulul I: Filosofia în lumea contemporană
Moderator - Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab. în filosofie, prof. univ.
 
Modulul II: Filosofia și Educația
Moderator
Vitalie OJOVANU,
dr. hab., conf. univ.
 
  
La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM