A fost lansat volumul „Biserica Ortodoxă din Moldova și statul. Credință și Cunoaștere”

2017-09-05
 

 Academia de Științe a Moldovei și Mitropolia Moldovei au lansat volumul de articole ale Conferinţei Ştiinţifice Naţionale „Biserica Ortodoxă din Moldova și statul. Credință și Cunoaștere”. Evenimentul de lansare a avut loc la 5 septembrie 2017, în incinta Mitropoliei Moldovei, la care a participat conducerea Academiei, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, ÎPS Vladimir, ierarhi și clerici, academicieni, reprezentanți ai mediului universitar, studenți de la teologie.

Volumul lansat conține materiale ştiinţifice prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională „Biserica Ortodoxă din Moldova şi Statul. Credinţă şi Cunoaştere”, un eveniment-premierăorganizat, în comun, de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Mitropolia Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 11 octombrie 2016, consacrat aniversării a XXV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.
 
Moderatorul evenimentului, dr.hab., prof. Victor Țvircun, coordonator al Secției științe umanistice și arte a AȘM, dar și coordonator al volumului, a exprimat gratitudine persoanelor care au participat anul trecut la conferința națională, dedicată problemei credinței și cunoașterii, dar și pentru că activitatea de anul trecut s-a încununat cu editarea acestui volum de materiale științifice de valoare. În contextul importanței desfășurării conferinței, prof. Țvircun a ținut să sublinieze că pentru prima dată un eveniment de atare amploare, a întrunit savanți, cercetători atât din partea comunității științifice, cât și Mitropoliei Moldovei, lucru ce oferă posibilitatea de a face o retrospectivă a relațiilor care au fost, în trecut, între biserică și stat, evocând unele aspecte ce se referă la starea actuală, dar și relațiile de viitor dintre biserică și stat. „Mă bucur că noi am conștientizat faptul că fără credință știința este goală, dar și fără știință sau cunoaștere credința nu poate prospera, dezvolta și întări”, a menționat profesorul. Cu titlu special, coordonatorul lucrării, a remarcat că desfășurarea conferinței, dar și lansarea volumului, ar fi fost imposibile fără suportul, sub toate aspectele care se impun la organizarea unor evenimente de rezonanță, a conducerii AȘM, în persoana președintelui, acad. Gheorghe Duca, fără sprijinul și îndrumarea Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, dar și fără asistența și implicarea dedicată a mai multor persoane atât din partea Academiei, cât și Bisericii. Dl Țvircun a exprimat speranța ca această lucrare să fie necesară deopotrivă celor care activează în instituțiile de cercetare și Bisericii Ortodoxe din RM.
 
În cadrul evenimentului de lansare a luat cuvântul Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, care a reiterat importanța conferinței din octombrie trecut, la care au participat numeroși reprezentanți ai Bisericii, Academiei, unde s-au discutat probleme despre viața noastră în societate, a Bisericii Ortodoxe din Moldova, participarea Bisericii Ortodoxe în viața țării, despre efortul clericilor de a păstra credința ortodoxă etc. Iată că la un an distanță, s-a editat această lucrare cu materialele conferinței care, speră Înalt Preasfințitului, vor fi utile pentru toți. Mitropolitul a mulțumit președintelui AȘM pentru bunăvoința pe care o manifestă față de Biserica Ortodoxă, pentru bunele relații între Academie și Biserica Ortodoxă din Moldova, exprimând speranța că această colaborare fructuoasă să-și găsească continuitate și în alte proiecte, realizarea cărora ar contribui la păstrarea liniștii în societate și consolidarea societății.            
 
