Institutul de Matematică și Informatică al AȘM a organizat cea de-a III-a ediție a Conferinței internaționale privind bazele matematice ale informaticii

2017-11-09
 

Astăzi, 9 noiembrie curent, la Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, și-a deschis lucrările cea de-a III-a ediție a Conferinței internaționale cu genericul „Bazele matematice ale informaticii”. Evenimentul reunește savanți din mai multe țări prezenți în sală, precum și cu intervenții și prezentări online. Astfel, colegi din Franța, Austria, SUA, Finlanda etc. vor fi alături prin intermediul rețelelor comunicaționale și informaționale. Fiind un institut de informatică, organizatorii au decis să profite din plin, în sensul bun al cuvântului, de toate avantajele pe care le oferă tehnologiile informaționale.   

Lucrările conferinței au fost inaugurate printr-o sesiune specială, dedicată aniversării a 70-a a academicianului Academiei Române, Florin Gheorghe Filip, care este și membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Acad. Florin Gheorghe Filip este un reputat cercetător cu rezultate remarcabile în domeniul suportului informatic pentru luarea deciziilor, precum și în multe alte domenii, autor a 13 monografii, conducător de doctorat etc.
 
Directorul Institutului de Matematică și Informatică, m.c. Svetlana Cojocaru, care a moderat lucrările conferinței, a menționat faptul că academicianul Florin Gheorghe  Filip a fost un sprijin sigur pentru institut pe parcursul a 26 de ani. Domnia Sa a contribuit la realizarea diferitelor proiecte de colaborare, inclusiv, fiind membru al consiliilor științifice pentru susținerea tezelor de doctorat, în special, celor de doctor habilitat, unde este necesară implicarea persoanelor cu calificare foarte înaltă. „Ne-a ajutat la publicarea lucrărilor în revistele editate sub egida dumnealui, reviste cu factor de impact și care, evident,sunt foarte prestigioase”, a subliniat directorul Cojocaru, cu titlu special specificând că savantul român i-a propus personal să scrie un capitol în una din monografiile sale, fapt cu care mă mândrește și îi face și o deosebită onoare.
 
La deschiderea evenimentului a participat președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a adresat un mesaj de salut participanților la for, dorind succes lucrărilor conferinței. Președintele Duca a remarcat că evenimentul respectiv este un prilej oportun de a evoca o personalitate complexă a cercetării științifice și învățământului din România şi anume cea a domnului academician Florin Gheorghe Filip. Cu toată dificultatea de a cuprinde toate dimensiunile activităţii unei personalităţi de talia academicianului Florin Filip, președintele AȘM și-a asumat misiunea onorantă de evoca măcar succint parcursul intens și dinamic, formarea şi evoluţia profesională a academician Florin Filip. Deși nu a redat decât foarte succint parcursul de succes al unei personalități reprezentative pentru știința şi învățământul superior românesc, precum cea a acad. Florin Filip, din Laudatio prezentat de președintele AȘM s-a conturat clar mesajul, că prin multă muncă, dăruire, insistenţă şi perseverenţă, savantul Filip s-a impus, pe parcursul unei activităţi de peste 40 de ani, drept un reputat om de ştiinţă, pedagog, manager, reuşind, prin multitudinea preocupărilor şi intereselor să susţină şi promoveze dezvoltarea societății informaționale bazate pe cunoaștere, precum şi consolidarea mecanismelor educaţionale naţionale. „Prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment ne onorează şi este semnul unei frumoase colaborări pe care o preţuim. Vă mulţumim pentru ocazia pe care ne-o oferiţi de a ne îmbogăţişi inspira din distinsele Dumneavoastră calităţi şi vasta Dumneavoastră experienţă”, a menționat președintele Duca.
 
În semn de înaltă considerație, pentru colaborare îndelungată și fructuoasă cu Academia de Științe a Moldovei, suportul acordat Bibliotecii Științifice (Institut), precum și cu ocazia aniversării a 70-a din ziua nașterii, președintele AȘM i-a conferit doctorului în automatică, membru titular al Academiei Române, Florin Gheorghe Filip Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”. Cu prilejul aniversării, președintele AȘM i-a dorit septuagenarului multă sănătate, însoţită de mult entuziasm şi putere de muncă pentru a atinge noi reuşite.
 
Onorat să adreseze un mesaj academicianului Florin Gheorghe Filip a fost și m.c. Constantin Gaindric. Deși se cunoaște foarte bine faptul că acad. Florin Filip a dobândit demult calitatea de personalitate remarcabila a ştiinţei, inclusiv prin multitudinea de monografii, preocupări de a promova dezvoltarea societății informaționale, luări de decizii etc., m.c. Gaindric a avut misiunea importantă de a evoca personalitatea complexă a savantului și colegului Florin Filip. Savantul a punctate tapele activităţii ştiinţifice, rezultatele remarcabile, dar a remarcat și sprijinul constant acordat de colegul și prietenul român, de care s-a bucurat institutul pe parcursul anilor.
 
La rândul său, acad. Florin Filip a mulţumit tuturor pentru cuvintele calde de apreciere adresate, exprimând onoarea pentru înaltul gest de considerație din partea conducerii AȘM, de a i se conferi o distincție academică. „Am fost copleșit de cei care au vorbit aici. Vă mulțumesc dl președinte Duca, conducerii institutului, poate a fost prea mult pentru un singur om să audă atâtea aprecieri pozitive. Nu știu ce să spun, decât mulțumesc și vă rog să contați pe mine în continuare”, a spus acad. Filip. Și chiar dacă nu mai este directorul Bibliotecii, a promis să vină în continuare la Academie și să contribuie la întărirea comunității științifice din Republica Moldova și a legăturilor cu comunitatea științifică din România, mărturisind colegilor că oricum în Chișinău a venit de mai multe ori, decât la Iași,        

Academicianul Florin Filip a prezentat o comunicare științifică, ce se referă la domenii de automatizare, management, luarea deciziilor, domeniu cu care savantul s-a ocupat toată viața, dar a venit cu o viziune interesantă, foarte proaspătă, invocând nu doar trecutul și realizările care au fost până acum, dar și trasând căi pentru viitor.         
 
Agenda evenimentului a continuat cu o serie de prezentări din domeniul cercetării, modelelor de formale de calcul. Conferința durează două zile, participanții fiind organizație și în ateliere dedicate, inclusiv, sistemelor informatice în medicină. Atelierul este organizat în comun cu compania RomSoft din Iași. „Avem și noi un mare interes să stabilim contacte noi cu sectorul real de economie, cel care se referă la industria tehnologiilor informaționale. Sperăm ca acest workshop să pună baza unei colaborări viitoare. De asemenea, avem un grup și colaborări foarte bune cu  cercetătorii de peste hotare care se referă la modelarea calculatoarelor viitorului, cele care vor funcționa nu pe piese electronice, dar pe elemente biologice inspirate de structura celulei vii, ADN etc.”, a menționat directorul institutului, m.c. Svetlana Cojocaru.    
 
Consiliu Institutului de Matematică și Informatică a luat decizia de a-i oferi acad. Florin Gheorghe Filip Placheta de Onoare a Institutului de Matematică și Informatică și, respectiv, Diploma, pentru ]ntreaga activitate profesională, consemnată prin rezultate remarcabile în cercetare și o consecventă promovare a imaginii și intereselor institutului, dar și cu ocazia aniversării a 70-a din ziua nașterii. Placheta se acordă în exclusivitate personalităților din exteriorul institutului care au dat dovadă atât de rezultate performante în cercetare, cât și de sprijin permanent al institutului.       

Galerie foto
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM