Mesajul de felicitare al Preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca cu ocazia Zilei Internaţionale şi Naţionale a Ştiinţei

2017-11-10

An de an, la 10 noiembrie, comunitatea ştiinţifică internaţională marchează Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare. Solidară valorilor ştiinţifice mondiale, comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova consemnează, deja al şaptelea an consecutiv, acestă sărbătoare a cugetului, creaţiei şi inteligenţei umane.

Ziua ştiinţei, a cercetătorilor şi inovatorilor este o oportunitate de a constata că ştiinţa naţională se îndreaptă cu optimism şi consecvenţă spre obiective promiţătoare la standarde europene, obţinerea vizibilităţii internaţionale prin numeroase colaborări, proiecte şi parteneriate şi tinde, totodată, să devină, în plan naţional, un relevant factor social.
 
Ziua mondială a ştiinţei este, de asemenea, un un bun prilej de a medita asupra a ceea ce avem de făcut, de a ne seta noi obiective, de a ne antrena în noi provocări şi de a ne orienta spre noi iniţiative.
 
Cu această ocazie, îmi exprim respectul şi admiraţia faţă de oamenii de ştiinţă, cadrele didactice universitare, experţi în domeniul ştiinţei şi inovării care-şi dedică timpul şi energia activităţii de cercetare, una ce implică dăruire, minuţiozitate şi perseverenţă.
 
În contextul unei societăţi bazată pe cunoaştere, în care ştiinţa trebuie să fie un suport solid pentru toate sferele umane de activitate şi un catalizator al dezvoltării acestora, importanţa activităţii Dumneavoastră este incontestabilă. De aceea, pentru a fi un pilon ferm şi de încredere în dezvoltarea prosperă a ţării este nevoie să ne consolidăm în vederea realizării şi promovării aspiraţiilor noastre ştiinţifice, implementării rezultatelor obţinute în economia naţională şi stabilirii unui dialog eficient între ştiinţă şi societate.
 
Am speranţa că viitorul ne va întâmpina cu realizări de succes, cu schimbări benefice şi constructive, de aceea doresc tuturor oamenilor de ştiinţă, multă sănătate, să înaintaţi şi să progresaţi în activitatea de cercetare cu aceeaşi dorinţă de muncă, entuziasm şi optimism, să vă bucuraţi de aprecierea pe care o meritaţi şi să rămâneţi mereu acele minţi luminate, generatoare de idei ingenioase, inspiraţie şi frumos.
 
Academician Gheorghe DUCA
Președintele Academiei de Științe a Moldovei