„Astăzi noi participăm la lansarea volumelor de materiale științifice prezentate la această conferință, în care s-a regăsit atât reflectarea istoriei Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, relațiile dintre credință și cunoaștere, problemele interferenței cunoaștere și credințe, dar și un punct de pornire pentru aprofundarea și estimarea pe viitor a cooperării fructuoase dintre Academie și Biserică”, a spus la rândul său, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca. Președintele a trecut  în revista relațiile de cooperare dintre AȘM și Mitropolia Moldovei, relații care au avut drept finalitate realizarea multiplelor proiecte și acțiuni comune benefice pentru ambele părți, unul din aceste proiecte fiind conferința științifică despre care s-a menționat, elocventă fiind și respectiva lansare a culegerii de materiale. „În viziunea mea cunoașterea și credința sunt cei mai puternici piloni ai dezvoltări actuale și pe viitor ai Republicii Moldova, este o paradigmă a țării noastre care ar trebui să fie folosită de toată societatea noastră”, a menționat președintele AȘM, îmbucurător fiind și faptul că, potrivit sondajelor sondaje, Biserica deja mai mulți ani consecutiv se plasează pe primul loc, la capitolul încredere, iar Academia pe locul doi și trei. Chiar dacă nu a fost privită univoc de societate ideea organizării și desfășurării unei conferințe comune, președintele Duca a mulțumit Înalt Preasfințitului Vladimir, tuturor fețelor bisericești, reprezentanților corpului științific care au contribuit la buna desfășurarea a ei. Potrivit acad. Duca, este foarte important de a apăra și crește valoarea și autoritatea persoanelor din cadrul bisericii în fața populației. „Astăzi fiecare cetățean din țara noastră ar dori să vadă într-un preot, așa cum ar dori să vadă într-un academician, o mare personalitate, un mare intelectual, un om care posedă cunoștințe profunde, care poate să explice fenomenele, aspirațiile și problemele cu care se confruntă cetățenii noștri”, a remarcat președintele Duca.  
 
În continuarea celor expuse, președintele AȘM a exprimat certitudinea continuării relațiilor de colaborare pe mai multe dimensiuni și, în primul rând, participarea membrilor comunității științifice la pregătirea cadrelor la Academia Teologică, or, conferința științifică a demonstrat o dată în plus că sunt foarte multe tangențe care necesită conjugarea eforturilor. În numele conducerii AȘM, președintele Duca i-a oferit ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului si al Întregii Moldove, membru de onoare al AȘM, doctor în economie, una din cele mai prestigioase distincții academice, Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”. Distincția a fost acordată pentru contribuții remarcabile, aduse comunității științifice, pentru dezvoltarea relațiilor dintre instituții, precum și cu prilejul aniversării a 65 de la naștere.
 
Pe marginea evenimentului s-a pronunțat și viceprședintele AȘM, acad. Ion Guceac, care a fost membru al comitetului științific, dar și președintele al comitetului organizatoric al conferinței. În virtutea tuturor circumstanțelor care au contribuit la lansarea volumului, academicianul a remarcat atenția acordată atât din partea conducerii Academiei, în persoana președintelui Duca, cât și a  Mitropoliei Moldovei, în persoana Înalt Preasfințitului Vladimir, care întotdeauna a fost foarte atent la ceea ce se întâmplă în țară și niciodată nu a fost indiferent vizavi de imaginea Bisericii în general, dar și a unui partener de mare nădejde al Bisericii Ortodoxe, precum este AȘM. Domnia Sa a expus și posibilitatea ca în viitorul apropiat, părțile să se întrunească pentru a trasa anumite sarcini, obiective care urmează a fi realizate în comun, astfel încât să poată fi demonstrat societății că biserica, știința, Mitropolia, Academia, vor dăinui în timp și spațiu.
 
Prezent la eveniment, acad. Teodor Furdui a felicitat organizatorii evenimentului, apreciind efortul depus la editarea unei atare lucrări, care speră să-și găsească utilitate atât printre reprezentanții comunității științifice, cât și printre cei ai Bisericii, profesori universitari, studenți.
            
Volumul „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere” a apărut cu suportul Academiei de Științe a Moldovei și Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și a fost coordonat de dr.hab., prof. univ. Victor Țvircun. Potrivit îngrijitorilor ediției, una din trăsăturile specifice ale acestui volum constă în diversitatea gândirii, a temelor abordate şi în fundamentarea substanţială a ideilor promovate. Acestea au determinat iniţierea unei direcţii absolut noi pentru cercetările din ţară, care prevede includerea în dialogul ştiinţific a reprezentanţilor comunităţii academice şi celei clericale. Interferenţa de idei, de abordări istorice şi spirituale va contribui esenţial la dezvoltarea şi menţinerea dialogului constructiv dintre cunoaştere şi credinţă.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
          Centrul Media al AȘM